8. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nova alkimija je pretvarjanje podatkov v denar

Niko Schlamberger, sogovornik za današnji TFL Glasnik, je doajen slovenske informatike. Bil je direktor informatike že v nekdanjem SDK, predsednik cele vrste združenj, tudi evropskega združenja informatike leta 2004. Zdaj je upokojen, a še vedno aktiven na svojem področju – je predsednik Slovenskega društva Informatika. Vprašali smo ga, če je Slovenija lahko dežela informatike. "V kakšnem smislu?" je odvrnil. "Ne v smislu, da bi z nekim izdelkom ali storitvijo preplavili ves svet. Kot recimo Francozi vsako jesen z znamenitim vinom beaujolais potopijo pol sveta. Smo pač premajhni za kar koli takšnega; smo pa zadosti veliki in dovolj prodorni, da damo na trg kakšen nišni produkt."

Potem ko sta Evropska komisija in evroskupina novembra lani ocenili, da je predlog slovenskega proračuna za leto 2016 pretežno skladen z zahtevami v okviru pakta stabilnosti in rasti, je po zasedanju finančnih ministrov držav z evrom včeraj prišlo presenetljivo sporočilo - obstaja tveganje, da slovenski proračun za leto 2016 ne bo skladen s pravili.

Raziskovalne in nevladne organizacije so v sklopu projekta Openn ugotovile, da je ena izmed ovir za enako zastopanost žensk v lokalni politiki tudi obstoječa zakonodaja. Zato so pripravile možne predloge zakonodajnih sprememb, med drugim bi obvezne kvote uvedle tudi za županske volitve ter omejile število volilnih enot v posameznih občinah.

Vladna stran je včeraj sindikatom javnega sektorja predstavila izhodišča za gibanje plačne mase do leta 2020. Predlaga, da bi rast plačne mase v javnem sektorju za posamezno leto določili tako, da bi od nominalne rasti BDP, kot jo bo v spomladanski napovedi predvidel Umar, odšteli 1,7 odstotne točke. Za sindikate predlagana formula ni sprejemljiva.

Ministrstvo za okolje in prostor je v 14-dnevno javno obravnavo dalo predlog zakona o dimnikarskih storitvah. Predvidena je prosta izbira dimnikarja, ti pa bodo za opravljanje storitve potrebovali licence, ki jih bodo izdajale upravne enote. Zakon bo predvidoma v DZ sprejet septembra, nov sistem pa naj bi zaživel z januarjem 2017.

Svet stranke DeSUS podpira predlog Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v letošnjem letu in bo pri uskladitvi vztrajal, je po seji pojasnil prvak DeSUS Karl Erjavec. Razpravo vlade o tem vprašanju pričakuje v kratkem. Poleg tega DeSUS zahteva izplačilo regresa za vse upokojence v prihodnjem letu, saj je bil regres sproščen tudi v javnem sektorju.

Delavci migranti, ki morajo v Sloveniji doplačati razliko dohodnine, ki jo plačujejo v Avstriji, so v DZ vložili podpise za razpis referenduma o pravkar sprejeti noveli zakona o medijih, je poročal Planet TV. Pravijo, da bodo ob nadaljnji ignoranci države za vsak sprejeti zakon začeli zbirati podpise za referendum.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.3.2016 - 8.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         6 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE         1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       4 novosti 1 novost 4 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 3 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE