3. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Tuje naložbe – edini vir oživitve gospodarstva

Neposredne tuje naložbe postajo skorajda edini vir oživitve gospodarstva in ključen dejavnik razvoja in gospodarske rasti. Kako kaže Sloveniji v letu 2012 na področju tujih neposrednih investicij, smo v našem pogovoru za TFL Glasnik, ki ga pripravljamo za prihodnji teden, vprašali Igorja Plestenjak, direktorja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).

»Vrednost tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2010 znašala 10.771,5 milijona € in v primerjavi z letom 1994 so se neposredne naložbe povečale za skoraj desetkrat,« je poudaril Plestenjak. »Trenutno stanje tujih neposrednih investicij glede na odstotek bruto družbenega proizvoda v Sloveniji je 31 odstotkov, stanje TNI glede na BDP v EU: 45 odstotkov, v svetu pa 30 odstotkov.« Š posebej pa je pomembno, kot je dejal naš sogovornik, »Rezultati raziskave organizacije UNCTAD - World investment prospects survey 2010 – 2012 pričajo o povečanem optimizmu mednarodnih podjetji glede svetovnega gospodarstva za leto 2012 v primerjavi z letom 2010. Kljub močnemu vplivu globalne finančne in ekonomske krize na investicijske programe mednarodnih podjetji, ta niso bistveno zmanjšala investicij in so ostala zavezana aktivnostim širitve svoje prisotnosti v tujini. To je bilo možno zaznati tudi v Sloveniji, saj večjih odlivov TNI v času globalne krize ni bilo videti. Žal pa v Sloveniji nimamo veljavne strategije za spodbujanje tujih neposrednih investicij.«

Slovenija je po višini vlaganj v varstvo okolja v javnem sektorju glede na celoten bruto domači proizvod (BDP) na prvem mestu v EU. Sledi nam Malta, medtem ko so na tem področju na repu lestvice Švedska, Slovaška, Avstrija, Latvija in Luksemburg. Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je namreč Slovenija leta 2009 v varstvo okolja v javnem sektorju vložila 0,53 odstotka BDP, Malta pa 0,52 odstotka glede na BDP. Švedska in Slovaška sta vložili po 0,03 odstotka, Avstrija, Latvija in Luksemburg pa po 0,04 odstotka, je razvidno iz publikacije Okolje, energetika in transport v številkah, ki jo je pred kratkim objavil državni statistični urad.

Cene električne energije so se med letoma 2007 in 2011 v Sloveniji večinoma povečevale. Cena elektrike za gospodinjstva se je povečala za 29 odstotkov, cena za industrijo pa za devet. Cena elektrike za industrijo je v drugem polletju 2010 znašala 95 odstotkov povprečja EU, cena električne energije za gospodinjstva pa 83 odstotkov povprečja unije. Najvišjo ceno elektrike so gospodinjstva plačevala na Danskem, najnižjo v Bolgariji; cena električne energije za industrijo pa je bila najvišja na Cipru, najnižja pa prav tako v Bolgariji.

Med vojno v Iraku od ameriške invazije marca 2003 pa do umika decembra lani je bilo ubitih okoli 162.000 ljudi, od tega 79 odstotkov civilistov, je objavila britanska nevladna organizacija IBC (Iraq Body Count). To je precej več, kot so doslej ocenjevali v Washingtonu in Bagdadu.
Organizacija je podatke zbrala na podlagi 6828 poročil od preko 90 različnih virov s skupno 1874 dogodkov, ki so jih vsakega posebej opisali na svojih spletnih straneh. Kar 79 odstotkov vseh žrtev vojne v Iraku oziroma 114.000 v absolutni številki predstavljajo civilisti.
Od tega so za 14.705 ali 13 odstotkov smrti med civilisti neposredno odgovorne koalicijske sile pod vodstvom ZDA. Izmed 4040 civilnih žrtev, za katere je bila znana starost, jih je bilo skoraj tretjina oz. 1201 otrok. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.1.2012 Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (RS 87-3764/2005) Se preneha uporabljati
1.1.2012 Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (RS 87-3765/2005) Se preneha uporabljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na 3. ožjem območju občine Šenčur (RS 8-284/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer (RS 105-4616/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (RS 108-4871/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (RS 55-2534/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica (RS 61-3357/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Gorje, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur (RS 23-979/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje (RS 109-4997/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto (RS 106-4704/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto (RS 6-177/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec (RS 103-4435/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec (RS 138-5938/2006) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (RS 109-4947/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (RS 52-2831/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Domžale, Trzin, Mengeš, Radovljica, Tržič, Beltinci, Odranci, Turnišče, Vodice, Komenda, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Gornja Radgona, Cerklje na Gorenjskem (RS 106-4702/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd (RS 103-4434/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd (RS 105-5426/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (RS 105-4618/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (RS 107-5593/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica (RS 103-4430/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica (RS 105-5427/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta (RS 103-4429/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta (RS 105-5430/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje (RS 103-4432/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje (RS 105-5428/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem in Občine Odranci (RS 109-5743/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem (RS 103-4433/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem (RS 105-5429/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec (RS 106-4706/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec (RS 95-4131/2009) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana (RS 106-4707/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana (RS 95-4130/2009) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šenčur 3. ožje območje (RS 106-4705/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka (RS 105-4617/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka (RS 5-150/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (RS 106-4703/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (RS 76-3271/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica (RS 103-4431/2011) Začne veljati
1.1.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica (RS 107-5592/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (RS 63-2943/2011) Sprememba
1.1.2012 Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (RS 74-3179/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Državnopravobranilski red (RS 90-4481/2002) Sprememba
1.1.2012 Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 109-4948/2011) Začne veljati
1.1.2012 Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust v letu 2011 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 37-1853/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (RS 35-1697/2009) Preneha veljati
1.1.2012 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (RS 52-1937/1994) Sprememba
1.1.2012 Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (RS 37-1992/2007) Sprememba
1.1.2012 Letni program statističnih raziskovanj za 2011 (velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011) (RS 93-4927/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Letni program statističnih raziskovanj za 2012 (velja od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012) (RS 92-3945/2011) Začne veljati
1.1.2012 Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (RS 103-4426/2011) Začne veljati
1.1.2012 Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (RS 100-4271/2011) Začne veljati
1.1.2012 Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (RS 107-4597/2008) Sprememba
1.1.2012 Navodilo za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (RS 91-3983/2009) Sprememba
1.1.2012 Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (RS 107-4796/2011) Začne veljati
1.1.2012 Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (RS 71-3159/2009) Preneha veljati
1.1.2012 Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in pravosodne organe za leto 2012 (OdRNPD12) (RS 96-5016/2010) Začne veljati
1.1.2012 Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti (RS 58-2730/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Odredba o višini plačila agencijam za posredovanje zaposlitve brezposelni osebi (RS 29-1446/2007) Preneha veljati
1.1.2012 Pomorski zakonik (PZ) (RS 26-1582/2001) Sprememba
1.1.2012 Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje organiziranega trga z električno energijo (RS 97-4150/2011) Začne veljati
1.1.2012 Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo (RS 98-4294/2009) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (RS 45-2266/2009) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji (RS 71-3114/2011) Začne veljati
1.1.2012 Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (RS 52-2479/2003) Preneha veljati
1.1.2012 Pravilnik o določitvi območij, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (RS 103-4420/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2012 (RS 105-4606/2011) Začne veljati
1.1.2012 Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri (RS 30-1479/2011) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (RS 5-221/2007) Se preneha uporabljati
1.1.2012 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (RS 141-6170/2006) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (RS 118-4866/2004) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o načinu obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema električne energije od voznih redov (RS 83-4135/2002) Preneha veljati
1.1.2012 Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika (RS 93-3961/2011) Začne veljati
1.1.2012 Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu (RS 107-4791/2011) Začne veljati
1.1.2012 Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (RS 109-5410/2007) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti (RS 86-3726/2008) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (RS 33-1598/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (RS 127-5372/2006) Se preneha uporabljati
1.1.2012 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (RS 129-5437/2006) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine (RS 93-3960/2011) Začne veljati
1.1.2012 Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje (RS 61-3353/2010) Začne veljati
1.1.2012 Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo (RS 141-6167/2006) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati živila brez glutena ali živila z zelo nizko vsebnostjo glutena (RS 26-1287/2007) Se preneha uporabljati
1.1.2012 Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (RS 31-1198/2008) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (RS 49-2435/2009) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o požarnem redu (RS 52-2792/2007) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (RS 50-2364/2011) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (RS 10-332/2008) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (RS 26-984/2008) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (RS 35-1761/2011) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (RS 106-4698/2011) Začne veljati
1.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (RS 35-1765/2011) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo (RS 82-3494/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu (RS 34-1659/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva (RS 104-4532/2011) Začne veljati
1.1.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (RS 88-3755/2011) Začne veljati
1.1.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (RS 40-1922/2011) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti (RS 73-3154/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev (RS 74-3165/2011) Začne veljati
1.1.2012 Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (RS 32-1509/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (RS 64-2944/1995) Se preneha uporabljati
1.1.2012 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu (RS 5-175/2007) Sprememba
1.1.2012 Pravilnik o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov (RS 109-4938/2011) Začne veljati
1.1.2012 Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (DP2012) (RS 96-5013/2010) Se začne uporabljati
1.1.2012 Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2012 (RS 104-4521/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju (RS 73-3382/1995) Sprememba
1.1.2012 Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2012 (RS 109-4937/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o izračunu kapitala borznoposredniških družb (RS 80-3387/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o izračunu kapitala borznoposredniških družb (RS 106-5267/2007) Preneha veljati
1.1.2012 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe (RS 106-5273/2007) Sprememba
1.1.2012 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe (RS 106-5269/2007) Sprememba
1.1.2012 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti borznoposredniških družb prenesenemu kreditnemu tveganju (RS 80-3389/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju za borznoposredniške družbe (RS 106-5275/2007) Preneha veljati
1.1.2012 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe (RS 106-5270/2007) Sprememba
1.1.2012 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe (RS 106-5271/2007) Sprememba
1.1.2012 Sklep o kapitalski ustreznosti borznoposredniške družbe (RS 6-298/2000) Sprememba
1.1.2012 Sklep o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe (RS 106-5276/2007) Sprememba
1.1.2012 Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2012 dalje (RS 109-4998/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (RS 106-5263/2007) Sprememba
1.1.2012 Sklep o opravljanju menjalniških poslov (RS 91-3982/2009) Sprememba
1.1.2012 Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (RS 74-3270/2009) Sprememba
1.1.2012 Sklep o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb (RS 74-3268/2009) Sprememba
1.1.2012 Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (RS 99-4246/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Sklep o razkritjih s strani borznoposredniških družb (RS 106-5291/2007) Sprememba
1.1.2012 Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 81-3454/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 88-4715/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe (RS 80-3392/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe (RS 80-3391/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe (RS 80-3395/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe (RS 80-3394/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe (RS 80-3393/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (RS 80-3402/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (RS 80-3397/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb (RS 80-3398/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb (RS 80-3396/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (RS 80-3390/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembah Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (RS 100-4270/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o spremembi Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju (RS 98-4213/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (RS 106-5266/2007) Sprememba
1.1.2012 Sklep o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (RS 80-3388/2011) Začne veljati
1.1.2012 Sklep o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (RS 106-5272/2007) Preneha veljati
1.1.2012 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah (RS 63-2946/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine (RS 30-1420/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije (RS 10-397/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi (RS 106-5506/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja ki jih organizirajo mladinski centri (RS 4-113/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja v organizaciji motorističnih društev (RS 106-5505/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Slovenski računovodski standard 21 (2012) in Slovenski računovodski standard 22 (2012) (RS 80-3403/2011) Začne veljati
1.1.2012 Slovenski računovodski standardi 2006 (RS 118-5299/2005) Sprememba
1.1.2012 Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (RS 126-6422/2007) Sprememba
1.1.2012 Spremembe in dopolnitve Državnopravobranilskega reda (RS 57-2662/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Stanovanjski zakon (SZ-1) (RS 69-3312/2003) Sprememba
1.1.2012 Uredba o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (RS 43-1986/2000) Se preneha uporabljati
1.1.2012 Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (RS 45-2143/2004) Sprememba
1.1.2012 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (RS 77-3280/2011) Začne veljati
1.1.2012 Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (RS 35-1691/2009) Sprememba
1.1.2012 Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (RS 52-2472/2003) Preneha veljati
1.1.2012 Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (RS 110-4596/2004) Sprememba
1.1.2012 Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (RS 131-5566/2003) Sprememba
1.1.2012 Uredba o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (RS 43-1987/2000) Se preneha uporabljati
1.1.2012 Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (RS 103-4515/2011) Sprememba
1.1.2012 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (RS 88-3745/2011) Začne veljati
1.1.2012 Uredba o organih v sestavi ministrstev (RS 58-2930/2003) Sprememba
1.1.2012 Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (RS 98-4198/2011) Začne veljati
1.1.2012 Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (RS 7-237/2010) Preneha veljati
1.1.2012 Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (RS 91-3915/2011) Začne veljati
1.1.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (RS 105-4685/2011) Začne veljati
1.1.2012 Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (RS 28-1369/2011) Sprememba
1.1.2012 Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče (RS 98-4199/2011) Sprememba
1.1.2012 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (RS 72-3097/2006) Sprememba
1.1.2012 Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (RS 54-2513/2011) Preneha veljati
1.1.2012 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (RS 117-5012/2006) Sprememba
1.1.2012 Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) (RS 110-4999/2011) Začne veljati
1.1.2012 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) (SRS 41-1621/1983) Sprememba
1.1.2012 Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) (RS 94-4935/2010) Sprememba
1.1.2012 Zakon o medijih (ZMed) (RS 35-2043/2001) Sprememba
1.1.2012 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) (RS 106-4965/1999) Sprememba
1.1.2012 Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ) (RS 81-3710/2000) Sprememba
1.1.2012 Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ) (RS 49-2142/1998) Sprememba
1.1.2012 Zakon o prekrških (ZP-1) (RS 7-238/2003) Sprememba
1.1.2012 Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) (RS 131-5488/2006) Sprememba
1.1.2012 Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA) (RS 77-4217/2010) Sprememba
1.1.2012 Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) (RS 20-819/2011) Se začne uporabljati
1.1.2012 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) (RS 54-2484/1992) Sprememba
1.1.2012 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) (RS 97-4794/2001) Sprememba
1.1.2012 Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre) (RS 43-2183/2010) Sprememba
1.1.2012 Zakon o štipendiranju (ZŠtip) (RS 59-3157/2007) Sprememba
1.1.2012 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) (RS 80-4305/2010) Sprememba
1.1.2012 Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP) (RS 111-5495/2001) Sprememba
1.1.2012 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (RS 110-5386/2002) Sprememba
1.1.2012 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) (RS 80-4304/2010) Sprememba
1.1.2012 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) (RS 114-4833/2006) Sprememba
1.1.2012 Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod) (RS 10-305/2008) Se preneha uporabljati
1.1.2012 Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (RS 67-2465/1993) Sprememba
1.1.2012 Zakon o vrtcih (ZVrt) (RS 12-569/1996) Sprememba
1.1.2012 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (RS 63-2873/2004) Sprememba
1.1.2012 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) (RS 5-223/1991) Sprememba
1.1.2012 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (RS 9-459/1992) Sprememba
31.12.2011 Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah (RS 105-4615/2011) Začne veljati
31.12.2011 Navodilo za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah (RS 98-4147/2008) Sprememba
31.12.2011 Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (RS 103-4425/2011) Začne veljati
31.12.2011 Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (RS 14-592/2011) Preneha veljati
31.12.2011 Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, z zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (RS 48-2467/2010) Preneha veljati
31.12.2011 Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (RS 52-2479/2003) Preneha veljati
31.12.2011 Pravilnik o informacijskem sistemu za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo (RS 103-4423/2011) Začne veljati
31.12.2011 Pravilnik o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (RS 23-880/2008) Sprememba
31.12.2011 Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (RS 102-4272/2000) Sprememba
31.12.2011 Pravilnik o reševalcih iz vode (RS 103-4421/2011) Začne veljati
31.12.2011 Pravilnik o reševalcih iz vode (RS 79-4099/2007) Preneha veljati
31.12.2011 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (RS 109-4993/2011) Začne veljati
31.12.2011 Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (RS 103-4424/2011) Začne veljati
31.12.2011 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Šempeter - Vrtojba (območje Podmark) (RS 103-4428/2011) Začne veljati
31.12.2011 Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic (RS 85-4562/2010) Sprememba
31.12.2011 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (RS 135-5656/2006) Sprememba
31.12.2011 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju (RS 85-4564/2010) Sprememba
31.12.2011 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice (RS 135-5661/2006) Sprememba
31.12.2011 Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (RS 104-5174/2007) Sprememba
31.12.2011 Sklep o razkritjih s strani bank in hranilnic (RS 135-5666/2006) Sprememba
31.12.2011 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (RS 100-4264/2011) Začne veljati
31.12.2011 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (RS 62-2912/2011) Sprememba
31.12.2011 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju (RS 100-4265/2011) Začne veljati
31.12.2011 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice (RS 100-4266/2011) Začne veljati
31.12.2011 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (RS 105-4614/2011) Začne veljati
31.12.2011 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic (RS 100-4267/2011) Začne veljati
31.12.2011 Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (RS 103-4436/2011) Začne veljati
31.12.2011 Statut Odvetniške zbornice Slovenije (RS 15-571/1994) Sprememba
31.12.2011 Uredba o dopolnitvi Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (RS 109-4936/2011) Začne veljati
31.12.2011 Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (RS 105-4684/2011) Začne veljati
31.12.2011 Uredba o odpadkih (RS 103-4514/2011) Začne veljati
31.12.2011 Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (RS 95-4104/2011) Sprememba
31.12.2011 Uredba o ravnanju z odpadki (RS 34-1358/2008) Preneha veljati
31.12.2011 Zakon o bančništvu (ZBan-1) (RS 131-5487/2006) Sprememba
31.12.2011 Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK) (RS 43-1837/2006) Sprememba
31.12.2011 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1H) (RS 85-3584/2011) Se začne uporabljati
31.12.2011 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A) (RS 87-3721/2011) Začne veljati
30.12.2011 Odločba o odpravi Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (RS 109-4945/2011) Začne veljati
30.12.2011 Odločba o zavrnitvi zahteve Državnega zbora Republike Slovenije, naj Ustavno sodišče odloči, da bi z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Družinskega zakonika (EPA 817-V) na referendumu nastale protiustavne posledice (RS 109-4944/2011) Začne veljati
30.12.2011 Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2011 (RS 109-4946/2011) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.1.2012 - 3.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 3 novosti       2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   4 novosti        
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 2 novosti       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 8 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 1 novost     2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 6 novosti         2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 51 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
Pravilnik o službeni oceni
Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij
Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 44/2010 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ponudba nove pogodbe o zaposlitvi – obseg sodnega varstva – utemeljenost
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1977/2010 - DDV – odmera DDV – dodatna odmera DDV – navidezni posli - fiktivni računi – neplačujoči gospodarski subjekt – opravljanje ...
sodba I U 1365/2010 - naknadna vknjižba obračuna dajatev – brezšivne cevi iz legiranega jekla – TARIC koda
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Uporaba šifer vrste dohodka 1703 in 1704 na REK-2