15. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sodišča na počitnicah

Z današnjim dnem se na sodiščih začenjajo sodne počitnice. Kljub temu je za ta teden razpisanih še nekaj obravnav, prav tako se med počitnicami opravlja naroke v nujnih zadevah. Sicer pa se bodo sojenja nadaljevala po 15. avgustu, ko se sodne počitnice končajo. V tem času sodišča sodnih pisanj ne vročajo, procesni roki ne tečejo. Če pa je bilo v tem času vročeno sodno pisanje, začnejo procesni roki teči prvi dan po izteku počitnic, so sporočili z vrhovnega sodišča. Bodo pa sodišča kljub počitnicam odločala o nujnih zadevah.

Prvak SMC in najverjetnejši mandatar za sestavo nove vlade Miro Cerar predvideva, da bi se koalicijska usklajevanja lahko začela prihodnji teden, saj da morajo biti vsaj obrisi nove koalicije jasni do začetka avgusta oz. ustanovne seje državnega zbora. Cerar upa, da bo koalicija oblikovana že v avgustu, nova vlada pa v septembru, je dejal za Radio Slovenija.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je včeraj opravil celovito razpravo o sprejetem sklepu vlade kot skupščine SDH o privatizaciji ter se seznanil s pravnimi mnenji, ki jih je pridobila uprava SDH. Soglasno so sprejeli sklep, da uprava z mnenji seznani vlado in ji predlaga dopolnitve sklepa, in sicer najkasneje do konca tega meseca. Vlada je v začetku julija, tik pred volitvami, presenetila s sprejemom sklepa, da se do imenovanja nove vlade ne sme zaključiti nobenega postopka privatizacije in tudi ne začeti novih. Odhajajoča predsednica vlade Alenka Bratušek je sicer pojasnila, da sklep ne pomeni zaustavitve privatizacije.

Evropska komisija je včeraj sprejela priporočilo o spletnih storitvah iger na srečo. Države članice poziva, naj zavarujejo državljane in kar se da zmanjšajo morebitno gospodarsko škodo zaradi kompulzivnega ali čezmernega igranja. Med drugim naj bi države zagotovile, da mladoletniki ne bodo mogli sodelovati v spletnih igrah na srečo. To naj bi države dosegle z uvedbo novega postopka registracije, v katerem bi posamezniki morali navesti "preverljive podatke o starosti in identiteti".

Slovenija ima več pripomb k predlaganim novim pravilom za ureditev ekološkega kmetovanja, na primer glede prepovedi vzporedne pridelave, pri čemer se zavzema za prehodna obdobja, je včeraj v Bruslju pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo in okolje Tanja Strniša. Namen novih pravil o ekološkem kmetovanju je zagotoviti trajnostni razvoj, pošteno konkurenco za kmete in izvajalce dejavnosti ter ohraniti ali izboljšati zaupanje potrošnikov v ekološke proizvode.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.7.2014 - 15.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE            
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep X Ips 338/2013 - varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami - zavajajoča poslovna praksa - sezonska razprodaja - cena pred znižanjem - dovoljenost rev...
Odločbe Upravnega sodišča sodba IV U 317/2013 - prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči - navajanje neresničnih podatkov - gluha oseba - tolmač za znakovni jezik - bistvena kršitev pravil p...
Odločbe Višjih sodišč VSM sklep I Cp 41/2014 - izločitev v korist potomcev - delež na celotnem premoženju - delež na eni premoženjski pravici - delna sodba - primarni in podrejeni tožbeni zahtevek
VSL sodba in sklep I Cp 1062/2013 - neupravičena obogatitev – solidarna odgovornost zakonca – skupno premoženje – z delom pridobljeno premoženje – navadno sosporništvo – napačen zapis...
VSL sklep III Ip 418/2014 - izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije - nadaljevanje izvršbe proti osebno odgovorne družbenike - enoletni rok za uveljavljanje t...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2013, EPA 2085-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Prodaja kreditnih terjatev, depozitov in DDV