18. februar 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

KPK te toži, KPK ti sodi

Drugi del pogovora z dr. Petrom Čeferinom o delovanju komisije za preprečevanje korupcije in stanju odvetništva danes smo pripravili za ta teden, saj zasluži posebno pozornost. Objavili ga bomo v TFL Glasniku, ki izide popoldne. Zanimiv je zlasti del, ko sogovornik spregovori o preiskavah v nekaterih odvetniških pisarnah. Na vprašanje, kaj ob tem dela stroka, odgovarja: "Ne boste verjeli. Oni neskončno dolgo razpravljajo samo o tem, kako je treba spoštovati določila kodeksa odvetniške poklicne etike."

Prvi del pogovora ste lahko prebrali v prejšnji številki TFL Glasnika.

Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan je povedal, da se dogovarjajo o operativno-poslovni organizaciji v času krize v gozdovih, ki jo je z veliko količino podrtega in polomljenega drevja povzročila ledena ujma. Cilj je preprečiti, da bi "poslovni mrhovinarji" izkoristili velike količine lesa na trgu in ga odkupovali po izjemno nizkih cenah. Država želi zagotoviti stabilnost trga in hkrati zagotoviti delo slovenskim žagam in predelovalcem. O morebitnih pomislekih o neupravičenem posegu države na trg minister pravi, da pri oblikovanju rešitve upoštevajo evropsko zakonodajo, ki v primeru nevarnosti za sesutje trga za omejeno obdobje omogoča tovrstne ukrepe.

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov, se danes spremenijo modelske cene naftnih derivatov. Cene motornih bencinov se nekoliko zvišajo, srednjih destilatov pa se malenkostno znižajo. Na takšne spremembe so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

Kandidata za nove ministre Metod Dragonja in Gorazd Žmavc se bosta pristojnim delovnim telesom predstavila jutri. Kandidatka za ministrico za zdravje Alenka Trop Skaza pa se bo pred matičnim odborom državnega zbora predstavila že danes. Jutri bo tudi kolegij predsednika DZ, na katerem se bodo dogovarjali o sklicu izredne seje. Ta bo predvidoma v četrtek, poslanci pa se bodo na njej seznanili z odstopom ministrice Tine Komel. Če bodo predstavitve potekale brez zapletov, bi lahko DZ že v četrtek glasoval tudi o novih ministrih za zdravje, gospodarstvo ter ministru, pristojnemu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ob ukinitvi stroškov gostovanja (roaming) bi telekomunikacijska podjetja lahko pridobila 300 milijonov novih strank. Več kot četrtina državljanov EU namreč zaradi strahu pred visokimi cenami mobilnega gostovanja na poti v tujino v celoti izklopi svoj mobilni telefon, je razvidno iz raziskave javnega mnenja Eurobarometer. Kot so v povzetku raziskave poudarili na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, mobilni telefon iz omenjenega razloga v celoti izklopi 18 odstotkov Slovencev.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
18.2.2014 Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament (RS 13-362/2014) Začne veljati
18.2.2014 Pravilnik o določitvi območij, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (RS 103-4420/2011) Preneha veljati
18.2.2014 Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (RS 8-205/2014) Začne veljati
18.2.2014 Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (RS 71-3848/2010) Preneha veljati
17.2.2014 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2014 (RS 13-363/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.2.2014 - 18.2.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost   2 novosti      
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti          
5. JAVNE FINANCE   3 novosti   1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 17 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2014
Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2014
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2014
Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2014
Zakon o državni upravi (ZDU-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba XI Ips 52426/2013-47 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – protispisnost - postopek za izročitev obdolžencev in obsojencev – začasni izročitveni pripor...
Odločbe Višjih sodišč VSM sklep I Ip 952/2013 - prenehanje pravne osebe - prevzeta družba - sklep o spremembi upnika - razveljavitev potrdila o pravnomočnosti
VSL sklep II Ip 4942/2013 - nadaljevanje izvršilnega postopka po potrjeni prisilni poravnavi - zavarovanje s predhodno odredbo - ločitvena pravica - pridobitev ločitvene pravi...
VSL sodba II Cp 1609/2013 - odškodninska odgovornost države – odgovornost za ravnanje državnega organa – protipravno ravnanje sodišča – sodišče kot dolžnikov dolžnik – organ o...
VSK sklep II Ip 518/2013 - register neposestnih zastavnih pavic – maksimalna hipoteka – neposredna izvršilnost notarskega zapisa – soglasje dolžnika – bodoča obveznost
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D), skrajšani postopek, EPA 1696-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-A), skrajšani postopek, EPA 1784-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Vloga za izdajo potrdila na podlagi 10. a. člena ZGD-1