30. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Na Bledu že sedmi Strateški forum

Konec tedna bo Bled gostil že sedmi Strateški forum Bled (BSF), ki bo letos potekal pod naslovom Evropa in spremenjen svetovni red. Na enem najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov, ki jih gosti Slovenija, pričakujejo številne visoke goste iz sveta politike in gospodarstva ter znanstvene srenje. Forum se bo posvetil vlogi s krizo obremenjene Evrope v spreminjajoči se mednarodni skupnosti ter regionalnim izzivom v južnem Sredozemlju, predvsem v Siriji, Jugovzhodni Evropi in Srednji Aziji oz. Afganistanu. V treh dneh bo predstavljal stičišče mladih, poslovnežev, politikov in drugih.

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar namerava kandidirati za funkcijo varuhinje človekovih pravic. Za STA je potrdila, da jo bo na to funkcijo predlagala ena izmed nevladnih organizacij, kot varuhinja pa napoveduje proaktiven in energičen pristop. Pirc Musarjeva še ni želela razkriti, za katero nevladno organizacijo gre, saj mora o podpori njeni kandidaturi najprej odločati izvršilni odbor te organizacije. Sama pa bo podala soglasje h kandidaturi, je pojasnila.

Predstavniki koalicijskih poslanskih skupin so se na današnjem sestanku v DZ seznanili s predlogom reforme trga dela. Ena od bistvenih usmeritev reforme je odprava segmentacije na trgu dela, je po sestanku pojasnil minister za delo Andrej Vizjak. Reforma bo predvidoma prihodnji teden tema seje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). O konkretnih rešitvah, ki jih vsebuje zakon o delovnih razmerjih, Vizjak sicer ni želel govoriti. Pojasnil pa je, da imamo trenutno veliko negotovih oblik zaposlitve, zlasti med mlajšimi iskalci prve zaposlitve in med tistimi, ki se prijavijo kot brezposelni in ponovno iščejo službo.

Nekdanja uprava Telekoma Slovenije pod vodstvom Bojana Dremlja je pri prodaji in nakupu deležev v kosovski družbi Ipko.net in izdaji poroštva za obveznosti Najdi.si ravnala koruptivno, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije. V Telekomu Slovenije so ob tem spomnili, da so v zvezi s posli nekdanje uprave, ki jih je protikorupcijska komisija označila za koruptivne, že vložili tožbe proti upravi družbe prejšnjega mandata. Tožbe so bile vložene junija v okvirnih zneskih 48 milijonov evrov v zadevi Ipko in sedem milijonov evrov v zadevi Najdi.si.

Med rednimi informacijami, ki jih posreduje Statistični urad RS, je bila včeraj tudi novica o tem, da so očetje v letu 2011 priznali za svoje 12.421 otrok, ki niso bili rojeni v zakonski zvezi; to je največ priznanj očetovstva doslej. Število priznanj očetovstva je namreč vsako leto višje in je tesno povezano s povečevanjem števila otrok, ki se rodijo neporočenim materam. Od 12.463 otrok, ki so bili v letu 2011 rojeni zunaj zakonske zveze, je bilo priznanje očetovstva podano v istem letu za 11.018 otrok. To pomeni, da za vsakega desetega (11,6 %) otroka, v letu 2011 rojenega zunaj zakonske zveze, priznanje očetovstva še ni bilo podano. Za 8.467 (68,2 %) otrok je bilo priznanje očetovstva podano še preden se je otrok rodil. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.8.2012 - 30.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         5 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         4 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost     6 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     4 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     3 novosti   5 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost   1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
Pravilnik o medicinskih pripomočkih
Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
Uredba o samozaposlenih v kulturi
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 524/2011 - gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - skladnost projekta s prostorskim aktom - funkcionalno zemljišče...
sodba II U 47/2011 - sodni cenilec - razrešitev sodnega cenilca - pogoji za razrešitev
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (osmi senat) z dne 21. junija 2012(*) Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton proti Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis. „Direktiva 2001/42/ES – Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje – Člen 3(2)(b) – Polje proste presoje držav članic“ Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C-177/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep I Cp 3970/2011 - vlaganja zakonca v posebno premoženje zakonca – vlaganja v nepremičnino tretjega – dogovor o skupni gradnji – delež na skup...
VSL sklep I Cp 1660/2012 - predhodna odredba – odločba domačega sodišča – sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine – več predhodnih odredb - sk...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije za leto 2011, EPA 576-VI
Zakon o ratifikaciji Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi, Protokola o spremembah – Spremembe Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in Sporazuma med Vlado Republike Slo (MKUECSVN), EPA 1452-V