24. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Danilo Türk predal posle Borutu Pahorju

Novi predsednik republike Borut Pahor je dan po prisegi v državnem zboru včeraj v predsedniški palači v Ljubljani prevzel predsedniške dolžnosti od zdaj že nekdanjega predsednika Danila Türka. Türk se je nato z vojaškimi častmi poslovil od svoje funkcije, Pahor pa je s tem kot četrti predsednik republike začel petletni mandat.

»Sindikati javnega sektorja umikamo pobudo za začetek postopkov za razpis referenduma o zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014,« je na novinarski konferenci povedal vodja koordinacije stavkovnih odborov javnega sektorja Janez Posedi. "Glede na očitno izkazano smer nadaljnjih odločitev ustavnega sodišča po tem, ko je odločilo glede referendumov o holdingu in o slabi banki, bomo pobudo za razpis referenduma o zakonu o izvrševanju proračunov za 2013 in za 2014 umaknili," je napovedal Posedi.

Poslanke in poslanci se bodo konec tedna sestali na zadnji letošnji izredni seji. Odločali bodo o predlogu zakona o šolski prehrani ter predlogu rebalansa računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja državnega proračuna za leto 2012. Oba predloga rebalansa bo v četrtek obravnaval še odbor za finance in monetarno politiko.

Fakulteta za strojništvo in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani sta prejeli pomembne akreditacije in potrditve standardov od mednarodnih institucij. Fakulteti za strojništvo je agencija ASIIN, ki sodi med najbolj pomembne inštitucije za zagotavljanje kakovosti študijskih programov s področja tehnike, računalništva, naravoslovja in matematike v Evropi, potrdila študijske programe strojništva I. in II. stopnje, so zapisali na fakulteti. Ljubljanska ekonomska fakulteta pa je po obisku akreditacijske komisije EQUIS dobila potrditev, da ostaja med 88 (od 13.611) poslovnimi šolami v svetu, ki ustrezajo najstrožjim akreditacijskim merilom te najpomembnejše evropske akreditacije in merilom AACSB, ki je najpomembnejša ameriška akreditacija, so sporočili s fakultete.

V Sloveniji se je v zadnjem letu nadaljevala rast rabe mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta. To je posledica vedno večje uporabe pametnih mobilnih telefonov in pestre ponudbe vsebin, je razvidno iz poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij, ki ga je pred dnevi objavila agencija za pošto in elektronske komunikacije (Apek). Število uporabnikov, ki mobilni širokopasovni dostop do interneta uporabljajo v okviru standardnih naročniških paketov, je v letošnjem tretjem četrtletju doseglo 508.692. Konec enakega obdobja lani jih je bilo 405.144.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
22.12.2012 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 (OdRSPODU13) (RS 101-3855/2012) Začne veljati
22.12.2012 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 (OdRSPODU14) (RS 101-3856/2012) Začne veljati
22.12.2012 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije ter Državni zbor Republike Slovenije za leto 2013 (OdRSPUSDZ13) (RS 101-3857/2012) Začne veljati
22.12.2012 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije ter Državni zbor Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPUSDZ14) (RS 101-3858/2012) Začne veljati
22.12.2012 Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (RS 65-2611/2012) Sprememba
22.12.2012 Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (RS 102-3864/2012) Začne veljati
22.12.2012 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2012 (RS 102-3867/2012) Začne veljati
22.12.2012 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (RS 77-3362/2009) Sprememba
22.12.2012 Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 109-5737/2010) Sprememba
22.12.2012 Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2012 (RS 102-3865/2012) Začne veljati
22.12.2012 Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2012 (RS 102-3866/2012) Začne veljati
22.12.2012 Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RS 102-3952/2012) Začne veljati
22.12.2012 Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RS 87-3844/2009) Preneha veljati
22.12.2012 Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 103-5311/2010) Sprememba
22.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza (RS 102-3871/2012) Začne veljati
22.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (RS 93-3613/2012) Začne veljati
22.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 102-3870/2012) Začne veljati
22.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 102-3869/2012) Začne veljati
22.12.2012 Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013 (RS 102-3945/2012) Začne veljati
22.12.2012 Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012 (RS 56-2394/2012) Sprememba
22.12.2012 Sklep o oprostitvi plačila upravne takse zaradi naravne nesreče, ki se je na območju Republike Slovenije zgodila 5. novembra 2012 (RS 102-3949/2012) Začne veljati
22.12.2012 Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste (RS 102-3947/2012) Začne veljati
22.12.2012 Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012 (RS 102-3950/2012) Začne veljati
22.12.2012 Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (RS 91-3985/2009) Sprememba
22.12.2012 Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (RS 102-3878/2012) Začne veljati
22.12.2012 Uredba o kategorizaciji državnih cest (RS 102-3940/2012) Začne veljati
22.12.2012 Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (RS 102-3939/2012) Začne veljati
22.12.2012 Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (RS 3-89/2011) Preneha veljati
22.12.2012 Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb (RS 109-5763/2010) Sprememba
22.12.2012 Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka (RS 81-3871/2003) Sprememba
22.12.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka (RS 102-3942/2012) Začne veljati
22.12.2012 Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb (RS 102-3943/2012) Začne veljati
21.12.2012 Odločba o ugotovitvi, da bi z odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank na referendumu nastale protiustavne posledice (RS 102-3872/2012) Začne veljati
21.12.2012 Popravek Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih (RS 102-3953/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.12.2012 - 24.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 1 novost 1 novost      
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti   1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9 novosti 2 novosti        
5. JAVNE FINANCE 13 novosti 2 novosti 1 novost     6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 14 novosti 8 novosti 1 novost     3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti   1 novost      
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost 1 novost 1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   5 novosti 1 novost      
11. OBČINE 67 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 (OdRSPODU13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 (OdRSPODU14)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije ter Državni zbor Republike Slovenije za leto 2013 (OdRSPUSDZ13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije ter Državni zbor Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPUSDZ14)
Pravilnik o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 153/2011 - institucionalno varstvo - plačilo storitev institucionalnega varstva - prispevek k plačilu storitve institucionalnega varstva - preživninska ob...
sodba I U 259/2012 - Slovenci zunaj meja RS - finančna podpora - sofinanciranje iz javnih sredstev - javni razpis - obrazložitev odločbe - načelo enakosti pred za...
sodba I U 196/2012 - dohodnina - davek od dohodkov iz dejavnosti - davčna olajšava - olajšava za investiranje – investicijska olajšava – osnovno sredstvo
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 4223/2011 - skupno premoženje – skupno premoženje zakoncev - delež na skupnem premoženju – darilo – izpodbojnost pravnega posla – razpolaganje zakonca s stvarj...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani in k Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani - Dopolnjen predlog zakona (ZŠolPre-1), EPA 850-VI
Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), skrajšani postopek, EPA 857-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Kdo nadzira davčne inšpektorje?