22. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ustavno sodišče ni ustavilo delavcev migrantov

Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo delavcev migrantov zoper odločitev predsednika DZ Milana Brgleza, da ne določi roka za zbiranje podpisov za razpis referendumov o šestih zakonih. Poleg tega so ustavni sodniki zavrnili njihove pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti sedmih zakonov. Ustavno sodišče je ocenilo, da so bile pobude volivcem za zbiranje podpisov uporabljene v nasprotju z njihovim namenom in zgolj za uresničitev povsem drugega namena pobudnika.

Brgleza odločitev veseli, v sindikatu pa so zaskrbljeni. Medtem so delavci migranti vložili novi pobudi za razpis referenduma, in sicer o zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka ter noveli zakona o dedovanju. Brglez bo tokrat določil rok za zbiranje podpisov, saj ni tako očitnih znakov oziroma dokazov, da gre za poskus zlorabe.

Vlada je na včerajšnji seji podprla predloga novel zakona o motornih vozilih in zakona o pravilih cestnega prometa, ki ju je državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem (SMC). Predloga med drugim dvigujeta starostno mejo za obvezno uporabo zaščitne kolesarske čelade s 14 na 18 let starosti. S ciljem večje prometne varnosti se sistemsko rešuje problematiko vožnje mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. Uvaja se evropska definicija kolesa s pomožnim motorjem za jasno postavljeno mejo med mopedi in kolesi s pomožnim motorjem.

Poslanska skupina SDS je na predsednico parlamentarne komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Evo Irgl naslovila predlog, da bi preživnine obravnavali kot temeljne otrokove pravice. Predlagajo, da tudi neplačevanje preživnine postane ekonomsko nasilje in da pravica do terjatve iz naslova preživnine ne bi zastarala.

Računsko sodišče je predlogu splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za lani in pravilnosti izvršitve tega proračuna izreklo mnenji s pridržkom, ker je ugotovilo napake pri izkazovanju prejemkov in izdatkov ter neskladja s predpisi. Ker ministrstva med revizijo niso odpravila napak, je zahtevalo odzivna poročila in podalo priporočila.

Nekdanji slovenski predsednik Danilo Türk, ki je v prvem od več poskusnih glasovanj za izbiro kandidata za generalnega sekretarja ZN v Varnostnem svetu organizacije pristal na drugem mestu, je za STA dejal, da gre za odličen rezultat, s katerim je zelo zadovoljen. Po njegovih besedah mora zdaj država pokazati privrženost njegovi kandidaturi.

Velenjčan Gregor Lešnik, ki se je kot najeti tuji delavec hudo poškodoval pri gradnji lakirnice za Teslina vozila v Kaliforniji, je dosegel poravnavo s podjetjem Tesla in njegovimi pogodbeniki v višini 550.000 dolarjev, piše ameriški časnik East Bay Times. Lešnik je v tožbi očital tudi kršitve delovne zakonodaje zaradi prenizkega plačila.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
23.7.2016 Pravilnik o nivojskih prehodih (RS 49-2112/2016) Začne veljati
23.7.2016 Pravilnik o nivojskih prehodih (RS 85-3694/2008) Preneha veljati
23.7.2016 Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov (RS 57-3037/2007) Preneha veljati
23.7.2016 Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov (RS 49-2113/2016) Začne veljati
23.7.2016 Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (RS 49-2114/2016) Začne veljati
23.7.2016 Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (RS 48-1996/2014) Sprememba
23.7.2016 Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij (RS 49-2122/2016) Začne veljati
23.7.2016 Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij (RS 62-2484/2013) Preneha veljati
23.7.2016 Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (RS 49-2168/2016) Začne veljati
23.7.2016 Zakon o ratifikaciji Atenske konvencije o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974, in Protokola 2002 k Atenski konvenciji o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974 (MAKPPM) (RS (mednarodne) 11-30/2016) Začne veljati
23.7.2016 Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BKZIDO) (RS (mednarodne) 11-34/2016) Začne veljati
23.7.2016 Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP) (RS (mednarodne) 11-33/2016) Začne veljati
23.7.2016 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BITIMVTP) (RS (mednarodne) 11-31/2016) Začne veljati
23.7.2016 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHUIMVTP) (RS (mednarodne) 11-32/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.7.2016 - 22.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     10 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         3 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     9 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     5 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti     9 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 5 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti     2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE