29. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Dvanajst milijonov za izobraževanje

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala sklep o finančni podpori za program Projektno učenje mlajših odraslih. Predvidena vrednost programa, ki se bo izvajal na celotnem območju Slovenije glede na potrebe obeh kohezijskih regij, je 12 milijonov evrov. Od tega Evropski socialni sklad prispeva 9,6 milijona evrov. Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili šolanje in niso zaposleni. Glede na dosedanje izkušnje in širitev delovanja se predvideva, da bo v program vključenih 500 oseb na leto oz. skupaj 3000 v obdobju izvajanja programa 2014-2020.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so nedavno imenovali delovno skupino za pripravo predloga sprememb zakona o izobraževanju odraslih. Ker je zakon v precejšnjem delu zastarel in ga tudi ni mogoče v praksi v celoti uporabljati, so se na ministrstvu skupaj z Andragoškim centrom Slovenije lotili priprave sprememb.

Ustavno sodišče je razveljavilo odločbe slovenskih sodišč, ki so priznale izraelsko sodbo zoper nevrokirurga Vinka Dolenca zaradi zdravljenja izraelskega bolnika. Ustavni sodniki so zadevo vrnili v ponovno odločanje na prvo stopnjo. Po izraelski sodbi iz leta 2006 bi moral Dolenc plačati izraelskemu bolniku 2,3 milijona evrov odškodnine.

Vlada je spremenila uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog, tako da se bodo v medicinske namene lahko uporabljali tudi ekstrakti iz rastline konoplja. Doslej so bili na podlagi uredbe na voljo za medicinsko uporabo le sintetični kanabinoidi. S tem bo pravno urejen dostop do vseh zdravilih na osnovi konoplje, ki imajo urejen pravni status v EU.

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je s posegom v nekatere pravice povzročil kar nekaj nasprotovanj. Več členov je bilo poslanih v presojo ustavnemu sodišču. Za določbe, ki so se nanašale na napredovanje sodnikov in na prenehanje pravice do brezplačnega vrtca za drugega otroka, je sodišče zdaj presodilo, da niso v neskladju z ustavo.

Poslanci bodo ta teden na redni seji ponovno odločali o noveli zakona o varstvu okolja, na katero je državni svet izglasoval veto, in predvidoma odredili parlamentarno preiskavo o javnih naročilih v zdravstvu. Odbor za finance in monetarno politiko pa bo razpravljal o problematiki obdavčitve delavcev, ki dnevno hodijo na delo v Avstrijo.

Dogajanje v zdravstvu bo v tem tednu zelo pestro. Izteka se razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana. Skupščina ZZZS bo odločala o kandidatu za prvega moža zavarovalnice. Nadaljevala se bodo pogajanja o plačah zdravnikov, zasedala bo skupščina zdravniške zbornice, DZ pa bo glasoval o resoluciji zdravstvenega varstva za prihodnjih 10 let.

Osnutek nacionalnega reformnega programa (NRP) 2016 in 2017 navaja, da pokojninska reforma iz leta 2013 še naprej kaže zelo pozitivne učinke. Trend zmanjševanja razmerja med številom zavarovancev in upokojencev se je zaustavil, delež za pokojnine v bruto družbenem proizvodu pa se znižuje. Vlada mora program poslati v Bruselj do 15. aprila.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
26.3.2016 Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (RS 10-353/2015) Preneha veljati
26.3.2016 Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (RS 22-847/2016) Začne veljati
26.3.2016 Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (RS 22-842/2016) Začne veljati
26.3.2016 Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (RS 57-2413/2015) Preneha veljati
26.3.2016 Operativno-tehnična zahteva o nacionalni proizvodnji (RS 22-849/2016) Začne veljati
26.3.2016 Pravilnik o obrazcu potrdila o zaključenem usposabljanju po programu (Post)rehabilitacijski praktikum (RS 79-3757/2003) Preneha veljati
26.3.2016 Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o obrazcu potrdila o zaključenem usposabljanju po programu (post)rehabilitacijski praktikum (RS 22-840/2016) Začne veljati
26.3.2016 Pravilnik o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem (RS 63-2758/2008) Se preneha uporabljati
26.3.2016 Pravilnik o službenem oblačilu, službeni izkaznici, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem (RS 22-838/2016) Začne veljati
26.3.2016 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu (RS 22-841/2016) Začne veljati
26.3.2016 Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (RS 22-893/2016) Začne veljati
26.3.2016 Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank (RS 103-3770/2013) Sprememba
26.3.2016 Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (RS 134-5586/2006) Sprememba
26.3.2016 Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (RS 22-837/2016) Začne veljati
26.3.2016 Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (RS 71-3113/2008) Preneha veljati
26.3.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank (RS 22-836/2016) Začne veljati
25.3.2016 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2016 (RS 22-852/2016) Začne veljati
25.3.2016 Kolektivna pogodba za policiste (RS 41-1732/2012) Sprememba
25.3.2016 Odločba o ugotovitvi, da 1., 2., 4. in 5. točka prvega odstavka 3. člena Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera niso v neskladju z Ustavo (RS 22-844/2016) Začne veljati
25.3.2016 Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste (KPP) (RS 22-850/2016) Začne veljati
25.3.2016 Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste (KPP) (RS 22-851/2016) Začne veljati
25.3.2016 Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi (RS 22-894/2016) Začne veljati
25.3.2016 Sklep o zavrženju ustavne pritožbe (RS 22-843/2016) Začne veljati
25.3.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 22-832/2016) Začne veljati
25.3.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 22-833/2016) Začne veljati
25.3.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 22-834/2016) Začne veljati
25.3.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 22-835/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.3.2016 - 29.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 9 novosti       1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost         1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost       1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti          
5. JAVNE FINANCE       1 novost 3 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti   2 novosti 2 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti       1 novost 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti          
10. MEDNARODNI ODNOSI     2 novosti   1 novost  
11. OBČINE 34 novosti