8. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za junij 2016

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v juniju 2016. Veljati so začeli ali se začeli uporabljati 104 predpisi, prenehalo je veljati ali se uporabljati 22 predpisov, spremenilo pa se je 39 predpisov. Tako je na zadnji dan junija veljalo 811 zakonov in 18.892 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Pozitivno in uspešno lansko poslovanje slovenskih sodišč se nadaljuje, a je prostora za izboljšanje še nekaj, je ob predstavitvi letnega poročila o lanskem delu sodišč v DZ dejal predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. Odbor DZ za pravosodje je poročilo ocenil kot ustrezno, a se je strinjal, da so še možnosti za izboljšave. Sodni svet vrhu sodstva priznava, da se nerešene zadeve pospešeno rešuje, ne zdi pa se jim dobro, da se je povprečna starost nerešenih zadev nekoliko zvišala. Masleša je na pripombe o tem odgovoril, da sodnikom reševanje teh primerov pogosto onemogočajo objektivni zunanji dejavniki, denimo beg obtoženca v kazenskem postopku.

Od včeraj Supervizor ne deluje več. Nadomestila ga je nova spletna aplikacija Erar, ki jo je na novinarski konferenci predstavila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Aplikacija dodatno omogoča vpogled v poslovanje z e-računi, v podatke, vezane na omejitve poslovanja, ter prejeta darila in prikaz tujih bančnih računov poslovnih subjektov.

Medresorska delovna skupina, ki je proučevala možnosti za posodobitev predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, ni dosegla soglasja in ni sprejela akcijskega načrta. "Predlagane rešitve niso bile sprejemljive za pristojna ministrstva," ugotavlja gospodarsko ministrstvo. Skupina tako vladi med drugim predlaga, da se celotno področje delitvene ekonomije, kamor spada npr. oddajanje prek portala Airbnb, uredi v enem sistemskem zakonu. Ugotovili pa so tudi, da je potreben poostren nadzor pristojnih nadzornih organov nad sobodajalstvom na spletnih portalih.

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je na nujni seji, sklicani na zahtevo poslanske skupine SDS, seznanil s trenutnim položajem pri oskrbi z učbeniki v osnovnih šolah. Sprejel je sklep, s katerim poziva pristojno ministrstvo, da šolam v skladu z veljavnim pravilnikom zagotovi prenovo učbeniških skladov za šolsko leto 2017/18. Odbor se je tudi seznanil s problematiko zaključevanja starih študijskih programov. S sprejetim sklepom poziva ministrstvo, visokošolske zavode in nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu, da ponovno preučijo vse možnosti, kako omogočiti študentom zaključek študija.

Vlada se je seznanila s prvim poročilom projektnega sveta za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Svet med drugim podpira uvedbo sistema, ki bi temeljil na vrednosti nepremičnin, pri tem pa je treba izboljšati in odpraviti neustavnost množičnega vrednotenja ter zagotoviti točnost in ažurnost podatkov o nepremičninah.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je včeraj odobrila financiranje programa zavoda za zaposlovanje za usposabljanje mladih na delovnem mestu. V program bodo v slabem letu dni predvidoma vključili 2000 mladih, zanj pa bo namenjenih 4,4 milijona evrov, od česar bo Evropski socialni sklad prispeval 3,5 milijona evrov. Program se bo izvajal prek javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor delodajalcev, ki bodo lahko oddali ponudbo za izvedbo enega ali več usposabljanj na delovnem mestu.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.7.2016 - 8.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 3 novosti   6 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   10 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 5 novosti 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti 3 novosti 1 novost 16 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 2 novosti   16 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         6 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         6 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI     4 novosti   3 novosti  
11. OBČINE