11. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ne hiteti z upokojevanjem

V Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje opozarjajo, da se bodo tisti, ki pogoje za starostno pokojnino izpolnjujejo že po zdaj veljavnem zakonu, lahko upokojili kadar koli tudi po uveljavitvi nove pokojninske reforme. "Ničesar ne bodo izgubili, le pridobijo lahko," je dejal generalni direktor zavoda Marijan Papež. "Tisti, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev že danes, lahko samo pridobijo, če se upokojijo kasneje," je na novinarski konferenci še poudaril Papež.

Državni svet bo danes, dan pred iztekom mandata, odločal o vložitvi veta na zakon o izvrševanju proračuna. Predlog za odložilni veto je vložila skupina svetnikov s prvopodpisanim Branimirjem Štrukljem.
Sindikati javnega sektorja namreč nasprotujejo zakonu, ki ureja način, kako se bo zagotovilo predvideno zmanjšanje mase plač za zaposlene v javnem sektorju. DZ je zakon sprejel v četrtek, skupaj s proračunoma za prihodnji dve leti. Gre sicer za zakon, brez katerega proračuna ni mogoče izvrševati.

Ministri EU, pristojni za konkurenčnost, so včeraj v Bruslju končno sprejeli skupni evropski patent, ki ga mora sicer potrditi še Evropski parlament. "Rojeval se je 40 let in veseli smo, da je bil danes tudi sprejet," je odločitev pozdravil državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Uroš Rožič. Pridobitev patentne zaščite v 25 članicah, ki bodo sodelovale pri projektu, danes stane okoli 32.000 evrov, nova ureditev pa naj bi stroške zmanjšala za okoli 80 odstotkov. V ZDA pridobitev patenta stane 2000 evrov, na Kitajskem pa 600 evrov.

Predloga novel zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi predstavljata takšne spremembe, ki zahtevajo poglobljeno preučitev in pripravo odgovora, je v odgovoru ministru Senku Pličaniču zapisal predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. Rok sedmih dni za strokovno usklajevanje o zakonih po njegovi oceni namreč ni primeren. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je dopis sodišču poslalo prejšnji torek, z dopisom pa je v strokovno usklajevanje poslalo predloga novel zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi.

Ameriška zvezna komisija za trgovino (FTC) pripravlja predloge za spremembo zakona o zaščiti pravic otrok na svetovnem spletu iz leta 1998. Za to se je odločila zaradi agresivnih proizvajalcev in prodajalcev mobilnih aplikacij, kot sta Google in Apple, ki zbirajo in prodajajo podatke o otrocih različnim podjetjem.

Rusija bo odprla konzulat s sedežem v Ilirski Bistrici. Soglasje vlade za odprtje konzulata, ki ga bo vodil častni konzul, je objavljeno v uradnem listu, veljati pa bo začelo v torek. Rusija ima sicer v Ljubljani svoje veleposlaništvo. Slovenija pa ima v Rusiji veleposlaništvo v Moskvi in dve konzularni predstavništvi - v Samari in Sankt Peterburgu.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
11.12.2012 Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ilirski Bistrici (RS 94-3646/2012) Začne veljati
11.12.2012 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
11.12.2012 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 94-3668/2012) Začne veljati
11.12.2012 Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (MKVLCG-A) (RS (mednarodne) 13-76/2012) Začne veljati
11.12.2012 Zakon o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (MKVLCG) (RS (mednarodne) 19-102/2000) Sprememba
11.12.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BKMAZTS) (RS (mednarodne) 13-77/2012) Začne veljati
11.12.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F) (RS 94-3643/2012) Začne veljati
11.12.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) (RS 94-3645/2012) Začne veljati
11.12.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) (RS 94-3644/2012) Začne veljati
10.12.2012 Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (RS 111-4697/2006) Sprememba
10.12.2012 Popravek Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (RS 94-3669/2012) Začne veljati
10.12.2012 Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine (RS 94-3647/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.12.2012 - 11.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 5 novosti       3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   5 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE 6 novosti 5 novosti     1 novost 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 9 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost   1 novost  
11. OBČINE 20 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 278/2009 - odgovornost železniškega prevoznika za škodo potnika – krivdna odgovornost
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1836/2011 - odvzem otroka - oddaja otroka v rejništvo - otrokova korist - mnenje strokovne komisije
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 223/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca - zamuda s plačilom - opomin na izpolnjevanje obveznosti
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - Dopolnjen predlog zakona (ZIKS-1E), EPA 704-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 - Dopolnjen predlog zakona (ZIPRS1314), EPA 694-VI
Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - Dopolnjen predlog zakona (ZViS-I), EPA 651-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Podganja dirka - dirka proti dnu
Revija Odvetnik Člen 7 Avstrijske državne pogodbe je revidiran – kaj zdaj?
Dejanska razlastitev
Disciplinsko kaznovanje odvetnika namesto priznanja za zavzeto varstvo pravic odvetnikovih klientov (odločba, št. Up-2530/06)