13. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Tožilci spet tarča očitkov

Tožilsko delo je bilo v zadnjem času spet tarča nekaj ostrih, predvsem pa povsem neutemeljenih kritik, opozarjajo v Društvu državnih tožilcev Slovenije. Kot so zapisali, je bila ena od tožilk tarča očitkov, "predvsem zaradi vlaganja pritožb zoper nepravnomočne sodne odločbe, s katerimi pa je bila uspešna". V društvu tožilcev opozarjajo, da je edina in pravilna pot ocene tožilčevega dela najprej sodna presoja in v primerih, ko je zahtevan strokovni nadzor, strokovna presoja tistih, ki so zato pooblaščeni po zakonu.

Predlog, da bi javnim uslužbencem ukinili dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, če ti niso zahtevani v opisu delovnega mesta, na seji odbora DZ za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo ni dobil zadostne podpore. Za predlagane spremembe je namreč glasovalo osem članov odbora, proti pa jih je bilo ravno toliko. Z namenom ukinitve pravice javnih uslužbencev do dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni zahtevano v opisu delovnega mesta, je vlada predlagala spremembo zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Potem ko je februarja začel veljati zvišan prispevek za obnovljive vire energije (OVE), gospodarstvu grozijo še višje trošarine za energente in davek na sladke pijače. Dajatve bodo močno zarezale v poslovanje podjetij, so na GZS opozorili gospodarstveniki iz različnih panog. Zato od države zahtevajo, da revidira dvig prispevka za OVE in ne uvaja dodatnih obremenitev.

Državni sekretar na ministrstvu za finance Andrej Šircelj je v Bruslju odločno zanikal pisanje nemškega tednika Wirtschaftswoche, da bo morala Slovenija zaprositi za finančno pomoč. "Nismo govorili o tem. Nihče ni odprl tega vprašanja," je poudaril in zatrdil, da prošnja za pomoč ni na dnevnem redu ne v Bruslju ne v Sloveniji.

Upravni odbor Združenja delodajalcev Slovenije je pred začetkom druge obravnave predloga reforme trga dela na matičnem parlamentarnem odboru obravnaval dosedanje rezultate pogajanj socialnih partnerjev. Združenje ugotavlja, da so pogajanja pokazala pomanjkljivosti predlagane reforme trga dela, zato DZ poziva k sprejemu ustreznih dopolnil. Združenje sicer mnoge predlagane ukrepe podpira, vendar pa nekaterim jasno nasprotuje. Med temi so navedli uvedbo odpravnin za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, kvot za zaposlitev agencijskih delavcev in odpravnine v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.2.2013 - 13.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 2 novosti 2 novosti 1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         4 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 1 novost   4 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost   4 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so sodelovali pri nadzoru slovenskega bančnega sistema in pri posrednem ali neposrednem vplivanju preko državnega lastništva oziroma preko državnih organov in regulatorjev na odločitve v slovenskem bančnem sistemu v zvezi z odobritvijo odpisanih kreditov, unovčenih garancij in posojilne politike ter spoštovanje veljavnih zakonov ter predpisov pri odobravanju in upravljanju s krediti ter bančnimi garancijami in zaradi suma, da so nastale še neugotovljene negativne posledice takšnih ravnanj
Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije
Odredba o sprejemu izobraževalnih programov poklicno-tehniškega izobraževanja Tehnik računalništva (GLU, GJM) in Tehnik računalništva (IS)
Uredba o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Uredba o kategorizaciji prog
Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba III Ips 57/2012 - odgovornost poslovodje družbe z omejeno odgovornostjo – neupravičena poraba sredstev družbe - trditveno in dokazno breme – posojilna pogodba
Sodba II Ips 118/2011 - prodaja kmetijskega zemljišča - izstavitev zemljiškoknjižne listine – neveljavnost pogodbe – odstop od pogodbe – plačilo kupnine – sodelovalna dolž...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 1663/2012 - ugovor zastaranja odškodninske terjatve – odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo – potek zdravljenja – stabilizirano zdravstveno stanje - obseg ...
VSL sodba II Cp 434/2012 - plačilo nadomestila za nemožnost uporabe denacionaliziranega premoženja – zavezanec za plačilo – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov – višina nadom...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), prva obravnava, EPA 987-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), prva obravnava, EPA 982-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J), prva obravnava, EPA 981-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Koristne informacije
Ljudski protesti in oblast
Pojasnila DURS Program za izračun DMV po 1. 7. 2012
Revija Odvetnik Kritičen pogled na problematiko samostojnosti in neodvisnosti odvetništva
Revija Poslovodno računovodstvo Druga konferenca o notranjem poročanju