16. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kako so prodajali Mercator

Višje sodišče je uvedlo preiskavo prodaje Mercatorja Istrabenzu in Pivovarni Laško iz leta 2005. Tako je ugodilo pritožbi tožilcev za pregon organiziranega kriminala na odločitev preiskovalne sodnice pred dobrimi petimi leti, ki ni uvedla preiskave domnevnega oškodovanja državnega premoženja pri prodaji, je poročal Žurnal24.

Cena je bila 158 evrov na delnico. Dogovor o prodaji naj bi bil sklenjen na sestanku pri takratnem predsedniku vlade Janezu Janši. Janša je vedno trdil, da so se na sestanku pogovarjali o širitvi poslovanja na trge v regiji, je pa dobri dve leti po prodaji priznal, da je bila napaka, saj se je koncentracija lastništva uporabila za krepitev domačega monopola.

Vlada je podjetja v pretežni lasti države pozvala, naj izplačila regresa za letni dopust ne presežejo višine minimalne plače. Glede na gospodarske razmere bi sicer morali v podjetjih po mnenju finančnega ministra Janeza Šušteriča to problematiko že urediti.
"Res je, da je višina regresov ponekod določena s kolektivnimi pogodbami, a so imele uprave in nadzorni sveti dovolj časa, da bi glede na gospodarske razmere predlagali njihove spremembe," je na novinarski konferenci po seji vlade menil minister za finance Janez Šušteršič.

V Slovenskem združenju lobistov so ob nedavnih izjavah v medijih opozorili, da mešanje lobiranja in korupcije ne škodi le lobistom, ki sledijo zakonu in delujejo transparentno, škodi tudi gospodarstvu, saj otežuje pridobivanje tujih investitorjev v javno zasebna partnerstva. Opozarjajo tudi na še vedno pomanjkljivo zakonodajo na tem področju.
Ob tem so protikorupcijsko komisijo ter ostale pristojne institucije pozvali, naj javnosti pojasnijo, kaj je lobiranje, pod kakšnimi pogoji se lobistična dejavnost pri nas opravlja in kdo se lahko predstavlja in izstavlja račune kot lobist.

Medtem ko finančno ministrstvo predlaga zvišanje meje, nad katero so letni prihodki zavezancev obremenjeni z najvišjo davno stopnjo, na 1,5-kratnik povprečne plače, pa davčni svetovalci menijo, da bi bila lahko ta meja še višja. Potrebno bi bilo razmisliti tudi o dodatnih ukrepih, da se razbremenitev zavezancev ne bi prelevila v večje dobičke lastnikov. Predlog novele zakona o dohodnini, ki ga namerava vlada skupaj s še nekaterimi drugimi predlogi davčnih sprememb poslati v obravnavo v DZ konec meseca skupaj z rebalansom, predvideva ohranitev treh davčnih razredov s stopnjami davka v višini 16, 27 in 41 odstotkov. Pri tem pa se zvišuje osnova za obdavčitev po najvišji davčni stopnji, je razvidno iz osnutka zakona, ki je bil do vključno torka, 13.3.2012, v javni obravnavi.

Kakšna bo gospodarska rast v Sloveniji, je v tem trenutku težko zanesljivo napovedati, saj je slovensko gospodarstvo močno odvisno od dogajanja na tujih trgih. Nova vlada mora rešiti tudi kreditni krč, sta v odzivu na objavljeno gospodarsko napoved Umarja za STA ocenila ekonomista Aleš Ahčan in Maks Tajnikar.

Hoteli, ki svojim gostom v sobah ponujajo predvajanje glasbe, morajo plačati lastnikom avtorskih pravic. Zobozdravnikom, ki v ambulanti kot zvočno ozadje med posegi predvajajo glasbo, pa avtorskih pravic ni treba plačati, je odločilo sodišče EU. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.3.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu (RS 16-624/2012) Začne veljati
17.3.2012 Pravilnik o zemljiškem pismu (RS 15-593/2003) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.3.2012 - 16.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost 1 novost 4 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost 3 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   2 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE         3 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         5 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti 1 novost
11. OBČINE