15. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Premalo nas je za vse naloge te države

»Mediji ne smejo vplivati na strokovno vodenje stečajnih postopkov. Treba je vedeti, narediti in stati za odločitvami. Treba je imeti zdrav pogled, argumente in zaupanje.« O tem je prepričan odvetnik Srečo Jadek iz odvetniške pisarne Jadek-Pensa, ki je ena izmed najbolj cenjenih na področju gospodarskega prava. Odvetnik Jadek je naš sogovornik v današnjem TFL Glasniku, intervju z njim bomo objavili popoldne.

Srečo Jadek je pisarno podedoval, tradicijo pa nadaljuje že tretji rod – njegova sinova. In kako utemeljuje trditev iz naslova današnjega prispevka? »Kar zadeva zakonodajo, ta verjetno ni toliko problematična, kot je problematična implementacija. Na drugi strani pa je morda večja negotovost v poslih zaradi nerazvite sodne prakse: oboje izhaja iz tega, da so zmogljivosti v Sloveniji majhne.«

Odbor DZ za pravosodje je za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog novele insolvenčnega zakona, ki uvaja dodatne varovalke, s katerimi se bo nepoštenim dolžnikom v postopku osebnega stečaja preprečil odpust obveznosti. DZ ga bo tako lahko obravnaval že na marčni seji, saj je po besedah ministra Gorana Klemenčiča pomemben vsak mesec.

Vodstvo mariborske univerze meni, da bi del sredstev, ki jih posamezni raziskovalci njihovih fakultet pridobijo na trgu, morali nameniti kot investicijo v razvoj posameznih fakultet. Na univerzi zato že dolgo opozarjajo na nujnost sprejetja zakona o univerzah, ki bi sistemsko uredil to področje ter odpravil sistemske anomalije.

Za sindikate javnega sektorja formula za izračun možne rasti plačne mase, ki jo predlaga vlada, ni sprejemljiva. Svoje stališče so vladni strani predstavili na včerajšnjih pogajanjih, dogovorili pa so se, da ga predložijo še v pisni obliki. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je že pred začetkom pogajanj poudaril, da zavračajo vladno idejo, da bi s spremenjenim argumentom, ki je sedaj uravnoteženi proračun do leta 2020, nadaljevali varčevanje v javnem sektorju.

Arbitražno sodišče, ki naj bi določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, je za četrtek, 17. marca, razpisalo ustno obravnavo. Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je že sporočil, da se je bo osebno udeležil, medtem ko je vodja hrvaške diplomacije Miro Kovač pričakovano sporočil, da se je Hrvaška ne bo udeležila.

V Slovenski vojski je povprečna starost vojakov skoraj 40 let, drugje pa je pod 30 let, je po srečanju z varuhinjo Vlasto Nussdorfer opozorila ministrica za obrambo Andreja Katič. Da bi se mladi lažje odločili za vključitev v vojsko, se ministrica zavzema za sistemsko ureditev statusa vojaka po 45. letu s spremembo zakonodaje na obrambnem področju ter z dogovorom znotraj širše javne uprave, saj bo tako bolj znana njihova karierna pot.

Več držav članic EU na čelu s Francijo je v Bruslju včeraj znova opozorilo na nujnost ukrepanja v pomoč evropskim kmetom v sektorjih, ki so prizadeti zaradi krize, zlasti mleka in prašičjega mesa. Evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan je ob tem napovedal nov sveženj ukrepov in zagotovil, da se bo Evropska komisija odzvala.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
15.3.2016 Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (RS 20-725/2016) Začne veljati
15.3.2016 Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (RS 20-724/2016) Začne veljati
14.3.2016 Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Quitu, v Republiki Ekvador (RS 20-723/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.3.2016 - 15.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost     2 novosti 2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost       1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost         2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   2 novosti  
5. JAVNE FINANCE 1 novost       2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     2 novosti 1 novost 4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 20 novosti