Dnevne zakonodajne novosti / 4. januar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 109/2022 z dne 16.8.2022
TEMA DNEVA
Prenehanje nekaterih varčevalnih ukrepov
Tema dneva

Z novim letom se premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za 150.000 javnih uslužbenk in uslužbencev vračajo na polno višino. Po navedbah Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) je od 1. januarja mesečna premija za najnižji premijski razred 28,31 evra, za najvišjega pa 57,75 evra. Prav tako se delu zaposlenih na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih zvišujejo osnovne plače, so izpostavili v Svizu. V letošnjem letu bodo sicer vsi zaposleni dobili regres za letni dopust v višini zakonskega minimuma. Veljati prenehajo tudi omejitev pri številu dni dopusta, t. i. prisilna upokojitev ter prepoved sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v javnem sektorju.

Višje cene vozniškega izpita
Z novim letom je začela veljati tarifa o določitvi cen vozniškega izpita javne agencije za varnost prometa, ki zvišuje cene izpita. Cena teoretičnega dela, ki je enotna za vse kategorije, se je zvišala za dobrih deset evrov in je 24 evrov. Cene za praktični del za posamezne kategorije pa so višje tudi za več kot polovico.  Teoretični del vozniškega izpita poteka enako ne glede na kategorijo motornega vozila, zato je cena enotna. Pri praktičnem delu vozniškega izpita pa so kategorije združene glede na trajanje izpita in minimalno predpisano število ocenjevalcev. Kot so pojasnili na agenciji, se cena vozniškega izpita ni spremenila od leta 2004.

Stavke gasilcev 10. januarja ne bo
Vlada bo na današnji seji predvidoma odločala o tem, ali bo obrambno ministrico Andrejo Katič pooblastila za podpis stavkovnega sporazuma s Sindikatom poklicnih gasilcev Slovenije. Ko bo sporazum podpisan, bodo gasilci preklicali za 10. januar napovedano stavko. V sindikatu so zadovoljni z vladnim predlogom. Kot je pojasnil sekretar sindikata David Švarc, so svoje zahteve skoraj v celoti dosegli. Deset od 16 delovnih mest se bo zvišalo za dva plačna razreda, dve delovni mesti za tri plačne razrede, dve delovni mesti za en razred, dve delovni mesti pa se ne bosta zvišali.

Nova pravila za finančne trge
Veljati sta začeli prenovljena direktiva o trgih finančnih instrumentov in spremljajoča uredba, ki naj bi na podlagi naukov minule krize izboljšali delovanje finančnih trgov v smeri večje preglednosti, učinkovitosti in odpornosti ter okrepili varstvo vlagateljev. Slovenija bo direktivo, znano pod nazivom Mifid 2, predvidoma prenesla še v tem mandatu DZ z novim zakonom o trgu finančnih instrumentov. Unija želi z zakonodajnim paketom preprečiti morebitno ponovitev visoko tveganih špekulativnih poslov, ki so leta 2008 zamajali finančni sektor, to pa je pozneje vodilo v finančno in gospodarsko krizo.

DDV na bitcoine?
Ob vse večjem navdušenju nad bitcoini se množi tudi število kritikov. Eden od teh je guverner avstrijske centralne banke in član sveta Evropske centralne banke Ewald Nowotny, ki se je zavzel za regulacijo trgovanja z bitcoini in njihovo obdavčitev, ob tem pa kriptovaluto označil za predmet špekulacij in orodje za pranje denarja. Član sveta ECB je pozval, da je treba uveljaviti osnovna pravila, kot veljajo za vsako drugo finančno transakcijo: "Vsi udeleženi pri poslu se morajo identificirati. To bi bitcoin uničilo." Nowotny je predlagal tudi obdavčitev bitcoinov z davkom na dodano vrednost, "kajti to ni prava denarna enota," je dejal.

Portal za spremljanje cen goriv
Gospodarsko ministrstvo namerava letos vzpostaviti spletno stran, na kateri bodo podatki o cenah vseh vrst goriv na posameznih bencinskih servisih v državi. Na ministrstvu si bodo sicer še naprej prizadevali za popolno liberalizacijo trga naftnih derivatov. Ta bi namreč prispevala k večji konkurenci, so povedali na ministrstvu. Cilj države po pojasnilih ministrstva ni maksimizirati njene korist, ampak vzpostaviti normalno delujoč trg, na katerem se bodo lahko vzpostavili tržni mehanizmi in konkurenca med distributerji naftnih derivatov.(TFL)