7. avgust 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Hitrejše reševanje potrošniških sporov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v javno obravnavo poslalo osnutek zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov, ki naj bi s postopkom pred organom ARS omogočil cenejšo in hitrejšo reševanje sporov med potrošnikom in podjetjem. Osnutek bo v javni obravnavi do 20. septembra. Po osnutku zakona, s katerim bi v slovenski pravni red prenesli evropski direktivi o alternativnem reševanju potrošniških sporov in o spletnem reševanju potrošniških sporov, bosta lahko potrošnik in podjetje spor rešila pred posebnim organom za alternativno reševanje sporov (ARS).

Predsednik države Borut Pahor je po srečanju s predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom izrazil pričakovanje, da bo od ponedeljka do srede opravil pogovore s poslanskimi skupinami o predlogu mandatarja. Če bi se pokazali jasni obrisi koalicije, bi predlog za mandatarja lahko državnemu zboru predlagal 18. avgusta, DZ pa bi o tem lahko odločal 22. avgusta.

Zakon o delu črno, ki je začel veljati 20. maja in se bo z izjemo sistema vrednotnic za osebno dopolnilno delo začel uporabljati 18. avgusta, bo izboljšal nadzor, verjamejo na ministrstvu za delo. Nad tem področjem bodo po novem bdeli na Fursu. Do konca leta pričakujejo okoli 2300 pregledov, šušmarjev pa se bodo lotili predvsem na podlagi prijav. Med pomembnimi novostmi so tudi višje globe. Najbolj se zaostrujejo za šušmarje, to je fizične osebe, ki niso registrirane in delo opravljajo povsem brez dovoljenj. Danes znašajo med 208,64 in 1877,81 evra, po novem bodo med 1000 in 7000 evrov. V primeru hujših kršitev je predviden odvzem premoženjske koristi.

Gospodarsko ministrstvo je v javno obravnavo dalo osnutek novele zakona o gospodarskih družbah, ki naj bi med drugim zmanjšala administrativne ovire pri računovodskih izkazih podjetij, opredelila dodatne omejitve, ki bi preprečevale veriženje podjetij, in namesto tihe družbe uvedla partnersko družbo. Pripombe zbirajo do 30. septembra.

Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko ter ministrstvo za kmetijstvo in okolje sta objavila natečaj za predloge evropsko sofinanciranih projektov, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov ali lokalnih skupnosti. Predloge zbirata do 12. septembra, oktobra pa bo na podlagi izbora najboljših sledila fotografska razstava. Vladna služba in ministrstvo predloge zbirata na elektronskem naslovu info.svrk@gov.si.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.8.2014 - 7.8.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   7 novosti 1 novost   1 novost 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     3 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2014
Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba IV Ips 19/2014 - bistvena kršitev določb postopka – razlogi o odločilnih dejstvih - pravice obrambe - izvajanje dokazov – odločanje o dokaznem predlogu – vnaprejšnj...
Sodba X Ips 206/2013 - davek na dodano vrednost - dovoljena revizija - vrednostni kriterij - odbitek vstopnega davka - neplačujoči gospodarski subjekti - subjektivni elem...
Sodba VIII Ips 256/2013 - zdravljenje v tujini - povračilo stroškov zdravljenja v tujini - stroški zdravljenja v tujini – ustavna odločba
Sklep Cp 11/2014 - priznanje tuje sodne odločbe – sodba sodišča Bosne in Hercegovine - ugotovitev očetovstva - preživljanje otrok - preživnina - določitev preživnine ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 130/2013 - kataster stavb - vpis stavbe v kataster stavb - evidentiranje zemljišča pod stavbo - obnova postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo - učinek ob...
sodba II U 465/2013 - dohodnina - akontacija dohodnine - dohodek iz zaposlitve - pokojninska renta iz tujine - pokojnina - predhodno vprašanje - status rezidenta
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Poslovodno računovodstvo Poslovna etika in notranje poročanje