Dnevne zakonodajne novosti / 4. januar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Trije zakoni za lažje življenje invalidov
Tema dneva

Z novim letom so se začeli uporabljati trije zakoni, ki bodo pomembno olajšali življenje nekaterim odraslim in predšolskim otrokom s posebnimi potrebami. To so zakoni o osebni asistenci, o socialnem vključevanju invalidov in o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Osnovni cilj slednjega je sistemsko zagotoviti celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami in rizičnimi dejavniki in njihovih družin. Zakon predvideva preoblikovanje zdajšnjih razvojnih ambulant v centre za zgodnjo obravnavo v okviru javno dostopne mreže.

Odstrela medvedov za zdaj ne bo
Upravno sodišče RS je zadržalo izvajanje odloka o odvzemu rjavega medveda iz narave, po katerem je do 30. septembra predviden odvzem 200 medvedov. Zahtevo za izdajo začasne odredbe je vložila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, ki oporeka odločitvi vlade. Prepričani so namreč, da bi z odstrelom nastala nepovratna škoda, saj odstreljenih medvedov ne bo mogoče nadomestiti, tak poseg pa predstavlja tudi rušenje biotske raznovrstnosti. Upravno sodišče je izvajanje odloka zadržalo do izdaje pravnomočne odločbe. Spor bo uvrstilo med prednostne zadeve, tako da bo čim prej presodilo tudi (ne)utemeljenost tožbe oz. (ne)zakonitost izpodbijanega akta.

Začasno ustavljena prodaja Tobačne
Ustavno sodišče je primer prodaje nepremičnin za projekt Tobačna mesto vzelo v obravnavo in začasno, do svoje končne odločitve, zadržalo vse aktivnosti v zvezi s prodajo, je za časnik Finance povedal odvetnik predkupnega upravičenca Marko Zaman. Ustavno pritožbo je namreč podal predkupni upravičenec Igor Pezdirc, ki je lastnik dela dveh od skupno 49 parcel kompleksa Tobačna, ki se v stečaju družbe Imos-G prodajajo v paketu. Podal je tudi pobudo za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, a odgovora z vrhovnega sodišča še ni, je povedal Zaman.

Stekel stečaj Tomosa
Okrožno sodišče v Kopru je včeraj začelo stečajni postopek nad proizvajalcem dvokoles Tomos. Za upravitelja je imenovalo Štefana Verna, upniki pa imajo do 3. aprila čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic. Predlog za stečaj so na sodišče dali delavci po tem, ko niso dobili izplačanih plač in regresa. Kot so pojasnili v Hidrii, so novemu lastniku Tomosa lani prepovedali razpolaganje z blagovno znamko Tomos, ker ta ni poravnal dogovorjenih obveznosti. Zagotovili so, da bodo "blagovni znamki Tomos omogočili, da se razvija v okviru novih strateških in izkušenih lastnikov, ki bodo sposobni znova okrepiti to nekdaj uspešno blagovno znamko".

148 milijonov za prilagajanje na podnebne spremembe
V sklad za podnebne spremembe se bo v letu 2019 steklo okoli 64 milijonov evrov, iz letošnjega leta pa se bo vanj preneslo še dodatnih 84 milijonov evrov. Skupaj bo tako v prihodnjem letu v skladu za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na voljo 148 milijonov evrov, so nedavno pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor. Prizadevanja se osredotočajo na sektorje, ki imajo največje deleže v emisijah toplogrednih plinov v sektorjih, a niso vključeni v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi - gre za emisije iz rabe goriv za ogrevanje stavb, prometa, kmetijstva in ravnanja z odpadki.

Vzpostavitev centra za nadzor prometa na morju
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt vzpostavitve centra za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah. Za naložbo v vrednosti nekaj več kot 2,2 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, so sporočili iz službe. Cilj projekta je izboljšati varnost na morju in posodobiti sistem nadzora plovbe, zato bodo vzpostavili Center RS za nadzor prometa in ukrepanje v kriznih situacijah. Z odobrenimi sredstvi naj bi kupili ustrezno opremo in organizirali službo za nadzor ladijskega prometa, s čimer naj bi verjetnost izrednega dogodka znižali za 75 odstotkov.(TFL)