Dnevne zakonodajne novosti / 6. februar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Višje plačilo za bolj obremenjene zdravnike
Tema dneva

Ministrstvo za zdravje predlaga spremembo kolektivne pogodbe tako, da bi zdravniki z več opredeljenimi bolniki dobili višje plačilo, saj tak model že velja za zasebnike in deluje. Minister Samo Fakin se je z napovedanim ukrepom odzval na včerajšnji obisk vodstva sindikata družinskih zdravnikov v ZD Kranj. Tam se namreč soočajo z velikim pomanjkanjem zdravnikov družinske medicine. Prejšnji teden so sporočili, da noben družinski zdravnik ne more več vpisovati novih bolnikov, zato so občanom svetovali, da si ga izberejo drugje.

Višje plače javnim uslužbencem
Povišanje, za katerega so se sindikati javnega sektorja in vlada dogovorili konec lanskega leta, se bo javnim uslužbencem prvič poznalo pri januarski plači. To je del javnih uslužbencev dobil včeraj, del pa jo bo dobil v prihodnjih dneh. En plačni razred, ki pomeni približno štiriodstoten dvig plače, pridobiva večina zaposlenih v javnem sektorju. Nekaterim javnim uslužbencem pa se bodo plače izboljšale še za enega, dva ali celo tri plačne razrede, a postopno do septembra 2020. Z novembrom letos je predviden drugi plačni razred povišanja, s septembrom pa tudi dvig dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo ter boljše vrednotenje razredniškega dela učiteljev.

Kako preiskovati uradne osebe
Generalni državni tožilec Drago Šketa in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta včeraj podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju policije in oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili na tožilstvu, ki določa pravila medsebojnega sodelovanja in obveščanja. V praksi bo dogovor podpisnikoma sporazuma omogočal pogoje za boljše medsebojno sodelovanje in obveščanje v primerih, ko so podani razlogi za sum, da je uradna oseba, zaposlena v policiji, storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zasebne šole so pomemben del izobraževanja
Na posvetu o razmerju med zasebnimi in osnovnimi šolami pri predsedniku Borutu Pahorju se je večina sodelujočih strinjala, da so zasebne šole postale pomemben in dobrodošel del slovenskega izobraževalnega sistema, bo pa treba urediti še nekaj stvari, npr. financiranje. Pri tem bo treba po njihovem mnenju paziti, da ne bi prišlo do kovanja dobička. Vsi sodelujoči so se tudi strinjali, da mora država uresničiti odločbo ustavnega sodišča o financiranju javnega programa zasebnih šol, se je pa pokazalo, da imajo različen pogled na to, kateri del javnega programa je ustavno sodišče imelo pri tem v mislih.

Sindikati za novi družbeni dogovor
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpira sprejem novega družbenega dogovora, ki bi po njihovem mnenju prinesel večjo blaginjo delavcem, upokojencem in mladim. Zavzeli so se tudi za obuditev delovanja strokovnega odbora ESS za finance in gospodarstvo pri ministrstvu za finance ter za ustanovitev sveta za blaginjo pri ministrstvu za delo. "Želimo si dvig bruto plač delavcev in tudi prerazdelitev davčnih bremen z dela na kapital," so med drugim poudarili in opozorili, da so na področju predvidenih sprememb davčne zakonodaje in ukrepov na tem področju letos "povsem izločeni", kar se jim zdi glede na njihovo aktivno partnerstvo v preteklosti nerazumljivo.

Pot do elektronskih dokazov v ZDA
Evropska komisija je predlagala začetek pogajanj z ZDA za zagotovitev hitrejšega dostopa do elektronskih dokazov v tej državi. Sedaj je povprečen čas posredovanja zahtevanih podatkov deset mesecev, komisija pa ga želi skrajšati na deset dni. Trenutno je elektronski dokaz iz tretje države mogoče pridobiti na podlagi sporazuma o sodelovanju z organi pregona zunaj unije, vendar so ti postopki običajno dolgotrajni in niso prilagojeni izzivom digitalne dobe. Ponudnikom storitev v ZDA, ki z evropskimi organi sedaj sodelujejo na prostovoljni osnovi, se po ameriškem zakonu ni vselej dovoljeno neposredno odzvati na evropsko zahtevo po dostopu.(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Pravilnik o raziskovalnih nazivih
Sklep o imenovanju podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019
Odločbe sodišč
VSRS Sodba II Ips 163/2018 - povrnitev premoženjske škode - prepoved prometa z živili - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza -...
VSRS Sodba X Ips 176/2017, enako tudi VSRS Sodb... - dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - odškodnina od tuje države - pravica do odškodnine na podlagi bilateralne pogodbe med Zvezno republ...
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), prva obravnava, EPA 0398-VIII