11. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

V nedeljo že novi parlament

V Sloveniji bodo v nedeljo sedme parlamentarne volitve, že druge predčasne v zadnjih treh letih. Kdo bo zasedel 90 poslanskih mest v novi sestavi DZ, bo bolj ali manj znano že v nedeljo zvečer, čeprav bo na uradne rezultate treba počakati najpozneje do 29. julija. Že kmalu zatem naj bi se novoizvoljeni poslanci sestali na ustanovni seji.

V Odvetniški zbornici Slovenije opozarjajo, da žaljive in neargumentirane diskvalifikacije tako celotnega sodstva kot posameznih sodnikov niso primerne, temveč škodljive in nevarne. Kot so zapisali v izjavi za javnost o aktualnih dogodkih v zvezi s sodstvom, takšne ekscese odločno obsojajo. Predsednik odvetniške zbornice Roman Završek je v izjavi zapisal, da odvetniki kot varuhi človekovih pravic štejejo argumentirano kritiko tako delovanja sodstva kot posameznih sodb za dopusten in legitimen odziv na ravnanje ene od vej oblasti. "Vendar žaljive in neargumentirane diskvalifikacije tako celotnega sodstva kot posameznih sodnikov niso primerne, temveč so škodljive in nevarne. Zato ni presenetljivo, da so mediji poročali celo o fizičnem napadu na sodnico, ki je prihajala v službo," je pojasnil.

Vlada je na dopisni seji sprejela aneks k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 za storitve v zdravstvu. Aneks prinaša 70 novih delovnih mest za zdravnike družinske medicine na primarni ravni, boljše vrednotenje bolnišničnih obravnav in s tem več časa za bolnike in bolj kakovostne obravnave, so sporočili iz vlade.

Evropska komisija je začela izvajati pobudo Povezane skupnosti, ki združuje več tipov podpore za razvoj širokopasovne internetne infrastrukture na regionalni in lokalni ravni. Pobuda je namenjena manjšim in večjim mestom, lokalnim partnerstvom za širokopasovna omrežja in operaterjem. Rok za predložitev predlogov je 15. oktober. Najboljše zamisli bodo od prejele žig kakovosti in imele dostop do temeljitejše podpore, so sporočili iz Evropske komisije.

Evropska komisija je na Slovenijo in še 17 članic naslovila uradni opomin k izboljšanju skupnega zračnega prostora, tako da bo temeljil na tokovih letalskega prometa, ne na državnih mejah. Vse države članice EU bi morale v skladu z Uredbo (ES) št. 550/2004 svoje funkcionalne bloke zračnega prostora vzpostaviti do 4. decembra 2012. Poleg tega od Slovenije zahteva skladnost z uredbo o nadzoru ribištva EU in jo pozvala k sprejemu ukrepov za pravilno uporabo t.i. direktive o evrovinjeti.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.7.2014 - 11.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti 1 novost   15 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         8 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 1 novost 1 novost 6 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti   1 novost 7 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     7 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poziv Sveta za avtorsko pravo
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča Plum pox virus
Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2014/2015
Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
Uredba o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep III Ips 56/2012 - delničar – manjšinski delničar – izključitev manjšinskega delničarja – denarna odpravnina - višina odpravnine – nepravdni postopek – določitev prim...
Sodba in sklep III Ips 32/2013 - državne blagovne rezerve – podizvajalska pogodba - prašiči – lastninska pravica na živali - ničnost pogodbe – izpodbojnost pogodbe - stečajni posto...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 886/2013 - dohodnina – dohodek iz kapitala – dobiček iz kapitala – odsvojitev nepremičnine – davčna osnova – vrednost nepremičnine ob pridobitvi – čas pridobi...
sodba I U 1381/2011 - denacionalizacija – vrnitev v naravi – ugotavljanje vrednosti premoženja - odškodnina iz naslova zmanjšane vrednosti nepremičnine – ob podržavljenj...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 80/2013 - vračanje daril zaradi dopolnitve nujnega deleža - izračun denarne protivrednosti darila – neupravičena pridobitev - sklepčnost
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2014, EPA 2125-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Nepremičnine kot stvarni vložek v gospodarsko družbo in obveznost popravka odbitka DDV