30. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Tvegani kapital zaupa Tehnološkemu parku

»Prva leta nastajanja idej za Tehnološki park Ljubljana, smo spraševali za pomoč in nasvete v tujini, danes pa že iz tujine prihajajo k nam po nasvete in po pomoč,« pravi v najnovejšem intervjuju za jutrišnji TFL Glasnik Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana. Najbolj pa preseneča to, da so imele nekatere firme v parku dodano vrednost nekaj sto tisoč evrov, tudi ko je v nekaterih primerih šlo za enega zaposlenega. Skupaj pa je bilo v ta podjetja vloženega čez 20 milijonov tveganega kapitala. Kar najbolje govori o potrditvi usmeritve in naravnanosti Tehnološkega parka.

"Blaginja ni to, da imam jahto pa mercedesa pa račun na Cipru. Blaginja je, da ima človek delo, svoj ponos, svojo držo," je izjava igralca Petra Boštjančiča, ki je zbrala največ glasov v akciji časnika Večer Bob leta 2011 in so jo včeraj slovesno razglasili v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) v Mariboru.
Izbor Boba leta - po mnenju bralcev Večera in širše slovenske javnosti najboljše izjave, objavljene v Večeru - je potekal že trinajsto leto zapored.

Piranska občina začenja nov projekt socialnega podjetništva Hišni mojster, s katerim bo občanom z gibalnimi omejitvami in nižjimi dohodki nudila brezplačna manjša hišna popravila. Stroške za izvedbo del do največ 50 evrov bo v celoti subvencionirala občina, stroške materialov pa občan sam. Občina bo za izvedbo projekta namenila 25.000 evrov. Projekt Hišni mojster, ki ga bo izvajalo Javno podjetje Okolje Piran, je drugi projekt župana Petra Bossmana iz sklopa socialnega podjetništva. Lani so namreč pričeli z izvajanjem projekta Dodelitev toplih obrokov, s katerim nadaljujejo tudi v letu 2012, navajajo na občini.

Mercator bo v letošnjem decembru praznoval desetletnico odprtja prvega objekta v Srbiji. Srbska hčerinska družba Mercator-S v tem jubilejnem letu nadaljuje z investicijskimi aktivnostmi, letos najpomembnejša naložba pa bo zagotovo modernizacija Mercator centra v Beogradu, za katero bodo namenili 12 milijonov evrov. Mercator je center v Beogradu odprl decembra 2002 in je prvi objekt, ki ga je največji slovenski trgovec odprl na srbskem trgu, so v sporočilu za javnost zapisali v Mercatorju, ki je danes drugi največji trgovec v Srbiji.

Analiza kazalnikov zdravstvenega stanja prebivalcev na Celjskem v primerjavi s Slovenijo je pokazala, da so bolezni dihal v celjski regiji in Upravni enoti (UE) Celje pogosteje vzrok smrti kot sicer v Sloveniji. Razširjenost kroničnih bolezni pljuč med prebivalci UE Celje je tako ocenjena na 10,6 odstotka, slovensko povprečje pa je 6,8 odstotka. Profesor na ljubljanski medicinski fakulteti Ivan Eržen je za STA pojasnil, da je razširjenost kroničnih pljučnih bolezni med odraslimi prebivalci UE Celje bistveno višja tudi od regijskega povprečja, ki znaša 7,3 odstotka.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
28.1.2012 Odlok o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d.o.o., v javni zavod “Inštitut za vode Republike Slovenije“ (RS 26-991/2003) Sprememba
28.1.2012 Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije« (RS 6-241/2012) Začne veljati
28.1.2012 Odredba o usklajenih višinah nominalnih vrednosti povračila stroškov matičarjev in pooblaščenih oseb za leto 2012 (RS 6-211/2012) Začne veljati
28.1.2012 Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (RS 43-2100/2011) Sprememba
28.1.2012 Pravilnik o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (RS 120-5426/2005) Sprememba
28.1.2012 Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (RS 81-3541/2006) Sprememba
28.1.2012 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (RS 87-3814/2006) Sprememba
28.1.2012 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (RS 7-212/2010) Sprememba
28.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (RS 6-213/2012) Začne veljati
28.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (RS 6-210/2012) Začne veljati
28.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (RS 6-243/2012) Začne veljati
28.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (RS 6-208/2012) Začne veljati
28.1.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (RS 6-247/2012) Začne veljati
28.1.2012 Pravilnik o vsebini programov dela, spremembah programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev vina (RS 9-306/2009) Preneha veljati
28.1.2012 Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine (RS 6-214/2012) Začne veljati
28.1.2012 Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB9) (RS 6-219/2012) Začne veljati
28.1.2012 Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom (RS 6-240/2012) Začne veljati
28.1.2012 Uredba o ureditvi trga z vinom (RS 6-239/2012) Začne veljati
28.1.2012 Uredba o ureditvi trga z vinom (RS 69-3016/2008) Preneha veljati
27.1.2012 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2011 (RS 6-217/2012) Začne veljati
27.1.2012 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2011 (RS 6-216/2012) Začne veljati
27.1.2012 Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (RS 57-2429/2008) Sprememba
27.1.2012 Popravek Količnika rasti cen prehrambnih izdelkov (RS 6-250/2012) Začne veljati
27.1.2012 Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) (RS 6-218/2012) Začne veljati
27.1.2012 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu, v Zvezni republiki Nemčiji (RS 6-206/2012) Začne veljati
27.1.2012 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi (RS 6-205/2012) Začne veljati
27.1.2012 Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta (RS 6-212/2012) Začne veljati
27.1.2012 Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi (RS 6-204/2012) Začne veljati
27.1.2012 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 6-203/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.1.2012 - 30.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 2 novosti 7 novosti   3 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 2 novosti   3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 4 novosti 1 novost 1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 4 novosti 3 novosti   1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 6 novosti   1 novost      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti          
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 21 novosti