Dnevne zakonodajne novosti / 11. november 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 154/2021 z dne 24.9.2021
TEMA DNEVA
Nesmotrno prenašanje terjatev na DUTB
Tema dneva

Računsko sodišče je v reviziji uspešnosti upravljanja z nedonosnimi terjatvami in s pogodbami v obdobju od začetka leta 2013 do 2. septembra 2016 ugotovilo več nesmotrnosti pri prenosu terjatev iz NLB na DUTB, pri izbiri zunanjega izvajalca za pregled slabih naložb in pri upravljanju s pogodbami. Banki je podalo več priporočil. Računsko sodišče je ugotovilo več nesmotrnosti, ki so se nanašale na uvrstitev komitentov na seznam za prenos na DUTB (niso bili uvrščeni vsi komitenti), način izbora komitentov za prenos na DUTB (brez jasnih, vnaprej določenih meril) in vzpostavitev ustrezne revizijske sledi, ki bi zagotovila transparentnost postopka prenosa (ni razvidno, kdo je bil odgovoren za sprejemanje odločitev).

Še ena priložnost za sindikate

Odbor DZ za notranjo politiko je preložil obravnavo predloga zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v letu 2017. Sledili so vladnemu stališču, da pogoji za nadaljnjo obravnavo zakona niso izpolnjeni. Ostaja pa vprašanje, kaj to pomeni za sprejemanje proračuna. Matični odbor za finance naj bi ga obravnaval to soboto. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je na novinarsko vprašanje, kdaj se bodo lahko nadaljevala pogajanja z javnim sektorjem, dejal, da "težko špekulira". Pričakuje pa, da bi se pogajanja lahko nadaljevala v roku enega tedna.

Minimalni pogoji usposobljenosti v zdravstvu

Odbor za zdravstvo je sklenil, da bo predlog novele določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti obravnaval šele na prihodnji seji. Za to se je odločil, ker je zakonodajno-pravna služba DZ na predlog podala številne pripombe, za katere ni bilo mogoče pravočasno pripraviti ustreznih dopolnil. Novela v slovenski pravni red prenaša dele evropskih predpisov, ki določajo minimalne pogoje usposobljenosti (denimo čas trajanja izobraževanja) za poklice diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica, magister farmacije, zdravnik in doktor dentalne medicine. Novela določa tudi stopnjo znanja slovenščine za tuje zdravstvene delavce, ki opravljajo delo v Sloveniji.

Sporno vertikalno povezovanje

Javna predstavitev mnenj, ki jo je o predlogu zakona o lekarniški dejavnosti organiziral odbor DZ za zdravstvo, je postregla z večinoma že slišanimi pripombami na predlog zakona. Beseda se je vrtela tudi okoli prepovedi vertikalnega povezovanja v lekarniški dejavnosti. Ekonomist Rado Pezdir je glede vertikalnega povezovanja opozoril, da je to poslovna povezava - ni motnja trga, ampak optimizacija poslovanja. Če bi bila prepovedana, bodo lekarne primorane prehajati na dražje dobavitelje zdravil, posledično bo omogočena kartelizacija trga dobaviteljev.

Novela zakona o SDH

V koalicijski SD so pripravili novelo zakona o SDH, ki so jo že septembra posredovali koalicijskima partnericama SMC in DeSUS. V SD pričakujejo, da se bo v prihodnjih tednih koalicija glede predlaganih rešitev pogovorila in zakon vložila v parlamentarni postopek. Med predlogi je tudi sodelovanje javnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev strategije upravljanja kapitalskih naložb države ter razširitev nadzornega sveta SDH na 10 članov po načelu enakopravne zastopanosti kapitala in dela. Pri slednjem želijo zagotoviti sodelovanje zaposlenih, sindikatov ter predstavnikov mlajše in starejše generacije.

Ureditev športne infrastrukture

Parlamentarni odbor za izobraževanje je na pobudo SDS opravil razpravo o problematiki športne infrastrukture v Sloveniji. Koalicijska večina v odboru je zavrnila večino sklepov, ki jih je predlagala SDS, je pa odbor pozval ministrstvo za izobraževanje, naj v novem zakonu o športu pripravi nova izhodišča za ureditev športne infrastrukture. Predlog zakona bo do konca meseca na vladi, je člane odbora seznanila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Besedilo naj bi bilo dobro medresorsko usklajeno in ima tudi zeleno luč Olimpijskega komiteja Slovenije.(TFL)