16. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Človečnost vrhovnega sodnika

Komisija za etiko pri sodnem svetu je ocenila, da ravnanje vrhovnega sodnika Janeza Vlaja, ki je veleposlaniku Vladimirju Kolmaniču prijateljsko svetoval v sporu z zunanjim ministrstvom, ni bilo etično sporno, temveč izraz sodnikove človečnosti, poroča Dnevnik. Opredelitev komisije je sicer predlagal predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. Komisija je sodnikom sicer priporočila previdnost pri uporabi službenih elektronskih naslovov v zasebne namene. Možnosti za zlorabo vsega, kar sodniki rečejo ali storijo, so namreč po prepričanju komisije velike.

Upravno sodišče je pritrdilo odločitvi informacijskega pooblaščenca, da mora vlada prosilcu posredovati magnetogram seje, na kateri so obravnavali kandidate za evropskega komisarja. Iz ocene vlade ne izhaja, kakšne škodljive posledice bi nastale za varovan interes, če bi bil dokument dostopen javnosti, so pojasnili pri informacijskem pooblaščencu.

Povprečna mesečna bruto plača v letu 2015 je znašala 1.555,89 EUR, neto pa 1.013,23 EUR. Od povprečne plače v letu 2014 je bila v bruto znesku nominalno višja za 0,7 % in realno za 1,2 %, neto pa nominalno za 0,4 % in realno za 0,9 %. Povprečna neto plača je bila v letu 2015 višja kot v 2014 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem. Zvišanje je bilo najizrazitejše v finančnih in zavarovalniških ter v predelovalnih dejavnostih. Nekoliko nižja kot v prejšnjem letu je bila le v zasavski statistični regiji.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je včeraj na svoji strani objavil razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Glavne spremembe, ki jih prinaša nov razpis, so nova merila za izbor kandidatov in zoženi nabor deficitarnih poklicev, so sporočili iz sklada.

SDH se je na kritike, da je pri prevetritvi nadzornega sveta NLB deloval netransparentno, odzval z navedbo, da glasovalna stališča izraža na skupščinah družb in jih pred sprejemom praviloma ne pojasnjuje javnosti. Na poziv GZS, naj razkrije razloge za zamenjave, pa odgovarja, da ti tičijo v strategiji upravljanja državnega premoženja.

Na zahtevo poslancev SMC in SD bo odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo danes razpravljal o problematiki sovražnega govora. Med drugim predlagajo, da bi odbor vladi predlagal, da prouči potrebo po spremembah področne zakonodaje, ki ureja sankcije za sovražni govor in druge neprimerne oblike komuniciranja.

Civilni droni postajajo vse resnejša grožnja varnosti komercialnega letalstva, je opozorilo Mednarodno združenje za zračni promet (IATA). Združenje je pozvalo k oblikovanju pravil še preden pride do prvih resnejših incidentov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.2.2016 Sklep o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb (RS 11-439/2016) Začne veljati
15.2.2016 Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto (RS 11-421/2016) Začne veljati
15.2.2016 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Čile (RS 11-420/2016) Začne veljati
15.2.2016 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj (RS 11-419/2016) Začne veljati
15.2.2016 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Peru (RS 11-418/2016) Začne veljati
15.2.2016 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj (RS 11-417/2016) Začne veljati
15.2.2016 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš (RS 11-416/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.2.2016 - 16.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti   1 novost   5 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 21 novosti     1 novost    
5. JAVNE FINANCE     1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       3 novosti 1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 11 novosti