18. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Poseg v sodno oblast

Kar bi lahko bilo sporno pri zakonu o načinu poplačila dolga javnim uslužbencem iz naslova odprave plačnih nesorazmerij, je poseganje ene veje oblasti v drugo, meni Polonca Končar s katedre za delovno in socialno pravo na ljubljanski pravni fakulteti. Po njeni oceni gre za poseg zakonodajne veje oblasti v sodno, če se z zakonom ne le zagotavlja uresničevanja sodne odločbe, ampak se jo v bistvu spreminja, ker so roki izplačila drugače določeni. Sicer pa meni, da v obstoječi situaciji čistih pravnih rešitev ni, ker so stvari že tako zapletene, da smo se znašli v začaranem krogu, problematična je pa tudi ekonomska situacija v državi.

Notranji minister Gregor Virant v imenu vlade in na sindikalni strani Branimir Štrukelj ter Dušan Miščević so sicer podpisali izjavo o usklajenosti zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Virant je prepričan, da je z zakonom predviden način izplačila pravno varen in tudi pravičen.

Ta teden bo parlamentarno dogajanje najbolj zaznamovalo redno novembrsko plenarno zasedanje, ki se bo začelo danes opoldne, zadnji dan zasedanja pa bo 27. novembra. Na obsežnem dnevnem redu bodo tudi interpelacija zoper ministra za finance Uroša Čuferja, zakon o odškodninah za izbrisane in spremembe socialne reforme.

Predsednik republike Borut Pahor je včeraj po več tednov trajajočih ločenih pogovorih in izmenjavi pisnih stališč s predsednicama in predsedniki parlamentarnih strank sklenil, da konec novembra skliče srečanje vodij parlamentarnih strank, so sporočili iz urada predsednika republike. Potrjeno je, da se bodo srečanja vsi tudi udeležili, dodajajo.

V Sloveniji je bilo lani registriranih približno 19.000 industrijskih podjetij, ki so zaposlovala približno 200.000 oseb. Ustvarila so 32 milijard evrov prihodkov, dodana vrednost je znašala 7,3 milijarde evrov. Industrija je tako prispevala 21 odstotkov dodane vrednosti v bruto domačem proizvodu (BDP).

Za podpore okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije je bilo do konca septembra izplačanih 91,2 milijona evrov državnih pomoči. To je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, letos izplačane podpore pa že presegajo celoletni lanski znesek.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.11.2013 Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1 (RS 94-3398/2013) Začne veljati
16.11.2013 Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (RS 94-3396/2013) Začne veljati
16.11.2013 Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (RS 129-5391/2004) Sprememba
16.11.2013 Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (RS 94-3432/2013) Začne veljati
15.11.2013 Odločba o prenehanju Ustanove fundacije za pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem (RS 94-3397/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.11.2013 - 18.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 57 novosti     2 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost         2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   4 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 18 novosti 1 novost   1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   148 novosti 2 novosti 2 novosti 1 novost 6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 32 novosti       2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 15 novosti     1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 9 novosti 1 novost   1 novost 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   12 novosti   2 novosti    
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost   1 novost  
11. OBČINE 34 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 55532/2010-79 - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic – zakonski znak kaznivega dejanja – v...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 306/2013 - izbris iz registra stalnega prebivalstva – odškodnina za nepremoženjsko in premoženjsko škodo – zastaranje zahtevka
VSL sodba I Cp 837/2013 - ugotovitev obsega in deležev na skupnem premoženju – pravna narava pogodbe – kupoprodajna pogodba – pogodba o preužitku – darilna pogodba – mešana ...
VDSS sodba Pdp 270/2013 - odškodnina - kriteriji za odmero - poslovni razlog - ukinitev delovnega mesta - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - rok za podajo odpovedi - sodna...
VDSS sodba Pdp 791/2013 - dogovor – kolektivna pogodba - veljavnost kolektivne pogodbe - reprezentativni sindikat – retroaktivnost – retroaktivnost – regres za letni dopust ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Novo besedilo Analize plač v javnem sektorju za leto 2012 (RZ2012), EPA 1482-VI
Predlog zakona o finančni upravi (ZFU), prva obravnava, EPA 1584-VI
Predlog zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU), nujni postopek, EPA 1592-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Spremembe na individualnem REK obrazcu, ki se nanašajo na izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav