16. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kako ukiniti zemljiški dolg?

Na ministrstvu za pravosodje zaključujejo strokovno razpravo o spremembah zakonodaje, ki opredeljuje zemljiški dolg, dokončno rešitev pa bodo oblikovali do začetka septembra. Ker je ustanovitev zemljiškega dolga (Slovenija ga je v svojo zakonodajo uvedla leta 2003 po zgledu Nemčije in Švice) manj zapletena kot ustanavljanje hipoteke, naj bi omenjeni institut služil za lažje pridobivanje posojil, a na ministrstvu zaznavajo, da se izrablja za izigravanje upnikov. Med drugim obstaja tudi možnost ukinitve zemljiškega dolga.

Po mesecu dni se zaključujejo sodne počitnice. Danes bo večina sodnih dvoran še samevala, od prihodnjega tedna dalje pa bo delo potekalo običajno. Po koncu sodnih počitnic je med drugim pričakovati pisni odpravek sodbe v zadevi Patria, pa tudi nadaljevanje nekaterih odmevnejših sojenj. Sodne počitnice so se tako kot vsako leto začele 15. julija.

Dokončni stroški zaradi menjave imen ministrstev po nastopu aktualne vlade še niso znani, že po zdaj znanih podatkih pa so imeli največ stroškov na nekdaj skupnem ministrstvu za izobraževanje in za kulturo. Skupen strošek ocenjujejo na okoli 18.000 evrov, medtem kot na notranjem ministrstvu trdijo, da stroškov zaradi menjave imena niso imeli.

Vlada je na dopisni seji za vršilca dolžnosti direktorja Agencije RS za varnost prometa imenovala Igorja Velova, in sicer do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev. Agencijo je sicer od februarja letos kot vršilec dolžnosti direktorja vodil Franc Pojbič. Pojbič meni, da so bili nekateri sklepi seje sveta agencije, na podlagi katerih je vlada v sredo za novega v. d. direktorja agencije imenovala Igorja Velova, nezakoniti. Zato je nad imenovanjem vlade presenečen.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.8.2013 - 16.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   3 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 136/2013 - razžalitev v televizijski oddaji - objava popravka – objava javnega opravičila - odklonitveni razlog - obseg objave popravka
Sodba VIII Ips 47/2013 - družinska pokojnina – vdovska pokojnina
Sodba G 27/2011 - omejevalni sporazum – zapisnik sestanka – pojem sporazuma - prisotnost na sestanku – distanciranje od dogovora – dokazno breme
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 171/2013 - brezplačna pravna pomoč - zamolčanje podatkov - prihranki - polog sredstev za odobritev limita
sodba IV U 231/2012 - javni razpis – podaljšanje bivanja v študentskem domu – rok za oddajo vloge – vloga v elektronski obliki
sodba IV U 31/2012 - dovoljenje za začasno prebivanje – podaljšanje dovoljenja – domneva o nepodrejanju pravnemu redu RS – davčni dolg
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 18. julija 2013. Deutsche Umwelthilfe eV proti Bundesrepublik Deutschland. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Verwaltungsgericht Berlin - Nemčija. Dostop javnosti do informacij o okolju - Direktiva 2003/4/ES - Pristojnost držav članic, da iz pojma ‚organ oblasti‘ iz te direktive izključijo organe, ki opravljajo zadeve iz zakonodajne pristojnosti - Meje. Zadeva C-515/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 2505/2012 - zastaranje – renta – sukcesivno nastajajoča škoda
VSL sklep II Cp 1300/2012 - komunikacijska zasebnost – pričakovano polje zasebnosti – elektronski nabiralnik – vdiranje v elektronski nabiralnik – javna oseba – fishing expedi...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2012, EPA 1347-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Prošnja za pojasnilo glede uporabe 39.člena ZUTD-A