18. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Andrej Fištravec je novi mariborski župan

Po delnih neuradnih podatkih mariborske mestne volilne komisije je že v prvem krogu na nadomestnih županskih volitvah za mariborskega župana zmagal Andrej Fištravec, ki so ga predlagali Primož Premzl in skupina volivcev, dobil 52,29 odstotka glasov. Kandidat SD Matevž Frangež pa je dobil 25,29 odstotka glasov.

Šestinpetdesetletni sociolog Andrej Fištravec je v politiki novinec, a s svojim značilnim klobukom Mariborčanom znano ime. Že od nekdaj angažiran mislec in publicist je ob izbruhu protestov v Mariboru prestopil iz teorije v prakso in s podporo civilne družbe zbral dovolj podpore za župansko kandidaturo.

V začetku tega tedna bodo pristojna delovna telesa v Državnem zboru poslušala predstavitve kandidatov za ministre vlade Alenke Bratušek. V sredo se bodo poslanci predvidoma sestali na izredni seji in odločali o listi kandidatov. Največje je pričakovanje predstavitve kandidata za finančnega ministra, ki se bo moral obraniti tudi očitkov na račun povezav z NLB. Če bodo kandidati uspešni, bi poslanci v sredo izvolili 11. slovensko vlado.

Na Davčni upravi RS (Durs) se že pripravljajo na začetek pošiljanja informativnih izračunov dohodnine za leto 2012. Prvi zavezanci jih bodo po pošti na dom prejeli takoj po velikonočnih praznikih, preostali pa v prvih dneh junija. Zavezancev za dohodnino je vsako leto približno milijon.

V sodstvu in tožilstvu pozdravljajo napoved nove koalicije, da si bo prizadevala za več dialoga z njimi. V sodstvu podpirajo tudi namero za vzpostavitev sodnih okrožij, medtem ko so manj naklonjeni (prehitremu) zmanjševanju števila sodnikov, kar stranke PS, SD, DL in DeSUS prav tako napovedujejo v dogovoru v sodelovanju v vladi.

Odlok o javnem redu in miru občine Bohinj prepoveduje shranjevanje plovil na obali Bohinjskega jezera v času od 1. novembra do 31. marca. Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki nadzoruje izvajanje odloka, je decembra in januarja evidentiral 51 plovil, ki jih lastniki z obale jezera niso odstranili. Plovila, ki jih lastniki kljub pozivom niso odstranili, bo sedaj do konca meseca odstranil inšpektorat, jih prodal, lastnikom pa izdal kazni.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.3.2013 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (RS 22-805/2013) Začne veljati
16.3.2013 Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (RS 84-4256/2007) Sprememba
16.3.2013 Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (RS 22-803/2013) Začne veljati
16.3.2013 Sklep o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (RS 30-1223/2003) Sprememba
16.3.2013 Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (RS 44-2422/2007) Sprememba
16.3.2013 Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank (RS 22-795/2013) Začne veljati
16.3.2013 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (RS 22-797/2013) Začne veljati
16.3.2013 Uredba o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 (RS 22-796/2013) Začne veljati
16.3.2013 Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (RS 67-2950/2005) Preneha veljati
16.3.2013 Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (RS (mednarodne) 4-20/2013) Začne veljati
16.3.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (RS 22-802/2013) Začne veljati
16.3.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (RS 22-801/2013) Začne veljati
16.3.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (RS 22-800/2013) Začne veljati
16.3.2013 Uredba o spremembi Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (RS 22-799/2013) Začne veljati
16.3.2013 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (RS 59-3160/2007) Sprememba
16.3.2013 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (RS 72-3097/2006) Sprememba
16.3.2013 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (RS 24-1214/2007) Preneha veljati
15.3.2013 Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013–junij 2014 (DeUDIEU1314) (RS 22-794/2013) Začne veljati
15.3.2013 Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (RS 57-2429/2008) Sprememba
15.3.2013 Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvecije o Centru jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj ter Protokola o privilegijih in imunitetah Centra jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj (RS (mednarodne) 4-21/2013) Začne veljati
15.3.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (TEŠ – termoelektrarna Šoštanj/B) (RS (mednarodne) 4-22/2013) Začne veljati
15.3.2013 Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) (RS 22-806/2013) Začne veljati
15.3.2013 Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) (RS 22-807/2013) Začne veljati
15.3.2013 Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) (RS 22-808/2013) Začne veljati
15.3.2013 Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) (RS 3-101/2009) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.3.2013 - 18.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti   2 novosti   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 1 novost        
5. JAVNE FINANCE 1 novost 3 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 9 novosti 1 novost      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti     1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti   1 novost      
11. OBČINE 39 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o prekrških (ZP-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 65/2012 - odgovornost bolnišnice - medicinska napaka (zdravniška napaka) - pojasnilna dolžnost – kršitev pojasnilne dolžnosti – skrbnost dobrega strokovnjaka...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1039/2012 - mednarodna zaščita – pospešeni postopek – očitno neutemeljena prošnja – lažna predstavitev razlogov – vložitev prošnje v najkrajšem možnem času
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2992/2012 - poslovna odškodninska odgovornost – neizpolnitev pogodbene obveznosti – negativni pogodbeni interes – pozitivni pogodbeni interes – pogodba, ki jo ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1), prva obravnava, EPA 1062-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Novosti pri izplačilu dividend?
Podelitev diplom in licenc davčnim svetovalcem
Spremembe zakona o davčnem postopku
Pojasnila DURS Davčna obravnava dohodkov iz čebelarske dejavnosti v letu 2013