10. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Akcijski načrt za podjetnike

Evropska komisija je predstavila akcijski načrt v podporo podjetnikom in za radikalno spremembo podjetniške kulture v Evropi. V Bruslju so namreč prepričani, da EU za obnovitev gospodarske rasti in večjo stopnjo zaposlenosti potrebuje več podjetnikov. Načrt vsebuje ukrepe za spodbujanje podjetniškega potenciala v uniji.

Načrt postavlja v ospredje ključno vlogo izobraževanja in usposabljanja pri vzgoji novih generacij podjetnikov, vključuje pa tudi posebne ukrepe za spodbujanje podjetništva med mladimi, ženskami, starejšimi, migranti in brezposelnimi, pojasnjujejo v Bruslju. Del načrta je tudi odpravljanje ovir na poti do podjetništva.

Pozitivna Slovenija je ta teden v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o Slovenskem državnem holdingu. Največja opozicijska stranka kot vodilo novele navaja večjo transparentnost in zaupanje javnosti v delovanje holdinga. Ta bi tako med drugim moral zagotavljati informacije javnega značaja, nadziralo pa bi ga računsko sodišče. Vložitev predloga novele je bila pričakovana, saj so jo v PS že dalj časa napovedovali. Vsebuje namreč tista določila, o katerih sta se poslanka Alenka Bratušek in minister za finance Janez Šušteršič uspela dogovoriti, ko se je PS z vlado še pogajala za umik zahteve za referendum o zakonu.

Vlasta Nussdorfer, ki jo predsednik države Borut Pahor predlaga za varuhinjo človekovih pravic, je nadaljevala s predstavitvami v poslanskih skupinah. Podporo so ji izrazili v poslanskih skupinah PS in DL, v poslanskih skupinah SDS in NSi pa odločitve še ni.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) se zavzema za odpravo birokratskih ovir obrtnikom in podjetnikom in za pametno regulacijo, ne pa za deregulacijo, kot ji to očita Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS). V GZS zato zavračajo izjavo OZS, da bi bila odprava obrtnega dovoljenja katastrofa. GZS je opozorila na problem obrtnega dovoljenja, vendar le kot problem nepotrebne birokratske ovire, in se nikakor ne zavzema za deregulacijo dejavnosti, obrtne ali neobrtne, kadar jo zahtevajo razlogi varovanja zdravja, premoženja in okolja, so pojasnili v sporočilu za javnost.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.1.2013 - 10.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 1 novost     1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     1 novost 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz Centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev
Pravilnik o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib
Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije
Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009
Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep XI Ips 47440/2012-837 - pripor - odreditev pripora - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - sklep o priporu - trajanje pripo...
Sodba VIII Ips 166/2011 - invalid III. kategorije – omejena delovna zmožnost – nadomestilo za invalidnost – samostojni podjetnik – samozaposleni – neustavnost zakona –...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1735/2011 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – finančni pogoj – izjemna brezplačna pravna pomoč – načelo zaslišanja...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A), skrajšani postopek, EPA 888-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Odziv ministrstva za finance na vračilo 37,6 milijona evrov s strani ZZZS
Pojasnila DURS Davčna obravnava rente iz naslova izgubljenega zaslužka
Odpravnina po 188. členu ZUJF
Prostovoljna vključitev v obezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od 1.1.2013 dalje
Splošno pojasnilo - dohodek iz dejavnosti
Revija Odvetnik Po Krpanovi poti na Dunaj – s kolesom
Pravilnik o podelitvi plakete dr. Danila Majarona