3. oktober 2011
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sveta trojica ali odločanje o usodi Grčije

Območje evra doživlja najhujšo krizo od svojega nastanka, ki postavlja pod vprašaj smiselnost obstoja skupne evropske valute. Najbolj pereči vprašanji sta, kako in ali sploh preprečiti bankrot močno prezadolžene Grčije. Vse pogosteje se omenja možnost izstopa Grčije iz območja evra.

STA poroča, da bodo finančni ministri držav v območju evra danes v Luksemburgu poskušali doreči podrobnosti julijskega dogovora o reševanju dolžniške krize. Odločitve o izplačilu naslednjega obroka posojila Grčiji v okviru lani dogovorjene pomoči, ki je ključen za preprečitev bankrota te države, pa po napovedih ne bodo sprejeli. Ključno za reševanje Grčije in s tem tudi za evro bo poročilo „svete trojice“ ali revizorjev - Evropske komisije, Evropske centralne banke (ECB) in Mednarodnega denarnega sklada (IMF), ki preverjajo, ali so Atene izpolnile pogoje za izplačilo naslednjega obroka posojil.

Dobrih devet mesecev po tem, ko je italijanski tednik L'Espresso svetovni javnosti razkril, da je mariborska nadškofija zadolžena za skoraj 800 milijonov evrov, za slovensko cerkveno gospodarstvo prihaja trenutek resnice. V prihodnjem tednu se bodo na mariborskem sodišču namreč začeli naroki z zahtevami za stečaj vseh z nadškofijo povezanih družb. STA napoveduje, da se bo sodišče prvič soočilo z ugovorom zoper vodenje postopka prisilne poravnave v Gospodarstvu Rast, ki je v večinski lasti Nadškofije Maribor. Njuna lastnika pa sta še celjska in murskosoboška škofija.

V najnovejšem Uradnem listu RS, z dne 30.9.2011, je med drugim objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, ki določa, da lahko lovci v osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda in volka odstrelijo 63 medvedov in 12 volkov. Odstrel medvedov pa se bo prednostno dogajal v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se zveri pogosto pojavljajo, oziroma se tam dalj časa zadržujejo. Prav tako se odstrel prednostno izvaja tudi na lokacijah, kjer prihaja do pogostejših škod, ali v njihovi bližini.

Sposobnost gozdov, rastlin in zemlje za vsrkavanje ogljikovega dioksida iz zraka je bila podcenjena, kaže ta teden objavljena študija. Po dosedanjih predvidevanjih naj bi zemlja in vegetacija vsrkali 120 milijard ton ogljikovega dioksida letno, nova študija pa je pokazala, da bi lahko bila ta količina višja za do 45 odstotkov. A učinek ne bo razveseljiv. Rastline bodo namreč za stalno shranile le majhen del te količine, opozarjajo znanstveniki. Namesto tega se bo verjetno skozi dihanje rastlin precejšen del ogljikovega dioksida povrnil v ozračje.

Danes se za številne mlade začenja eno razburljivejših obdobij v življenju, študij na kateri od visokih šol. V prvem roku je bilo sprejetih 14.379 novih študentov, nekaj jih je svoj študij izbralo še na drugem in tretjem prijavnem roku.

V Sloveniji je konec leta 2010 štipendijo prejemalo 62.692 dijakov in študentov, kar je 33 odstotkov vseh vpisanih oz. dve odstotni točki več kot leto prej, kažejo podatki republiškega statističnega urada. Med vsemi dijaki - teh je bilo 82.267 - je bilo 34.718 oz. 42 odstotkov štipendistov. To je 500 oz. 1,5 odstotka več kot leto prej. Tudi med študenti je bil delež štipendistov v letu 2010 nekoliko večji kot v letu prej, in sicer 26-odstoten: med 107.134 vpisanimi študenti je bilo 27.895 prejemnikov štipendij. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.10.2011 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (RS 76-3271/2011) Začne veljati
1.10.2011 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (RS 138-5933/2006) Preneha veljati
1.10.2011 Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije (RS 76-3225/2011) Začne veljati
1.10.2011 Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije (RS 56-2958/2001) Sprememba
1.10.2011 Odredba o številu mest državnih tožilcev (RS 76-3242/2011) Začne veljati
1.10.2011 Odredba o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca (RS 64-2781/2006) Preneha veljati
1.10.2011 Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv (RS 76-3239/2011) Začne veljati
1.10.2011 Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (RS 28-1264/2009) Sprememba
1.10.2011 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (RS 76-3244/2011) Začne veljati
1.10.2011 Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (RS 76-3240/2011) Začne veljati
1.10.2011 Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (RS 22-866/2009) Sprememba
1.10.2011 Uredba o enkratni pomoči ribičem, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali gospodarski ribolov v letu 2010 (RS 76-3269/2011) Začne veljati
30.9.2011 Minimalno zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2011 (RS 76-3243/2011) Začne veljati
30.9.2011 Sklep o izvolitvi člana arbitražnega sodišča, katerega naloga je določitev poteka meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in morju, stika Republike Slovenije z odprtim morjem in režima za uporabo ustreznih morskih območij ter izrek razsodbe v sporu (RS 76-3226/2011) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.10.2011 - 3.10.2011 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 15 novosti 6 novosti        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     2 novosti  
5. JAVNE FINANCE 1 novost 6 novosti     2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 9 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 1 novost   1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 37 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex