27. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Volivcem po dva glasova

Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) je do petka zbrala 5.871 podpisov za vložitev novele Zakona o volitvah v zakonodajni postopek, so včeraj sporočili iz omenjene zveze. Kot so pojasnili, želijo več vpliva volivcev na dodelitev mandatov. Podpise podpore za vložitev novele Zakona o volitvah bodo v DZ vložili v četrtek dopoldne. Temeljni namen predloga novele Zakona o volitvah je zagotoviti vsakemu volivcu dva glasova. S prvim glasom bi volil poslanca iz svojega volilnega okraja, z drugim pa bi izbral politično stranko, ki naj sestavi vlado, so pojasnili v Zdusu.

Odbor DZ za gospodarstvo je na včerajšnji seji znova potrdil novelo Obrtnega zakona, na katero je državni svet 11. marca izglasoval odložilni veto. Novela obrtnega zakona je podlaga za uvedbo prostovoljnega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), kjer sicer ukinitvi obveznega članstva nasprotujejo.

Vsi postopki za prenos slabih bančnih terjatev in ustanovitev t.i. slabe banke potekajo skladno z zastavljenimi načrti, so v odzivu na špekulacije v tujih medijih glede Slovenije za STA poudarili na ministrstvu za finance. Spomnili so tudi na ponedeljkove besede premierke Alenke Bratušek, da lahko Slovenija svoje težave rešuje sama.

Kandidat za guvernerja Banke Slovenije Boštjan Jazbec se je včeraj predstavljal poslanskim skupinam. Podporo mu napovedujejo v večini poslanskih skupin, kandidat pa za potrditev potrebuje absolutno večino glasov, to je več kot 45. Predsednik republike Borut Pahor je po Jazbečevi predstavitvi v DZ tudi že poslal uradni predlog za imenovanje.

Carinska uprava RS je leta 2012, ki je bilo v znamenju reorganizacije zaradi vstopa Hrvaške v EU, povečala obseg zbranih dajatev za skoraj štiri odstotke na 2,5 milijarde evrov. Zaradi uvedbe okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 na pogonska goriva sredi leta je bila največja rast dosežena pri okoljskih dajatvah.
V letu 2012 je tako carinska uprava pobrala za 2,5-krat več okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 od tekočih goriv kot v letu 2011, so še sporočili iz slovenske carine.

Senat Univerze v Ljubljani je na včerajšnji seji med drugim obravnaval in sprejel poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti ljubljanske univerze za leto 2012. Prav tako je sprejel sklep o začetku postopkov za volitve rektorja za mandatno obdobje 2013-2017. Dosedanji rektor Stanislav Pejovnik ne bo ponovno kandidiral.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.3.2013 - 27.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti       5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost   2 novosti 3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost 1 novost   2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti       2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje financ in o ugotovitvi, da so bili drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v delih, ki so se nanašali na upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. 3. 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, v neskladju z Ustavo
Pravilnik o logistični podpori preiskovalnemu organu
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah Selške Sore, od Krevsovega jezu do sotočja s Poljanščico, v občini Škofja Loka
Uredba o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije
Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko–ptujskega polja
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 58203/2010-93 - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – goljufija – pravna opredelitev - nadaljevano kaznivo dejanje – povezovalni elementi ...
Sklep II Ips 699/2009 - povrnitev nepremoženjske škode – zdravniška napaka (medicinska napaka) - odgovornost bolnišnice - zastaranje odškodninske terjatve – zastaralni rok...
Sodba II Ips 111/2009 - povrnitev škode - neposredna odškodninska odgovornost državnega tožilca (sodnika) – neposredni odškodninski zahtevek zoper generalno državno tožilk...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2012, EPA 1079-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Socialno omrežje LinkedIn