15. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sestala sta se Cerar in Mramor

Premier Miro Cerar in minister za finance Dušan Mramor, ki se je med burnim dogajanjem v zvezi z Družbo za upravljanje terjatev bank mudil v tujini, sta se posebej sestala po včerajšnji seji vlade. Mramor ob odhodu izjav novinarjem ni želel dati.

Potem ko je minister Mramor sprva napovedal, da bo zaradi nespoštovanja sklepov vlade glede plač v vodstvu DUTB predlagal razrešitev predsednika upravnega odbora te družbe Larsa Nyberga, je vlada odpoklicala tudi tedanjega glavnega izvršnega direktorja Torbjörna Manssona. Mramorja na tej seji vlade ni bilo, osebno pa se javno še ni izrekel, ali odločitev glede Manssona podpira ali ne.

Odbora za notranje zadeve in za pravosodje sta se na skupni seji seznanila z uresničevanjem sklepov glede bančne luknje, ki sta jih sprejela februarja, in poročiloma, ki sta jih pripravila MNZ in tožilstvo. Na MNZ so izpostavili, da so naznanila sumov s strani bank še vedno vsebinsko pomanjkljiva, tožilstvo pa je razkrilo nekaj podatkov o ovadbah.

Državni svet po obravnavi predloga redefinicije minimalne plače ni sprejel mnenja. Pristojna komisija je predlagala, da zakon podprejo, a je večina glasovala za dopolnilo delodajalcev, da ga ne podprejo. Končno mnenje skupaj z dopolnilom pa nato ni dobilo zadostne podpore. Delodajalci so sicer opozarjali predvsem, da zakon ni usklajen s socialnimi partnerji.

Vlada je na seji sprejela predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti, ki predvideva ustanovitev državnega gozdarskega podjetja. Vlada želi s tem zakonom, ki ga v DZ pošilja po rednem postopku, ustrezno urediti to področje, ki je zdaj urejeno s koncesijami, je dejal minister Dejan Židan in zagotovil, da ima zakon podporo koalicije.

Vlada v odgovoru na mnenje Državnega sveta o poročilu o delu državnega pravobranilstva priznava, da se je skokovito povečalo število osebnih stečajev. A hkrati poudarja, da so zaradi prenovljene insolvenčne zakonodaje stečajni postopki krajši. Napoveduje pa tudi nov zakon o državnem pravobranilstvu.

Vlada je včeraj med 15 kandidati za tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu kot najprimernejše izbrala pet kandidatov. Po oceni vlade so najprimernejši Nina Betetto, Marko Bošnjak, Miodrag Đorđević, Klemen Jaklič in Nina Peršak.

Vlada intenzivno išče rešitve za problematiko delavcev, ki jih slovenski delodajalci napotijo na začasno delo v tujino, tam pa pogosto ostanejo brez vsega. Zaradi nje se je na vlado obrnil tudi varuh človekovih pravic. Vlada si veliko obeta od uredbe, ki bo zaostrila nadzor nad delodajalci oz. izpolnjevanjem pogojev za izdajo posebnih obrazcev A1.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.10.2015 - 15.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   2 novosti 1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove »FUNDACIJA VIKTORIA«
Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove »Slovenska fundacija za poslovno odličnost, ustanova«
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol)
Sklep o ustanovitvi in imenovanju Sveta za slovenski znakovni jezik
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 1780/2015 - plačilo davka na dodano vrednost od nadomestila za uporabo fonogramov - DDV - exeptio illegalis - stroški poslovanja kolektivne organizacije
VSL sklep I Cp 2277/2015 - odmera pravdnih stroškov - odvetniška tarifa - izvršilni postopek - sestava ugovora zoper sklep o izvršbi - DDV
VSL sodba I Cp 2068/2015 - zapadlost s pogodbo dogovorjene terjatve – zapadlost terjatve do konca glavne obravnave – izpolnitev pogodbe – izvedba vzdrževalnih del – nasprotov...
VSC sodba Cpg 87/2015 - prevozna pogodba v cestnem prometu - subsidiarna uporaba ZPPCP-1 - zaporedni prevoz - odškodninska odgovornost prevoznikov - zastaranje terjatve
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 - Dopolnjen predlog zakona (ZRPPR1015-A), EPA 588-VII
Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu - Dopolnjen predlog zakona (ZProst-A), EPA 685-VII
Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o javnem naročanju - Dopolnjen predlog zakona (ZJN-3), EPA 684-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Odvetniki imajo pravico javno opozarjati na napake v sodstvu