16. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Jean-Claud Juncker na čelo komisije

Evropski poslanci so na včerajšnjem plenarnem zasedanju v Strasbourgu Luksemburžana Jean-Clauda Junckerja pričakovano potrdili za novega predsednika Evropske komisije. Zanj so glasovali prepričljivo, s 422 glasovi za, 250 proti, 47 vzdržanimi in 10 neveljavnimi glasovnicami. Potreboval je najmanj absolutno večino 376 od 751 glasov. Vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije je glasovalo za Junckerja. Njihov glas je bil sicer glede na stališča njihovih političnih skupin v veliki meri pričakovan. V svojem nastopu pred glasovanjem je Juncker obljubil, da bo bolj socialno ozaveščen, manj birokratski in da bo Evropi z naložbami in reindustrializacijo zagotovil rast, konkurenčnost in delovna mesta.

Finančno upravo RS, ki bo 1. avgusta nastala z združitvijo davčne in carinske službe, bo kot v.d. generalne direktorice vodila Jana Ahčin. Na tem položaju bo do imenovanja generalnega direktorja finančne uprave, ki bo sledilo opravljenemu natečajnemu postopku, vendar za največ šest mesecev. Položaj bo nastopila 16. julija. Zaradi združitve davčne in carinske uprave v finančno upravo se bo carinska uprava ukinila, zato je vlada, ki opravlja tekoče posle, izdala odločbo, v skladu s katero Rajku Skubicu z 31. julijem preneha položaj generalnega direktorja carinske uprave.

Od včeraj je uporabnikom na voljo nadgradnja državnega spletnega portala za podjetja e-Vem, ki po zagotovilih ministrstva za notranje zadeve podjetnikom podaja bolj kakovostne in pregledne informacije. Cilj nadgradnje je poenostaviti poslovanje podjetij in prispevati k znižanju stroškov. Nadgrajeno spletno mesto objavlja tudi vsebino, ne le postopkov, ki so bili objavljeni že doslej, pravijo v službi za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost. Novost je tudi poslovni koledar, kjer bo podjetnik obveščen glede poročanja o svojem poslovanju.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo pred morebitnim ponovnim urejanjem zakonodaje na področju hrambe prometnih podatkov počakalo na odzive EU. Ustavno sodišče je namreč razveljavilo določila o obvezni hrambi prometnih podatkov, operaterjem pa naložilo uničenje zbranih podatkov. Ustavno sodišče je o zadevi odločilo v začetku tega meseca, potem ko je Sodišče EU aprila razveljavilo evropsko direktivo o hrambi podatkov, ki je bila podlaga za sporno ureditev.

Predsednici celjskega višjega sodišča Zinki Strašek, ki je zadnjih šest let vodila sodišče, je prejšnji teden potekel mandat. Ker pa postopek za imenovanje novega predsednika sodišča še ni zaključen, je predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša 8. julija Straškovo imenoval za začasno predsednico. Po navedbah Večera je Straškova lahko začasna predsednica največ šest mesecev. Iz sodnega sveta pa so za časnik sporočili, da bo postopek imenovanja novega predsednika Višjega sodišča v Celju uvrščen na naslednjo sejo sveta, ki bo predvidoma v začetku septembra.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.7.2014 Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 (RS 53-2343/2014) Začne veljati
15.7.2014 Sklep o imenovanju člana v 5. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote (RS 53-2344/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.7.2014 - 16.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 1 novost   2 novosti 3 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE 1 novost 6 novosti   2 novosti 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost   1 novost 1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost   4 novosti    
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 35 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ljudske republike Bangladeš v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 185/2011 - dedovanje – oporoka - volilo – damnacijski legat - vsebina sklepa o dedovanju - zapis volila v sklep o dedovanju - vezanost na pravnomočen sklep o ...
Sodba II Ips 280/2013 - odgovornost za škodo pri nesreči premikajočih se motornih vozil - deljena odgovornost - obojestranska krivda - trčenje motorista in avtomobila - po...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep II Cp 2655/2013 - odškodnina za nepremoženjsko škodo - odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo - premoženjska škoda - izguba dohodka – prevozni stroški – prosti pr...
VSM sodba I Cpg 565/2013 - odločanje o vpisih po stanju zemljiške knjige - odgovornost države - protipravnost - odškodninska odgovornost sodnika
VSM sklep I Ip 208/2014 - sestava sodišča - sodniški pomočnik - pristojnost - predlog za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence o delu za leto 2013, EPA 2108-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Davek od prometa zavarovalnih poslov in požarna taksa pri različnih vrstah zavarovanj