Dnevne zakonodajne novosti / 8. september 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Novosti pri vročanju sodnih pisanj
Tema dneva

Ministrstvo za pravosodje opozarja, da se bo 14. septembra začela uporabljati novela zakona o pravdnem postopku, ki z novo določbo sedmega odstavka 142. člena prinaša tudi nekatere novosti pri vročanju sodnih pisanj. Po novem bo uslužbenec pošte ob dvigu pisanja preveril, ali naslovnika na pošti čaka še kakšno sodno pisanje. V takem primeru bo uslužbenec pošte vsa sodna pisanja, ki se vročajo osebno, izročil naslovniku. Če jih naslovnik ne bo hotel sprejeti, pa se bo štelo, da je odklonil sprejem pisanja. Uslužbenec pošte bo zato na vročilnici zapisal dan, uro in razlog, zaradi katerega je naslovnik odklonil pisanje, s tem pa se bo štelo, da je bila vročitev v tistem trenutku opravljena, so še zapisali na ministrstvu.

Umirjeno, enotno in odločno do Hrvaške
Slovenski politični vrh je enoten, da bo Slovenija arbitražno sodbo o meji s Hrvaško implementirala v roku, to pa pričakuje tudi od Hrvaške, je po srečanju političnega vrha povedal premier Miro Cerar. Med drugim je napovedal posebno skrb za varstvo slovenskih ribičev in tudi policijsko zaščito, če bo potrebna. Cerar je ob tem napovedal še dodatno intenziviranje aktivnosti za pridobivanje mednarodne podpore. V opoziciji so po srečanju političnega vrha o arbitraži izpostavili zlasti pričakovanje, da bo vlada vzpostavila in vodila umirjen dialog s Hrvaško ter si prizadevala za iskanje mednarodnih zaveznikov pri uresničevanju arbitražne odločbe.

Sanacija zdravstvenih zavodov
Koalicijske partnerice so na mizo prejele predlog interventnega zakona z ukrepi za sanacijo zdravstvenih zavodov, ki ga bo predvidoma v petek obravnavala vlada, so za STA potrdili v DeSUS in SD. Sanacija bi se izvedla v skladu s posebnim vladnim projektom. V bolnišnice bi prišli posebni sanacijski odbori, medtem ko bi zavode v času sanacije vodili sanacijske uprave. Po usklajevanjih predstavnikov koalicijskih poslanskih skupin z ministricama za zdravje in finance, Milojko Kolar Celarc in Matejo Vraničar Erman, v SD pričakujejo določene popravke, zlasti glede sanacijskih odborov.

Dveletna pot zakona o sistemskih preiskavah
Odbor DZ za pravosodje je znova prestavil obravnavo predloga zakona o sistemskih preiskavah. Tega je vlada že pred več kot dvema letoma poslala v obravnavo, ga večkrat uvrstila na dnevi red odbora, vendar predlog, kot kaže, še vedno ni usklajen, zato ga bodo obravnavali na eni od prihodnjih sej. Vlada želi s predlogom zakona, ki ga je potrdila maja 2015, oblikovati podlago za ustanovitev posebnih preiskovalnih komisij, ki bi preiskale velike državne projekte, pri katerih se pojavljajo sumi nepravilnosti.  Vendar pa je bil predlog deležen precej kritik parlamentarne zakonodajno-pravne službe, ki je pripombe podala k skoraj vsem členom.

Zakon za ureditev problematike posojil v frankih
Združenje Frank namerava še ta mesec v obravnavo v DZ posredovati predlog zakona, s katerim bi uredili problematiko posojil v švicarskih frankih. Gre za približno 16.000 posojil, pri katerih bi valuto spremenili iz švicarskih frankov v evre, je povedala predsednica združenja Alja Pestar. Zakonski predlog so združenju pomagali pripraviti na Inštitutu za ustavno pravo. Kot je zapisano v njem, bi posojilne pogodbe ostale v veljavi, iz njih bi izločili le nepošten pogoj, to je nominacijo v švicarskih frankih oz. valutno klavzulo. Zakon bi zajel posojilne pogodbe, sklenjene v obdobju med letoma 2000 in 2010, in je širši od podobnega hrvaškega zakona, saj bi zajel vse kredite v švicarskih frankih - tako že odplačane in konvertirane kot še aktivne in tudi tiste, katerih terjatve so bile prodane.

Trajnejše zaposlovanje starejših
Ministrstvo za delo je objavilo javno povabilo, namenjeno spodbujanju delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih. Delodajalec bo za zaposlitev delavca lahko pridobil do 13.000 evrov subvencije, skupaj je na voljo skoraj 1,5 milijona evrov. Ciljna skupina za zaposlovanje so osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih. Prednost pri vključevanju bodo imeli prejemniki denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči, so zapisali na ministrstvu. Subvencionirali bodo zaposlitve 110 brezposelnim osebam, starejšim od 55 let.(TFL)