10. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Virant in Klemenčič o spremembah zakonov

Minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant se bo danes sestal s predsednikom protikorupcijske komisije Goranom Klemenčičem. Temi razprave bosta med drugim sodelovanje komisije z Nacionalnim preiskovalnim uradom in kriminalistično policijo ter spremembe zakonodaje na področju političnih strank in financiranja volilne kampanje.

Kot je Virant povedal, ima Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pripravljene tudi spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jih sam podpira.

Slovenija se sooča z zelo resno nalogo, a verjamem, da bo z ambicioznimi ukrepi kos izzivom, je v Bruslju po srečanju s predsednico vlade Alenko Bratušek ocenil predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso. Premierka pa je tiste, ki ugibajo o Sloveniji, pozvala, naj svoje ocene utemeljijo z dejstvi, ne špekulacijami.

Ustavno sodišče je presodilo, da je Zakon o dedovanju v neskladju z ustavo, saj različno obravnava dedovanje v zunajpartnerski raznospolni skupnosti in zunajpartnerski istospolni skupnosti. DZ mora neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi odločbe v uradnem listu.

Vlada je na svoji spletni strani objavila predlog novele insolvenčnega zakona, ki med drugim predvideva uvedbo poenostavljene prisilne poravnave za samostojne podjetnike in mikro podjetja, razširitev možnosti pri konverziji terjatev v lastniški delež in možnost prenosa vodenja poslov insolventne družbe na vplačnika novih delnic.

Predlog tehničnega zakona, ki bo urejal vprašanje vrnitve premalo izplačanih pokojnin za nazaj, bo pripravljen v 14 dneh, je po srečanju z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer potrdila ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Kot je pojasnila, je delovna skupina ministrstev za delo in finance za pripravo predloga zakona že ustanovljena.

V okviru letošnje izvedbe pospeševalnika podjetniških idej ITIME+ so za zmagovalca razglasili podjetje Obelisk. S svojim inovativnim pristopom ter s stopnjo razvitosti poslovne ideje je prepričal strokovno komisijo, da ji podeli denarno nagrado 20.000 evrov in nadaljuje z razvojem produkta v kranjskem RC IKT. Zmagovalna ekipa Obelisk razvija ShopVoice, ki je namenjen upravljavcem spletnih trgovin in ostalih prodajnih spletišč, ki želijo svoje obiskovalce čim učinkoviteje pretvoriti v stranke.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.4.2013 - 10.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti       2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito
Sklep o sistemu jamstva za vloge
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 581/2011 - dostop do informacij javnega značaja – izjeme od dostopa do informacij javnega značaja – varstvo osebnih podatkov – obdelava osebnih podatkov v...
sodba I U 731/2012 - davčna izvršba - zadržanje davčne izvršbe - odločanje po uradni dolžnosti - odločanje po prostem preudarku - zavrženje zahteve stranke
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 2796/2012 - začasna odredba – zavarovanje denarne terjatve – verjetnost obstoja terjatve – nevarnost, da bo izterjava znatno otežkočena ali onemogočena – polog...
VSK sklep EPVDp 50/2012 - odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja – rok predložitve dokazila o vključitvi v ustrezen program – rok oprave ustreznega pro...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. o izvajanju nalog na podlagi 62. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe po stanju 30.9.2012 in 31.12.2012, EPA 1105-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Dobava in zagon klime ter obračun DDV
Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti - splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013 dalje)
Požarna taksa - plačila
Revija Odvetnik Pravice obrambe v Evropi