6. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Žerjav poziva h konsenzu

Predsednik koalicijske SLS Radovan Žerjav v sporočilu za javnost poudarja, da je za nujne ukrepe, ki bi vplivali na zajezitev padanja bonitetnih ocen Slovenije in bili pokazatelj mednarodni javnosti in finančnim trgom, da zmoremo, potreben konsenz vse slovenske politike. Sicer bi jih vladna koalicija že izpeljala, dodaja. "Upamo, da so ti projekti in ukrepi prva prednostna naloga za vso slovensko politično elito in da je šele druga prioriteta spopad z osebo Janeza Janše," je med drugim izpostavil Žerjav.

Prepričan je, da zadnjega padca bonitetnih ocen za Slovenijo zagotovo ne bi bilo, če bi šest predsednikov in ena predsednica parlamentarnih strank na zadnjem skupnem sestanku našli dogovor o podpori zlatemu fiskalnemu pravilu, o rešitvi vprašanja referendumske ureditve ter vprašanja državnega holdinga oz. reševanja slovenskih bank.

Izhodišča za reformo trga dela ne prinašajo večje fleksibilnosti trga dela in znižanja stroškov dela, temveč delodajalcem nalagajo dodatna bremena, je poudarila izvršna direktorica za socialni dialog pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Tatjana Čerin.
To ne more biti osnova za resnejšo reformo, je ocenila. V tej luči se je dotaknila več slabosti, ki jih po mnenju GZS vsebujejo izhodišča. V zvezi z enotno pogodbo za nedoločen čas je opozorila, da omejuje zaposlovanje za določen čas, ki je zaradi določene fleksibilnosti za delodajalce ena ključnih oblik zaposlovanja. Na ta način lahko namreč, ko je več naročil, zaposlujejo, ko jih ni, pa delovna razmerja zaključujejo.

V večini slovenskih mestnih občin je zatikanje oglasnih letakov za vetrobranska stekla avtomobilov prepovedano. Takšno oglaševanje na javnih površinah ni dovoljeno niti v Ljubljani, tisti, ki naletijo na tovrstno oglasno gradivo, pa lahko pošljejo prijavo inšpektoratu Mestne občine Ljubljana. Za takšno početje so sicer predpisane denarne kazni. V primeru kršitev je predpisana kazen v višini 100 evrov za tistega, ki bi oglasni letak zataknil na vozilo, od 1200 do 2000 evrov pa je predpisana kazen za samostojne podjetnike in pravne osebe, pri čemer je odgovorna oseba pravne osebe kaznovana z dodatnim tisočakom.

Mineva pet let od prepovedi uporabe tobačnih izdelkov v javnih in delovnih zaprtih prostorih. Z zakonom se je omejila izpostavljenost dimu, medtem ko delež kadilcev v tem obdobju ni bistveno padel. Gostinci in igralničarji ocenjujejo, da so zaradi zakona ob vsaj 20 odstotkov prihodkov. Napovedane so nove spremembe protikadilske zakonodaje. Zdravstveni inšpektorji so opravili preko 41.000 nadzorov glede spoštovanja protitobačnega zakona in izrekli za preko 1,4 milijona evrov glob. Največ kršitev beležijo v gostinskih lokalih, v povezavi s kadilnicami in zaradi kajenja v prostorih, ki ustrezajo definiciji zaprtega javnega prostora - različne terase, atriji in zimski vrtovi.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
4.8.2012 Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (RS 59-2493/2012) Začne veljati
3.8.2012 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova dr. Peter Antunović, fundacija za štipendiranje oseb z območja Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb« (RS 59-2492/2012) Začne veljati
3.8.2012 Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Kranju (RS 59-2494/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.8.2012 - 6.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 2 novosti        
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost        
5. JAVNE FINANCE   1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 2 novosti   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 18 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova dr. Peter Antunović, fundacija za štipendiranje oseb z območja Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb«
Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Kranju
Statut Univerze na Primorskem
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)
Zakon o vodah (ZV-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 340/2011 - dohodnina – dovoljena revizija – odmera dohodnine v obnovljenem postopku – vračilo davka – zastaranje – kršitev pravil postop...
Sodba I Ips 2504/2009-48 - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – pravna opredelitev – uporaba milejšega zakona - preprečitev urad...
Sodba VIII Ips 149/2011 - naknadna odmera starostne pokojnine - pravnomočno odmerjena pokojnina - pokojninska osnova - pravnomočnost - zavrženje ...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (osmi senat) z dne 19. julija 2012(*). Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects proti Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe SARL, Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch.Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Blazinice za poliranje namenjene izključno strojem za poliranje rezin polprevodniških materialov – Tarifni številki 3919 in 8466 (ali 8486) – Pojma ,deli‘ ali ,pribor‘”. Zadeva C-336/11.
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obravnava vinjet in parkirnin z vidika odbitka DDV