17. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pokojninska reforma objavljena v Uradnem listu

Pokojninska reforma, ki jo je DZ soglasno sprejel 4. decembra, je bila v petek objavljena tudi v uradnem listu. Reforma bo začela veljati 1. januarja 2013. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa vse, ki bodo pred njeno uvedbo izpolnili pogoje za upokojitev, poziva, naj z upokojevanjem ne hitijo, saj se zanje pogoji ne spreminjajo.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v kolektivnem sporu pritrdilo Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), da je vlada s samovoljnim določanjem tako roka kot višine izplačila letošnjega regresa kršila dogovorjeno in zavestno ravnala v nasprotju z ustavo. Sodba še ni pravnomočna, piše na spletnih straneh Sviza. Vlada bo morala po navedbah odvetnika po pravnomočnosti sodbe vsem članicam in članom Sviza zagotoviti izplačilo preostanka do polnega zneska regresa, kot je določen v omenjenem dogovoru.

DZ je sprejel novelo zakona o bančništvu, s katero se bo vzpostavil režim za bolj učinkovito reševanje težav, s katerimi se v zaostrenih finančnih razmerah soočajo banke. Novelo, s katero se bo Banki Slovenije dalo večja pooblastila za ukrepanje v bankah, ki bi se znašle v težavah, je podprlo 75 poslancev, proti je bil le eden.

Generalni pravobranilec je prejšnji teden ugotovil, da Slovenija, Poljska, Češka, Francija in Luksemburg niso izpolnile obveznosti iz železniške zakonodaje EU, zato Sodišču EU predlaga, naj na podlagi tožbe Evropske komisije ugotovi, da so države kršile pravo EU s tega področja. Mnenje pravobranilca za sodišče ni obvezujoče, a mu to običajno sledi.

Redna seja DZ se je začela v petek, nadaljevala pa se bo danes z razpravo o novem zakonu o elektronskih komunikacijah, ki je veliko prahu dvignila zaradi predvidenih pooblastil policiji za poseg v komunikacijsko zasebnost uporabnikov, a so sporni člen na matičnem odboru iz predloga črtali. V ponedeljek bosta na dnevnem redu še novela zakona o jamstvenem in preživninskem skladu ter novela zakona o izvajanju rejniške dejavnosti.
DZ se bo sestal še na zadnji letošnji redni seji v torek in odločal o usodi notranjega ministra Vinka Gorenaka, zoper katerega je vložena interpelacija. Na slavnostni seji v soboto pa bo Borut Pahor pred poslanci zaprisegel kot četrti predsednik države.

Nemci imajo doma očitno prave zaklade. Zasebniki v Nemčiji namreč posedujejo 8000 ton zlata, je pokazala študija visoke šole Steinbeis iz Berlina in koncerna Heraeus Holding. Podatek kaže, da so Nemci več denarja naložili v zlato kot v delnice, polovica pa jih žlahtno kovino hrani kar doma.
Največji delež Nemcev je sicer v zlato vložilo v obliki palic, ki so jih kupili na bančnem okencu in plačali z gotovino, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.12.2012 Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (RS 6-145/2005) Se preneha uporabljati
17.12.2012 Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (RS 73-3237/2004) Se preneha uporabljati
17.12.2012 Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1) (RS 61-2571/2006) Sprememba
15.12.2012 Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste (RS 97-3776/2012) Začne veljati
15.12.2012 Kolektivna pogodba za policiste (RS 41-1732/2012) Sprememba
15.12.2012 Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013 (RS 97-3714/2012) Začne veljati
15.12.2012 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski (RS 97-3713/2012) Začne veljati
15.12.2012 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2012 (RS 97-3707/2012) Začne veljati
15.12.2012 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (RS 112-5088/2009) Sprememba
15.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (RS 97-3711/2012) Začne veljati
15.12.2012 Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2013 (RS 97-3708/2012) Začne veljati
15.12.2012 Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski (RS 39-1937/2010) Sprememba
15.12.2012 Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (RS 22-954/2011) Sprememba
15.12.2012 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (RS 97-3705/2012) Začne veljati
14.12.2012 Izid volitev predsednika republike (RS 97-3737/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmarno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Ivančna Gorica–Stična–Obolno-G. Reka«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 936/0, 938/0 in 950/1, vse k. o. Gozd Reka (RS 97-3731/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalni cesti »Volčja Jama–Jastrebnik–Obolno« in »Štang. Polj.–V. Štanga–Tuji Grm«, v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 737/0, 962/10, 962/11 in 962/12, vse k. o. Štanga (RS 97-3721/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Kopačija–Gabrska Gora–Moravče«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 197/1, k. o. Poljane (RS 97-3734/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Štang. Polj.–V. Štanga–Tuji Grm«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 731/3 k. o. Štanga (RS 97-3720/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 4. in 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Stranje–Kopačija–M. Kostrevnica« in javno pot »Mišji Dol–Primskovo–Bratnice–Lušce«, v delu, ki potekata po zemljiščih parc. št. 229/1 in 226/0, obe k. o. Poljane, ter parc. št. 263/2, 299/1, 295/1 in 237/0, vse k. o. Gradišče (RS 97-3732/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 4. in 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizirata lokalno cesto »Stranje–Kopačija–M. Kostrevnica« ter javni poti »Sp. Preska« in »V. Kostrevnica–Marsko«, v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 368/3, 732/15, 1320/1, 1769/0 in 1772/0, vse k. o. Liberga (RS 97-3726/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica, kolikor kategorizira javno pot »Sp. Polskava–Kobale«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1389/2 in 1390/2, obe k. o. Spodnja Polskava (RS 97-3717/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmarno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Črni potok–Grilovec, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 872/30, 872/31 in 872/32, vse k. o. Vintarjevec (RS 97-3728/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javni poti »Križar–Gozd Reka« in »Rekar–Gojzdar«, v delih, ki potekata po zemljiščih parc. št. 737/2, 728/0, 740/0, 746/4, 746/5, 746/6, 736/1, 736/2 in 736/3, vse k. o. Gozd Reka (RS 97-3730/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Črni Potok–Riharjevec«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 664/0 in 744/0, obe k. o. Vintarjevec (RS 97-3733/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »D. Vrh–Zagrič–Kamni Vrh«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 952/0, 954/0 in 956/0, vse k. o. Poljane (RS 97-3723/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Dvor–Žnidar«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1752/0, k. o. Liberga (RS 97-3725/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Leskovica–Javorje–Debeče«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1841/0, 1843/0 in 1845/0, vse k. o. Vintarjevec (RS 97-3729/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Leskovica–Javorje–Debeče«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1844/0, k. o. Vintarjevec (RS 97-3727/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Leskovica–Javorje–Debeče«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1847/0, k. o. Vintarjevec (RS 97-3724/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Štrus–Zalokar–Bobne–V. Jama«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1154/0 in 1157/0, obe k. o. Štanga (RS 97-3719/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Vodice«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1585/2, 1585/6 in 1585/8, vse k. o. Vintarjevec (RS 97-3718/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Zelenec«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 468/1 k. o. Jablanica (RS 97-3722/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA GIMME FOUR« (RS 97-3715/2012) Začne veljati
14.12.2012 Odločba, da tretji odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja, tretji odstavek 82. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja  ter Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja niso v neskladju z Ustavo (RS 97-3716/2012) Začne veljati
14.12.2012 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (RS 134-5842/2003) Sprememba
14.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (RS 97-3710/2012) Začne veljati
14.12.2012 Razpored dela ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2013 do 11. 7. 2013 (RS 97-3736/2012) Začne veljati
14.12.2012 Sklep o zavrženju ustavnih pritožb (RS 97-3735/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 17.12.2012 - 17.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti   1 novost   1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti   1 novost     5 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 2 novosti 1 novost 3 novosti   3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 20 novosti 11 novosti 1 novost   1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 21 novosti 3 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti        
11. OBČINE 47 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski
Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij
Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 180/2009 - prepoved vznemirjanja lastnika nepremičnine – negatorna tožba – postavitev zimskega vrta in klima naprav – imisije – hrup in smrad – odstranitev šk...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 159/2012 - dohodnina - odmera dohodnine - akontacija dohodnine - delodajalec - glavni delodajalec - dohodek iz zaposlitve - dohodek iz delovnega razmerj...
sodba I U 558/2012 - davek na promet nepremičnin - davčna osnova - prodajna cena nepremičnine - drugačna davčna osnova
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD), EPA 829-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - Dopolnjen predlog zakona (ZBan-1J), EPA 815-VI
Predlog Rebalansa Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2012, EPA 845-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Novo poročanje v zvezi z nepremičninami
Pojasnila DURS Obračunavanje davčnega odtegljaja od plačil za turistične storitve (aranžmaje) v davčno ugodnejše režime
Revija Odvetnik Davčni inšpekcijski nadzor odvetnikov oziroma odvetniških družb (2.)
Denarne kazni se lahko razglasijo za izvršljive po Bruseljski uredbi I
Elektronsko poslovanje in elektronsko arhiviranje v skladu z zakonom
Izobraževanje odvetnikov
Mediacija v Italiji