5. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Delali bomo dlje

DZ je včeraj s 76 glasovi za in nobenim proti sprejel eno najpomembnejših reform - reformo pokojninskega sistema (ZPIZ-2). Še pred tem je sprejel tudi vsa dopolnila, ki jih je k 20 členom vložila koalicija, minister za delo, družino in socialno delo Andrej Vizjak pa jih je vse do zadnjega usklajeval s sindikati. Minister je poudaril, da se bodo vsi tisti, ki letos že izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, lahko pod istimi pogoji upokojili kadar koli v prihodnosti. "Upokojitveni pogoji se zanje z novim zakonom ne zaostrujejo," je poudaril.

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je poudaril, da je sodstvo enakopravna veja oblasti, primerljiva z drugima, v zadnjem času pa skuša vlada ta razmerja na novo določiti. Po njegovih besedah ne zmanjka vneme, ko je treba kritizirati sodstvo, takega ravnanja pa ne morejo razumeti drugače, kot da je njegov namen podrediti sodstvo politiki. Masleša je na včerajšnji novinarski konferenci spregovoril tudi o nespoštovanju sodnih odločb, omalovaževanju sodstva in zahtevi po reformi sodstva.

Če bosta zakona o holdingu in slabi banki padla, bo treba poiskati druge načine za privatizacijo podjetij, kot sta Telekom in Petrol, ter reševanje bank, na primer z agresivno prodajo njihovega premoženja in iskanjem kupcev zanje, pri čemer ne pride več v poštev nobena razprava o nacionalnem interesu, je povedal finančni minister Janez Šušteršič.

Čas je, da Slovenija spremeni referendumsko ureditev in s tem okrepi mednarodno verodostojnost, sicer bo prisiljena zaprositi za takšno finančno pomoč, ki jo bo spravila "pod prisilno upravo". Ta pa bi od nje zagotovo terjala niz bolečih ukrepov, pričakovala pa bi tudi spremembo referendumske ureditve, svari finančni minister Janez Šušteršič.

Zadnja raziskava avstralskega Inštituta za ekonomijo in mir ugotavlja, da je število terorističnih napadov in njihovih žrtev v svetu vrhunec doseglo leta 2007, od takrat naprej pa pada. Najbolj prizadete države so Irak, Pakistan, Afganistan, Indija in Jemen. Slovenija je sodeč po študiji med redkimi državami, ki terorizma ne občutijo. Od leta 2002 naprej indeks ni zaznal niti posredne povezave Slovenije s terorizmom. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
4.12.2012 Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe (RS 91-3577/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.12.2012 - 5.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 1 novost 2 novosti   4 novosti 10 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 6 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       2 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 1 novost     3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost      
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost   2 novosti     10 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   3 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti     2 novosti 1 novost
11. OBČINE 10 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti
Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom “HUMANITARNA USTANOVA WAPENDWA WANGU, FUNDACIJA ZA POMOČ SIROTAM V TANZANIJI”
Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
Pravilnik o strokovnih komisijah
Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep I Up 321/2012 - odločba o omejitvi dostopa do spletnih strani – položaj stranskega intervenienta – pravni interes – izvršba po drugih osebah – izvrševanje prav...
Sodba in sklep II Ips 217/2012 - objava popravka v tisku – žaljiva vsebina – pogoji za zavrnitev zahteve za objavo popravka - odgovornost odgovornega urednika
Odločbe Upravnega sodišča sklep I U 46/2011 - stroški absolventskega staža – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu – zavrženje tožbe
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep Pdp 260/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - individualna pogodba o zaposlitvi - poslovodja - odpoklic - utemeljen razlog - stvarna pristojnost
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave in pravosodne organe leto 2014 - Dopolnjen predlog akta, EPA 689-VI
Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave in pravosodne organe leto 2013 - Dopolnjen predlog akta, EPA 688-VI
Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu- Dopolnjen predlog zakona, EPA 705-VI
Predlog zakona o spremembi Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-A), nujni postopek, EPA 800-VI