6. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pomembna zakona pod streho

Državni zbor je v včerajšnjem nadaljevanju izredne seje s 83 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD). Državni zbor je prav tako v včerajšnjem nadaljevanju izredne seje sprejel Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). T. i. malo delavsko ustavo je podprlo 68 od 77 navzočih poslancev. Nekaj poslancev se je vzdržalo bodisi zaradi razočaranja sindikatov bodisi zaradi razočaranja delodajalcev.

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) si ne zasluži naziva reforma trga dela, so se na sprejem ZDR-1 in novele Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) v DZ odzvali v Združenju Manager. Prepričani so, da gre le za popravek obstoječe delovne zakonodaje in da bo o reformi mogoče govoriti šele s prenovo davčne zakonodaje in uvedbo socialne kapice.

GZS je včeraj Cankarjevem domu podelila 45. nagrade za izjemne dosežke na področju gospodarstva in podjetništva. Prejelo jih je osem poslovnežev. "Če bomo prisluhnili izkušnjam in pričakovanjem letošnjih nagrajencev, se nam za prihodnost ni treba bati," meni predsednik GZS Samo Hribar Milič.
Nagrajenci Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za leto 2012 so Andrej Gradišnik iz podjetja Metal Ravne, Marjana Lavrič Šulman iz podjetja Futura DDB, Emil Marinšek iz podjetja Maremico, Petra Malenšek iz podjetja Vivapen, Janez Novak iz podjetja RLS, Andrej Repše iz podjetja Armat Projekt, prvi mož Simobila Dejan Turk in predsednik uprave Leka Vojmir Urlep.

DZ je s 70 glasovi za in 10 proti sklenil, da je novela Zakona o kazenskem postopku primerna za drugo obravnavo v DZ. Proti so glasovali poslanci SD. Še pred glasovanjem so nekatere poslanske skupine napovedale, da bodo novelo v prvi obravnavi podprle, v drugi pa ne, če nekatere s stroko neusklajene določbe ne bodo spremenjene. Novela med drugim predvideva tri različne možnosti slikovnega in zvočnega snemanja glavnih obravnav s strani sodišča in prenosa glavnih obravnav s strani medijev. Po predlogu se ukinja klasični zapisnik sodnih obravnav, kar naj bi skrajšalo postopke in razbremenilo sodnike.

Poslanke in poslanci so včeraj z 78 glasovi za in enim proti potrdili novelo Zakona o prekrških, ki med drugim uvaja možnost plačila globe za prometne prekrške na obroke ter skrajšuje čas, po katerem se kršiteljem brišejo kazenske točke, s treh na dve leti. Prav tako administrativno razbremenjuje policiste, saj poenostavlja postopke.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.3.2013 - 6.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   10 novosti 14 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           4 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost       4 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         5 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost     5 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti 5 novosti   8 novosti 4 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     17 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost     2 novosti 8 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti     2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava
Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju (BRSPS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 143/2012 - odločitev o varstvu in vzgoji in varstvu otroka - določitev preživnine – nadstandardna višina preživnine – prebivališče otroka – potrebe preživnins...
Sodba X Ips 404/2011 - dovoljena revizija – vrednostni kriterij – davek od dobička pravnih oseb – davek od dohodkov pravnih oseb – javno podjetje - upoštevanje davčne...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 393/2012 - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlog – kršitev pogodbenih obveznosti – upoštevanje delodajalčevih navodil – opravljanje dela – obvez...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije - Dopolnjen predlog zakona (ZVRS-G), skrajšani postopek, EPA 1017-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-C), prva obravnava, EPA 1036-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obvestilo tujim prevoznikom potnikov v mednarodnem prometu o obveznosti vpisa v davčni register in identifikaciji za namene DDV