2. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Roparsko praznjenje tujih računov

Policija je v zadnjih mesecih zaznala porast vdorov v informacijske sisteme različnih slovenskih podjetij, zato opozarja na varnost. Gre za vdore v sisteme elektronskega bančništva "napadenih" podjetij s pomočjo zlonamernih programskih orodij, kot so računalniški virusi, črvi in trojanski konji.

Storilci kaznivih dejanj s prikrito ali lažno identiteto in z uporabo spleta in elektronske pošte z zavajajočo vsebino tovrstna orodja namestijo na računalnike oškodovanih podjetij. S tem omogočijo prikrita prenakazila finančnih sredstev iz transakcijskega računa podjetja na druge račune in si tako finančna sredstva tudi protipravno prilastijo, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Dosedanjemu generalnemu sekretarju ustavnega sodišča Eriku Kerševanu je z 31. julijem prenehala funkcija, so sporočili z ustavnega sodišča. Do imenovanja novega generalnega sekretarja bo njegove naloge opravljala namestnica generalnega sekretarja Tjaša Šorli. Kerševan pa je za STA pojasnil, da je svoj odstop podal že pred časom zaradi vrnitve na pravno fakulteto na mesto profesorja. Njegovemu odstopu pa so botrovali osebni oziroma družinski razlogi, je dodal. Kerševana so ustavni sodniki za generalnega sekretarja imenovali januarja 2010, funkcijo pa je nastopil 1. februarja. Na funkciji je nasledil Jadranko Sovdat, ki je bila izvoljena za ustavno sodnico.

Med nekdanjimi poslanci, ki so prejemali nadomestilo po zaključku mandata, se jih je z včerajšnjim dnem sedem upokojilo. Nadomestilo tako prejema še 28 poslancev, od tega se bo šestnajstim pravica do prejemanja nadomestila iztekla 22. avgusta. Upokojili so se Joško Godec (DeSUS), Milan Gumzar (LDS), Anton Kampuš, Miroslav Klun, Marijan Križman in Darja Lavtižar Bebler (vsi SD) ter nekdanji nepovezani poslanec Vili Trofenik.

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) je objavila mednarodni poziv za javno zbiranje ponudb za 74,87-odstotni delež v Adrii Airways. Vsi interesenti morajo nezavezujoče ponudbe za nakup omenjenega deleža posredovati do 10. septembra. Omenjeni delež v nacionalnem letalskem prevozniku prodaja država, ki jo zastopa AUKN, pa tudi Nova Ljubljanska banka, Abanka Vipa, Posebna družba za podjetniško svetovanje, Hypo Alpe Adria Bank in Unicredit banka Slovenija.

Na ameriškem zveznem sodišču v kalifornijskem San Joseju se je začel spopad med ameriškim tehnološkim velikanom Apple in njegovim južnokorejskim tekmecem Samsungom. Odvetniki Appla so v uvodnem nagovoru Samsung obtožili "kopiranja vseh elementov iphona", medtem ko Samsung pravi, da si Apple ne more lastiti "pravokotne oblike". V podkrepitev svojih trditev ima Apple nekaj Samsungovih notranjih dokumentov, ki naj bi dokazovali namerno kopiranje.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.8.2012 - 2.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti       1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost       1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   4 novosti        
5. JAVNE FINANCE   3 novosti       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   32 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti     1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   2 novosti       2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
Zakon o visokem šolstvu (ZVis)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 89/2010-425 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – izločitev – izločitev tožilca – zahteva za izločitev – navzočnost na glavn...
Sklep I Up 260/2012 - razrešitev generalnega konzula – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu
Sodba I Ips 38560/2010-130 - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - sprememba obtožbe - kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanj...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 19. julija 2012(*) International Bingo Technology SA proti Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC). Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Šesta direktiva o DDV – Členi 11(A)(1)(a), 17(5) in 19(1) – Organizacija iger bingo – Pravna obveznost, da se delež prodajne cene kartic igralcem izplača v obliki nagrad – Izračun osnove za odmero davka“. Zadeva C-377/11.
Odločbe Višjih sodišč VSK sklep Cp 566/2011 - opravljanje dolžnosti po nalogu delodajalca – ukrepanje policista izven delovnega časa – kritje poškodbe z zavarovalno polico
VSK sodba Cp 868/2011 - zunaj knjižno priposestvovanje – stanovanje v družbeni lastnini – preoblikovanje družbene lastnine v zasebno lastnino – imetni...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za okolje in prostor k Poročilu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2010, EPA 1993-V
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2011, EPA 480-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR 1. kongres davčnih svetovalcev
Pojasnila DURS Izdatki za hrano, pijačo, hotelsko nastanitev z vidika odbitka DDV