10. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za maj 2015

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v maju 2015. Veljati ali uporabljati se je začelo 108 predpisov, prenehalo veljati ali se uporabljati je 80 predpisov, spremenilo pa se je 43 predpisov. Tako je na zadnji dan maja veljalo 799 zakonov in 18.355 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Na Pravni fakulteti so organizirali Dan javnega prava, na katerem so razpravljali o pravnih vprašanjih, povezanih z javnimi organi. V uvodu je nastopil pravosodni minister Goran Klemenčič in spregovoril o institucijah, kot so KPK, varuh in računsko sodišče. Zagotovil je, da bo kot minister naredil vse, da zakonodajne pomanjkljivosti, vezane nanje, odpravijo. Pri delovanju omenjenih institucij po oceni ministra obstajajo določene pomanjkljivosti, za katere bo kot minister naredil vse, da se odpravijo. "Nikoli pa ne bom pristal na to, da se omenjene institucije izvotli in izenači z institucijami, ki jih že imamo, pa ne opravljajo svojega dela," je dejal.

Ocene KPK o koruptivnem ravnanju posameznikov imajo tako "težo in pomen za družbo in prizadete, da morajo biti sposobne prestati nadzor, katerega nosilec so sodišča", je na istem srečanju dejal profesor na pravni fakulteti Ciril Ribičič. Prav tako meni, da je potreben nov zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in ne zgolj popravki starega zakona.

V GZS ocenjujejo, da je trenutni predlog zakona o javnem naročanju nesprejemljiv. Brez sprememb in dopolnitev, ki bodo ob zagotavljanju poštene vrednosti javnega naročila zagotovile konkurenčnost izbire, po besedah Igorja Kneza ne bo mogoče doseči kakovostnega in gospodarnega javnega naročanja.

Po zagotovilih koalicije so vladne stranke o predlogu izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu usklajene, dokončni odločitvi NSi in ZaAB pa še nista znani. Medtem ko bo IO NSi glede podpore odločil v sredo, usklajevanja med finančnim ministrom Dušanom Mramorjem in ZaAB še potekajo. Pristojni odbor DZ bo predlog zakona obravnaval 23. junija.

Zaključil se je pilotni projekt izmenjave uslužbencev ministrstva za javno upravo in zaposlenih v podjetjih, s katerim so zaposleni v javnem sektorju in gospodarstvu razbijali stereotipe drug o drugem. Po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja se je projekt izkazal kot zelo dober in bo vodil v korenite spremembe.

V finančni družbi Sava so potrdili, da so ponovno lastniki 99,05-odstotnega deleža svoje turistične družbe Sava Turizem, ki jim ga je pred dnevi zasegla DUTB. Medtem pa v DUTB opozarjajo, da Sava z vrnjenimi delnicami ne sme razpolagati. S tem je sodišče še dodatno zaščitilo premoženje DUTB, pravijo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.6.2015 - 10.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti   2 novosti   2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost       3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost   1 novost   1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   3 novosti 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2015
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Sklep o razglasitvi slovenskega dneva možganov
Uredba o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo
Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba II Ips 171/2014 - darilna pogodba - preklic darila - odstop od pogodbe - velika nehvaležnost - tožba za vrnitev darila - izstavitev zemljiškoknjižne listine
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba II U 65/2014 - zbornični prispevek – plačilo zborničnega prispevka – članstvo v zbornici – nepravilno ugotovljeno dejansko stanje
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 331/2015 - plačilo odvetniških storitev – mandatna pogodba – profesionalna skrbnost – obligacija prizadevanja
VSL sodba III Cp 574/2015 - pogodba o poslovnem sodelovanju – izvajanje medicinskih storitev – opravljanje strokovnega medicinskega nadzora – odgovornost za obračunavanje zdra...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), redni postopek, EPA 561-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike (ZVPR-B), EPA 564-VII
Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o živinoreji - dopolnjen predlog zakona (ZŽiv-A), EPA 484-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Iz sodnijskega življenja: Iskreni zagovornik