2. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ratifikacija hrvaškega vstopa v EU

Državni zbor bo po pričakovanjih danes v nadaljevanju redne seje ratificiral hrvaško pristopno pogodbo z Evropsko unijo. Ob tej priložnosti bosta v Slovenijo pripotovala tudi hrvaški premier Zoran Milanović in zunanja ministrica Vesna Pusić.

Razprava se bo začela ob 10. uri s predstavitvijo argumentov vlade, nato pa bodo poslanci glasovali. Slovenija bo tako med zadnjimi državami, ki bodo ratificirale hrvaško pristopno pogodbo.

Državno pravobranilstvo je v zvezi z odločitvijo Višjega delovnega in socialnega sodišča glede izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij vložilo zahtevo za revizijo, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Obenem so navedli, da se sodba glede na tožbeni zahtevek nanaša le na zaposlene, katerih delodajalec je RS.
Višje delovno in socialno sodišče je v pritožbenem postopku Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) presodilo, da je država za obdobje od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 dolžna javnim uslužbencem priznati in izplačati tretjo četrtino odprave plačnih nesorazmerij, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, so sporočili iz SDOS.

Davčna uprava RS (Durs) bo prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2012 odpremila na pošto danes, zavezanci pa jih lahko v svojih poštnih nabiralnikih pričakujejo od prihodnje srede dalje. Drugi sveženj izračunov bo sledil konec maja.
Durs informativne izračune že nekaj let pošilja z navadno pošto, za vročene pa veljajo 15. dan od datuma odpreme.
Ali so med tistimi, ki bodo informativni izračun prejeli med prvimi, se bodo lahko zavezanci pozanimali že v torek, in sicer pri virtualni davčni asistentki (Vida), ki je dostopna prek spletnih strani Dursa. Na vprašanje bo odgovorila, če ji zavezanec sporoči davčno številko.

Minister za pravosodje Senko Pličanič je po nedavnem srečanju s predsednikom vrhovnega sodišča Brankom Maslešo napovedal ponovni pregled sprememb sodne zakonodaje, ki so ga na ministrstvu pripravili v njegovem prejšnjem mandatu. Nato bodo rešitve čim bolj poskušali uskladiti s sodstvom in čim prej vložiti postopek, je dejal.

V Nemčiji pod pragom revščine živi manj ljudi kot v povprečju v državah EU, kažejo marčni podatki nemškega statističnega urada Destatis. Največje evrsko gospodarstvo beleži 15,8-odstoten delež revnih, povprečje EU pa znaša 16,9 odstotka. V Sloveniji je medtem pod pragom revščine po zadnjih podatkih živelo 13,6 odstotka prebivalcev. Po definiciji pod pragom revščine živijo tisti, ki prejemajo manj kot 60 odstotkov povprečnega dohodka v neki državi.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.4.2013 Pravilnik o službenih izkaznicah na obrambnem področju (RS 26-1163/2000) Sprememba
2.4.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju (RS 23-849/2013) Začne veljati
2.4.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C) (RS 23-848/2013) Začne veljati
2.4.2013 Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS) (RS 93-4018/2005) Sprememba
2.4.2013 Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) (RS 98-4617/1999) Sprememba
1.4.2013 Količnik uskladitve preživnin za leto 2013 (RS 27-962/2013) Začne veljati
29.3.2013 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2013 (RS 27-970/2013) Začne veljati
29.3.2013 Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom (RS 27-963/2013) Začne veljati
29.3.2013 Poročilo o gibanju plač za januar 2013 (RS 27-968/2013) Začne veljati
29.3.2013 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2013 (RS 27-969/2013) Začne veljati
29.3.2013 Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo v Vladi (RS 27-960/2013) Začne veljati
29.3.2013 Sklep o potrditvi poslanskih mandatov (RS 27-959/2013) Začne veljati
29.3.2013 Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (RS 27-965/2013) Začne veljati
29.3.2013 Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (RS 27-966/2013) Začne veljati
29.3.2013 Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (RS 27-967/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.4.2013 - 2.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti   6 novosti   2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost       1 novost  
5. JAVNE FINANCE         1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost       1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost       1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 58 novosti