22. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ministrica v zadregi zaradi pohval

Odbor DZ za zadeve EU se je v petek seznanil s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013. V Sloveniji ni niti ene občine, kjer ne bi bilo projekta, sofinanciranega iz evropskih sredstev, je povedala ministrica Alenka Smerkolj. Člani odbora so jo zasuli s pohvalami in s tem spravili v zadrego.

Slovenija je imela v programskem obdobju na voljo 4,1 milijarde evrov evropskih sredstev, iz slovenskega proračuna je do konca decembra 2015 izplačala 4,3 milijarde evrov, iz Bruslja pa je prejela pravico do povrnitve maksimalnega odstotka razpoložljivih sredstev, to je 95 odstotkov. Preostalih pet odstotkov bo država prejela, ko bo iz Bruslja prejela potrjena končna poročila o izvajanju operativnih programov.

DZ bo na današnji izredni seji razpravljal o priporočilu komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, s katerim bi vlado pozval k rednemu obveščanju o ukrepih zoper migrantsko krizo, odločal pa bo tudi o izjemnih pooblastilih vojski. Podpora slednjim ni vprašljiva, medtem ko bodo mnenja o priporočilu komisije DZ zagotovo bolj deljena.

Banka Slovenije je po četrtkovi objavi mnenja Generalnega pravobranilca Sodišča v EU v zvezi z vprašanji ustavnega sodišča v postopku presoje ustavnosti zakona o bančništvu in ukrepov za sanacijo bank v letu 2013 objavila dodatna pojasnila. S tem se je odzvala na po njenih besedah številne zavajajoče komentarje v medijih.

Ministrstvo za zdravje bo jutri predstavilo predlog sprememb protitobačne zakonodaje. Uvesti želijo večja opozorila o škodljivosti kajenja na cigaretni embalaži, prepovedati tobačne izdelke z aromami, uvesti višje globe za nedovoljeno oglaševanje ter licenciranje za prodajalce tobačnih izdelkov. Poleg tega naj bi tudi uredili področje elektronskih cigaret.

Koalicija bo v luči novih okoliščin, argumentov DS in tistih, ki dvomijo o noveli zakona o medijih, pred vnovičnim glasovanjem DZ o njej še enkrat premislila o podpori. Nove okoliščine ne majejo prepričanja o dobri nameri novele, so pa pokazale na veliko verjetnost, da bo njeno izvajanje težavno, je dejala vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer.

Članice EU so leta 2014 porabile za 101,2 milijarde evrov državnih pomoči za proizvodne storitve, kmetijstvo in ribištvo, v primerjavi z letom 2013 pa se je poraba povečala za 33 milijard evrov. Podatki kažejo na večjo ozaveščenost držav, da je podpora obnovljivim virom energije upravičena do državne pomoči, so zapisali v Bruslju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.2.2016 Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav (RS 13-463/2016) Začne veljati
19.2.2016 Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novi Gorici (RS 13-466/2016) Začne veljati
19.2.2016 Poročilo o izidu referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (RS 13-467/2016) Začne veljati
19.2.2016 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Oslu, v Kraljevini Norveški (RS 13-465/2016) Začne veljati
19.2.2016 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Oslu, v Kraljevini Norveški (RS 13-464/2016) Začne veljati
19.2.2016 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji (RS 13-461/2016) Začne veljati
19.2.2016 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji (RS 13-462/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.2.2016 - 22.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti   4 novosti   3 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost   2 novosti   1 novost 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 2 novosti       1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti 2 novosti     2 novosti
5. JAVNE FINANCE   6 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   12 novosti     1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   3 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     1 novost  
11. OBČINE 39 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex