21. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Vsaka druga mediacija uspešna

Statistika kaže, da je v postopku mediacije na sodiščih uspešno, torej z dogovorom, zaključenih okoli polovica vseh primerov, ko stranke podajo soglasje za tovrstno alternativno reševanje spora. Kljub temu se za mediacijo še vedno odloča le okoli četrtina strank. Letno poročilo o delu sodstva kaže, da so slovenska sodišča lani mediacijo ponudila v 13.145 primerih, nakar sta v 3417 primerih obe stranki podali soglasje k mediaciji. Uporabniki mediacije menijo, da so prihranili tako čas kot denar. Statistika sicer kaže, da so postopki mediacije bistveno manj uspešni na višjih kot na okrožnih in okrajnih sodiščih.

Državni svet je včeraj s 17 glasovi za in 13 proti izglasoval odložilni veto na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. DZ bo moral tako znova odločati o podpori zakonu, ki pogrebno dejavnost z izjemo 24-urne dežurne službe prepušča trgu. Po mnenju večine svetnikov gre za občinsko nalogo in storitev, ki bi morala ostati v javnem interesu.

Delavec, ki sam prekine delovno razmerje, ima kljub temu pravico do denarnega nadomestila, če v celoti ali delno ni mogel izkoristiti svoje pravice do plačanega letnega dopusta, je presodilo Sodišče EU. Pravica do plačanega dopusta je v EU po mnenju sodišča posebnega pomena. Odobrena je vsakemu delavcu, ne glede na njegovo zdravstveno stanje.

Delo državnega zbora je bilo v prvi polovici letošnjega leta glede na število in trajanje rednih sej ter število sprejetih zakonov primerljivo z enakim obdobjem lani in leta 2013. Se je pa opazno povečalo število zakonov, ki jih je DZ sprejel po rednem postopku, manj so jih sprejeli po nujnem in skrajšanem postopku. V našem Zakonodajnem Supervizorju smo 8. julija objavili celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v juniju 2016.

Vseslovensko združenje malih delničarjev je pripravilo predlog zakona, s katerim bi poplačali delničarje in imetnike podrejenih obveznic bank, ki so bili razlaščeni ob državnem reševanju bančnega sistema. Predvideva izdajo prednostnih delnic in obveznic DUTB, tako da bi se razlaščenci poplačevali iz dividend na delnice oz. glavnice in obresti na obveznice. Predvidevajo, da bi predlog zakona v DZ prišel prek vlade ali poslancev, lahko bi bil tudi del rešitve, ki jo bi predvidelo ustavno sodišče. Če nobena od teh možnosti ne bi bila uresničena, bi predlog v DZ poslali prek pobude državljanov.

Obtoženi za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika Milko Novič tudi po ponovnem odločanju okrožnega sodišča ostaja v priporu, je potrdil direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj. Ustavno sodišče je ponovno odločanje odredilo, ker je bila Noviču kršena pravica iz 22. člena ustave, ki opredeljuje enako varstvo pravic. Novič je namreč ves čas zatrjeval, da so obrazložitve sodišč o obstoju pripornih razlogov zaradi ponovitvene nevarnosti pavšalne in brez konkretne vsebine.

Včeraj objavljeni zakonodajni predlog Evropske komisije za realizacijo ciljev podnebno-energetskega okvirja po oceni ministrstva za okolje predstavlja "dobro podlago za nadaljnjo razpravo". Med drugim ugotavljajo, da je komisija v predlogu upoštevala tudi nekatere specifične nacionalne okoliščine v Sloveniji. Za Slovenijo Evropska komisija v predlogu zastavlja 15-odstotni cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 glede na raven iz leta 2005.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.7.2016 - 21.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     12 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 2 novosti 2 novosti 8 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     6 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti   1 novost 14 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 2 novosti 1 novost 11 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost     2 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex