Dnevne zakonodajne novosti / 6. januar 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Novelirani zakon o tujcih v parlamentu
Tema dneva

Vlada je v parlamentarno proceduro po nujnem postopku poslala novelo zakona o tujcih, ki predvideva, da lahko DZ v primeru zaostrenih razmer sprejme ukrep, s katerim bi zavrnili vse tujce, ki nezakonito vstopijo v našo državo. Po mnenju vlade je ukrep nujen in sorazmeren, nevladne organizacije pa svarijo, da gre za kršitev mednarodnega prava in slovenske ustave. Z omenjenim ukrepom policija tujcu, ki ne izpolnjuje pogojev, ne bi dovolila vstopa v državo. Tujca, ki se nezakonito nahaja na območju izvajanja ukrepa, pa privede do državne meje in ga napoti v državo, iz katere je nezakonito vstopil. Ukrep bo DZ na predlog vlade sprejel z dvotretjinsko večino vseh poslancev, in sicer najdlje za šest mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Varuh bo ukrepal po potrebi

Novela zakona o tujcih je po mnenju ustavnega pravnika Saše Zagorca ne samo nomotehnično slaba, temveč na več mestih tudi neustavna. Poleg tega je predlog v nasprotju z veljavnim pravnim redom EU, sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice ter mednarodnopravnimi obveznostmi Slovenije, je prepričan. Varuh človekovih pravic medtem ob predlogu novele na načelni ravni navaja, da bi moral biti zakon skladen z mednarodnimi standardi varovanja pravic beguncev. Ukrepi organov bi morali biti dorečeni tako, da ne bo kršenja pravic. Če se bo to dogajalo, bo varuh ukrepal skladno s pristojnostmi.

Državnotožilski svet čaka še mnenje vlade

Državnotožilski svet je opravil ustna pogovora s kandidatoma za generalnega državnega tožilca Dragom Šketo in Robertom Renierjem. Pogovora naj bi svetu pomagala pri odločitvi o tem, koga predlagati za prvega moža tožilstva. Kateremu od kandidatov dajejo prednost, na svetu za zdaj še ne želijo razkriti. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, po opravljenih ustnih pogovorih z obema kandidatoma zdaj čakajo še na mnenje vlade, nato pa bodo oblikovali končni predlog enega ali več kandidatov. Tako Šketa kot Renier sta sicer tožilca z dolgoletnimi izkušnjami. Šketa vodi mariborsko okrožno tožilstvo, Renier pa okrožno tožilstvo v Krškem.

Urejanje trga finančnih inštrumentov

Vlada je sprejela predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov in ga po skrajšanem postopku poslala v DZ. Med novostmi vlada izpostavlja opredelitev ukrepov nadzora Agencije za trg vrednostnih papirjev zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga. Novela zakona določa tudi globe, ki jih lahko izreče agencija. Med drugim predlog določa, da agencija lahko pravni osebi ali izdajatelju izreče globo v višini do trikratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, če ga je mogoče opredeliti, oz. 15 odstotkov skupnega letnega prometa oz. do 15 milijonov evrov.

Kajenje bo še dražje

Vlada je potrdila besedilo uredbe o spremembi trošarin na tobačne izdelke. Ti se bodo podražili v dveh delih, najprej februarja in nato julija. Po besedah finančne ministrice Mateje Vraničar Erman bo država iz tega naslova na letni ravni zbrala dobrih 11 milijonov evrov več. Kadilci bodo sicer za škatlico cigaret odšteli okoli 10 centov več. Na vprašanje, ali bodo sredstva namenjena ministrstvu za zdravje, je ministrica odgovorila, da so se že lani dogovorili, da bodo ministrstvu za zdravje zagotovili dodatna sredstva v višini približno štirih milijonov evrov za preventivne aktivnosti na področju zdravja, a mora biti za te aktivnosti najprej pripravljen program.

16 milijonov za razvoj športa

Vlada je sprejela letni program športa za letos, in sicer bo iz proračuna namenila nekaj nad 16 milijonov evrov za programske in razvojne naloge ter športno infrastrukturo. Od dobrih 16 milijonov evrov bo za šport mladih namenjenih več kot 3,5 milijona evrov, za program vrhunskega športa dobrih 4,6 milijona evrov, za program Zdrav življenjski slog pa 2,5 milijona evrov. Za zaposlovanje mladih diplomantov s področja športa je predvidenih 600 tisoč evrov, 800 tisoč evrov pa za obnovo športne infrastrukture v lasti lokalnih skupnosti.(TFL)