Dnevne zakonodajne novosti / 6. september 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Novela ZKP vendarle na sejo DZ
Tema dneva

Odbor DZ za pravosodje je vendarle sklenil drugo obravnavo predloga novele zakona o kazenskem postopku. Čeprav tudi v koaliciji mnenja o najbolj občutljivih členih niso enotna, gre predlog novele zakona, ki med drugim predvideva spremembe sodne preiskave in možnost zaslišanja prič v predkazenskem postopku brez prisotnosti zagovornika, na sejo DZ. Na vprašanje poštenosti predkazenskega postopka v primeru sprejema nekaterih rešitev je že pred poletjem opozorila tudi zakonodajno-pravna služba DZ. Enakost "orožij" strank v postopku, torej tistih, ki zastopajo obtožbo, in tistih, ki zastopajo obrambo, je osrednje vodilo veljavne ureditve in po novem bi bila ta enakost po prepričanju zakonodajno-pravne službe pomembno oslabljena.

Kolektivne tožbe tudi za že odprte zadeve?
Odbor za pravosodje je po daljši razpravi in z nekaj dopolnili soglasno podprl predloga novele zakona o varuhu človekovih pravic ter novega zakona o kolektivnih tožbah. Pri slednjem so člani odbora pustili še odprta vrata za razmislek, ali naj zakon velja tudi za že odprte zadeve, kot bi bile recimo tožbe varčevalcev v švicarskih frankih. Minister Klemenčič je uvodoma izpostavil, da bo imel zakon posredno vpliv tudi na potencialne kršitelje pravic potrošnikov. Sicer pa smo v Sloveniji v zadnjem času priča več primerom množičnih oškodovanj, posamezniki pa se ne odločijo za iskanje pravice na sodišču, ker se ustrašijo dolžine trajanja sodnih postopkov in stroškov.

Službeni internet v zasebne namene
Nadzor elektronskih komunikacij zaposlenega je kršitev njegovih pravic do zasebnega življenja in korespondence, je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Gre za primer romunskega državljana Bogdana Mihaija Barbulescuja, ki je bil odpuščen, ker je uporabljal službeni internet v zasebne namene. Med drugim so mu v službi kot dokaz predstavili 45 strani zapisov njegovih pogovorov z bratom in zaročenko, med katerimi je bilo tudi več intimnih sporočil. Veliki senat sodišča je z enajstimi glasovi za in šestimi proti odločil, da so bile kršene pravice Barbulescuja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Tožba zaradi nezaprtih odlagališč
Evropska komisija je vložila tožbo na sodišče EU zoper Slovenijo, ker za 21 odlagališč odpadkov do 16. julija 2009 ni sprejela ustreznih ukrepov v skladu z direktivo o odlagališčih. Gre za vprašanje odlagališč pretežno komunalnih odpadkov, ki so prenehala z odlaganjem odpadkov, niso pa še izvedla zapiralnih del ali se zaprla ter o tem pridobila ustrezno okoljevarstveno dovoljenje. Tožba, ker Slovenija ni sprejela z direktivo določenih ukrepov, je bila Sloveniji vročena 22. avgusta. Vlada se mora sedaj do tožbe opredeliti in podati usmeritvena navodila državnemu pravobranilstvu za zastopanje oz. za pripravo odgovora na tožbo.

Poostren nadzor nad delodajalci
Finančna uprava RS (Furs) bo v drugi polovici septembra izvedla poostren nadzor pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost ali t.i. obrazcev REK in s tem za njih ne plačujejo prispevkov. Nepredlagateljem grozi finančna globa ali celo zaporna kazen, so sporočili s Fursa. Predvidene globe za neoddajo obrazcev REK ob izplačilu dohodka so od 800 do 30.000 evrov za delodajalca in od 600 do 4000 evrov za odgovorno osebo. Neplačevanje prispevkov za socialno varnost se lahko obravnava kot kaznivo dejanje, za katerega je za odgovorno osebo delodajalca zagrožena zaporna kazen do treh let.

Kršitve pravic osebam z duševno motnjo
Varuh človekovih pravic v posebnem poročilu opozarja na kršitve pravic osebam z duševno motnjo pri njihovi neprostovoljni nastanitvi in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. Zaradi prepolnih kapacitet osebe nastanijo na hodnik ali v skupne prostore, okrnjena je njihova zasebnost, pogosteje prihaja tudi do konfliktnih situacij. Na ministrstvu, pristojnem za socialo, so glede poročila varuha odgovorili, da je problem nameščanja oseb v varovane oddelke medresorski in da rešitve iščejo. Delovna skupina je ugotovila, da je slovenska ureditev področja neustrezna in unikum v Evropi, zato jo je treba spremeniti. (TFL)