29. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ustavna presoja zakona o istospolnih skupnostih

Upravno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 6. člena zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti pred ustavnim sodiščem. Zahtevo je vložilo v postopku s tožbo, v kateri sta stranki uveljavljali kršitev njune ustavne pravice do enakosti pred zakonom. Upravno sodišče je ocenilo, da je 6. člen omenjenega zakona v neskladju s prvim odstavkom 14. člena ustave, saj istospolne partnerje postavlja v drugačen položaj, kot ga imajo raznospolni partnerji. Tem namreč zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izrecno omogoča, da sklenejo zakonsko zvezo izven uradnih prostorov. Istospolnim partnerjem zakon, ki ureja postopek registracije, te možnosti ne daje.

Vlada je včeraj zasedala v precej okrnjeni obliki, saj je predsednica vlade Alenka Bratušek v tujini. Bolj pomembne sklepe bo sprejemala prihodnji teden, je po seji napovedal kmetijski minister Dejan Židan, ki je v vladi zadolžen za koordinacijo projekta reševanja sive ekonomije. Vlada namerava prihodnji teden poslati v obravnavo v DZ predloga dveh, po Židanovih besedah nujno potrebnih zakonov, namreč zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter zakona o inšpekcijskem nadzoru.

Splošni vtis je, da gredo stvari v sodstvu na bolje, je ob včerajšnji predstavitvi letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2012 na odboru DZ za pravosodje dejal predsednik Sodnega sveta Janez Vlaj. Slednji upa, da se bo ta trend kljub pomanjkanju sredstev za pravosodje nadaljeval. Po besedah Vlaja so v letu 2012 v pravosodju zabeležili napredek pri reševanju zadev na vseh področjih, ta trend pa se nadaljuje tudi v letu 2013.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko leto 2013/14, s katerim bo posredno sofinanciralo kadrovske štipendije. Na voljo bo dva milijona evrov, evropski socialni sklad pa bo prispeval 85 odstotkov sredstev, so sporočili z ministrstva.

Evropska komisija je v sredo sklenila, da je njen predlog za ustanovitev evropskega javnega tožilstva v skladu z načelom subsidiarnosti. Svoj predlog za ustanovitev tožilstva bo tako ohranila kljub pomislekom več nacionalnih parlamentov, tudi slovenskega, so sporočili iz Bruslja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.11.2013 - 29.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost   4 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   4 novosti     2 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 3 novosti 1 novost 8 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     7 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti   1 novost 4 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost 1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 43045/2012-52 - postopek proti mladoletniku - zahteva za varstvo zakonitosti - razlogi za vložitev - izbira vzgojnega ukrepa – oddaja v vzgojni zavod - pol...
Sklep II Ips 265/2011 - zahteva za varstvo zakonitosti – dedič kot upnik zapustnika - konfuzija – odgovornost dediča za zapustnikove dolgove - kaduciteta - odgovornost drž...
Sodba in sklep VIII Ips 6/2013 - zdravljenje v tujini - povračilo stroškov zdravljenja v tujini - stroški zdravljenja v tujini - nujne zdravstvene storitve - načrtovano zdrav...
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba III Kp 59860/2012 - kaznivo dejanje poskus umora - kaznivo dejanje poskus uboja - kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti - kaznivo dejanje grožnje - kaznivo de...
VDSS sodba Pdp 684/2013 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – znaki kaznivega dejanja - hujša kršitev obveznosti iz delovnega r...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C), nujni postopek, EPA 1610-VI
Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A), skrajšani postopek, EPA 1609-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Plačilo DDV pri nakupu novega traktorja v drugi državi članici