Dnevne zakonodajne novosti / 24. november 2021
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 23 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 109/2022 z dne 16.8.2022
TEMA DNEVA
Civilna iniciativa staršev zaradi samotestiranja na ustavno sodišče
Tema dneva

Civilna iniciativa staršev za zaščito otrok je na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka, ki določa obvezno samotestiranje otrok na novi koronavirus, nasprotujejo pa tudi nošenju mask v šolah. Učenci in dijaki se morajo od 17. novembra trikrat tedensko obvezno samotestirati. Tisti, ki se ne, hkrati pa niso cepljeni ali preboleli, se morajo začasno izobraževati na daljavo. Po zadnjih podatkih ministrstva testiranje zavračajo in se izobražujejo na daljavo manj kot trije odstotki učencev.(več)

Konec poti za dva opozicijska zakonodajna predloga
DZ se je včeraj seznanil, da se je zakonodajna pot predloga sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ga je vložila Levica z namenom dviga prispevne stopnje delodajalcev, končala že na matičnem odboru za finance. Podobna usoda je doletela tudi predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem, zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah.(več)

Dolgotrajni oskrbi se po skoraj 20 letih poskusov obeta sistemska ureditev
Dolgotrajni oskrbi se po skoraj 20 letih poskusov, kolikor je star prvi zakonski osnutek na tem področju, obeta sistemska ureditev. DZ predlog sistemskega zakona, ki ga je matični odbor pripravil konec tedna po 11 urah dela, namreč obravnava na današnji izredni seji . Ministrstvo za zdravje ob tem ocenjuje, da bo treba za izvajanje zakona v letošnjem letu zagotoviti 5,5 milijona evrov, leta 2022 skoraj 205 milijonov in leta 2025 skoraj 744 milijonov evrov.(več)

Stališča poslancev do referenduma o Občini Golnik različna, glasovanje jutri
Poslanci DZ so v razpravi glede predloga za razpis referenduma o ustanovitvi nove občine Golnik z izločitvijo iz Mestne občine Kranj predstavili različna mnenja. Izpostavili so vrsto pomislekov v zvezi s predlaganim referendumom in novo občino, podporo razpisu referenduma pa so izrazili v SDS in SMC. Odločitev bo padla v četrtek.(več)

Prepoved plastičnih proizvodov za enkratno uporabo tik pred potrditvijo
DZ bo jutri predvidoma potrdil zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg, ki ga je v obravnavo v DZ predložila skupina poslancev s prvopodpisano Mašo Kociper (SAB). Zakon, s katerim se bo z nekaj zamude v slovenski pravni red preneslo del evropske direktive s tega področja, podpira tudi vlada.(več)

DZ razširil obseg opozicijske preiskave o ukrepanju v epidemiji in političnem vmešavanju v delo policije
Državni zbor je razširil časovni obseg parlamentarne preiskave, ki se na zahtevo opozicije ukvarja z ukrepanjem vlade v epidemiji covida-19. Prav tako je razširil obseg parlamentarne preiskave, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije.(več)

Sindikat upokojencev za zakonsko dopolnilo glede višine solidarnostnega dodatka
V Sindikatu upokojencev Slovenije so v javnem pismu poslancem in državnim svetnikom opozorili, da vlada v predlogu zakona o dodatnih ukrepih v zvezi s covidom-19 pri predlogu solidarnostnega dodatka za upokojence ni upoštevala položaja starejših, ki živijo v enočlanskih gospodinjstvih. Zato predlagajo dopolnitev člena, ki določa višino dodatka.(več)

Sodišče EU: Ravnanje vrhovnega sodišča Madžarske nezakonito
Ravnanje madžarskega pravosodja glede vprašanj, ki jih tamkajšnja sodišča naslavljajo na Sodišče EU, je nezakonito, je v včeraj objavljeni odločitvi ugotovilo Sodišče EU. Konkretno je v nasprotju s pravom unije odločitev madžarskega vrhovnega sodišča, da so vprašanja, ki jih je na Sodišče EU naslovilo nižje sodišče, nezakonita.(več)

Evropski parlament potrdil reformo skupne kmetijske politike
Evropski poslanci so včeraj v Strasbourgu potrdili reformo skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027, ki naj bi bila bolj zelena, pravičnejša in preglednejša. Med ukrepi, ki so jih podprli, je tudi večja podpora malim kmetijam in mladim kmetom. Pomembne spremembe so tudi pri upoštevanju pravil EU na področju dela, kjer bo več nadzora.(več)

Sodišče EU pritrdilo uvrstitvi Hamasa na seznam terorističnih organizacij
Sodišče EU je potrdilo uvrstitev palestinskega gibanja Hamas na evropski seznam terorističnih organizacij. Splošno sodišče je uvrstitev Hamasa na ta seznam pred dvema letoma razglasilo za nično, saj da so ji manjkali nekateri nujno potrebni podpisi Sveta EU, a veliki senat Sodišča EU, ki je odločal po pritožbi, je odločil drugače.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Letni program statističnih raziskovanj za 2022 (velja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)
Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v šolskem letu 2021/2022
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO)
Odločbe sodišč
Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 16. novembra 2021.#Kazenski postopek zoper WB in druge.#Predlogi za sprejetje predhodne odločbe, ki jih je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie.#Predhodno odločanje – Pravna država – Neodvisnost sodstva – Člen19(1), drugi pododstavek, PEU – Nacionalna ureditev, ki določa možnost ministra za pravosodje, da sodnike dodeli na sodišča višje stopnje in da te dodelitve prekliče – Sestave v okviru kazenskih sodišč, ki vključujejo sodnike, ki jih je dodelil minister za pravosodje – Direktiva (EU) 2016/343 – Domneva nedolžnosti.#Združene zadeve od C-748/19 do C-754/19.
Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 16. novembra 2021.#Evropska komisija proti Madžarski.#Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Območje svobode, varnosti in pravice – Azilna politika – Direktivi 2013/32/EU in 2013/33/EU – Postopek dodelitve mednarodne zaščite – Razlogi za nedopustnost – Pojma ‚varna tretja država‘ in ‚prva država azila‘ – Pomoč, ki se zagotovi prosilcem za azil – Inkriminacija – Prepoved vstopa na obmejno območje zadevne države članice.#Zadeva C-821/19.
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A), nujni postopek, EPA 2284-VIII
Predlog zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti (ZNVD), prva obravnava, EPA 2292-VIII
Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, EPA 2300-VIII