Dnevne zakonodajne novosti / 11. julij 2024
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 56/2024 z dne 9.7.2024
TEMA DNEVA
DZ sprejel novelo stanovanjskega zakona
Tema dneva

Državni zbor je na včerajšnji seji med drugim z 52 glasovi za in 26 proti sprejel novelo stanovanjskega zakona. Ta za 10 let opredeljuje razmerja med neprofitnimi najemniki v denacionaliziranih stanovanjih in lastniki teh stanovanj, določa ugodno kreditiranje lokalnih stanovanjskih skladov in občin za gradnjo stanovanj prek republiškega sklada ter v slednjem širi upravo. Kot je v torek ob obravnavi v DZ dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, s spremembami uresničujejo lansko odločbo ustavnega sodišča.(več)

DZ soglasno sprejel novelo zakona o šolski prehrani
DZ je z 81 glasovi za in nobenim proti sprejel koalicijski predlog novele zakona o šolski prehrani, ki omogoča brezplačno kosilo učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, do 1. septembra 2027.(več)

Potrjen zakon za pospešitev projektov na vseevropskem prometnem omrežju
Poslanci so potrdili predlog zakona o pospešitvi postopkov realizacije vseevropskega prometnega omrežja Ten-T. Zakon med drugim opredeljuje projekte za Ten-T omrežja, ki morajo biti v Sloveniji obravnavani prednostno, skrajšuje postopke v zvezi z njihovo gradnjo, nadgradnjo, prilagoditvijo ali spremembo projektov ter javna naročila zanje.(več)

DZ pritrdil prenovljeni strategiji upravljanja naložb države
DZ je sprejel tudi dolgo pričakovani odlok o strategiji upravljanja naložb države, ki predvideva spremembo statusa nekaterih državnih družb in njihovih nalog. Odlok so podprli v koaliciji, kjer menijo, da predstavlja dobro izhodišče za odgovorno in učinkovito upravljanje naložb. Zaradi očitkov o pomanjkljivosti mu je nasprotovala opozicija.(več)

Poslanci imenovali informacijsko pooblaščenko ter člane OU Prešernovega sklada
DZ je za informacijsko pooblaščenko brez razprave s 57 glasovi za imenoval Jeleno Virant Burnik. Sedem poslancev SDS je bilo proti. Virant Burnik, zdajšnja vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu, bo petletni mandat nastopila z 18. julijem. Poleg tega je DZ potrdil tudi nove člane Upravnega odbora (UO) Prešernovega sklada.(več)

Poslanci sprejeli resolucijo o NPK za obdobje 2024-2031
Na seji so poslanci z 49 glasovi za in 30 proti sprejeli še resolucijo o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2024 in 2031. Poslanci koalicijskih strank so poudarjali sodobnost, vključevanja več skupin, vključno z manjšinami, in nove zunanje okoliščine, nasprotniki so opozarjali na spornost nove resolucije ob še veljavni stari.(več)

Vlada potrdila izhodišča zakona o lastniški zadrugi delavcev
Vlada je potrdila izhodišča za pripravo zakona o lastniški zadrugi delavcev. Jedro in smisel zakona bodo po pojasnilih ministrstva za solidarno prihodnost predstavljale različne oblike stimulacije, ki bodo spodbujale razvoj sheme delavskega lastništva po vzoru drugih razvitih držav.(več)

Vlada tudi o zaposlovanju tujcev in drugih gospodarskih temah
Vlada je na seji med drugim še sprejela program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe, neurij s točo in poplav. Sprejela je tudi program odprave posledic škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah, ki se nanaša na škodo pri društvih in ustanovah. Potrdila je prva izhodišča za pripravo novele zakona o tujcih in vsebinsko povezanega zakona o zaposlovanju tujcev.(več)

Vlada za večjo možnost izbire med izvajalci storitev za invalide
Vlada je za obravnavo v DZ pripravila predlog dopolnitev zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki razmejuje posebne socialne programe za vključevanje invalidov v družbo ter druge programe in projekte za izenačevanje možnosti invalidov v družb. S predlogom želijo razširiti možnost izbire med izvajalci.(več)

Vlada z več kadrovskimi potezami v pravosodju
Vlada je včeraj na redni seji imenovala več državnih tožilcev. Poleg tega je imenovala Nino Koželj za generalno direktorico direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice na ministrstvu za pravosodje ter Valentino Vehovar za generalno direktorico tamkajšnjega direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2024
Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji in Občine Šoštanj
Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
Odločbe sodišč
VSRS Sklep VIII Ips 2/2024 - absolutna bistvena kršitev določb postopka - pritožbena obravnava - kršitev kontradiktornosti - spremenjena dokazna ocena
Sodba Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 17. aprila 2024.#Escobar Inc. proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino.#Zadeva T-255/23.
Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 5. junija 2024.#Supermac's (Holdings) Ltd proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino.#Zadeva T-58/23.
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 (ReNPVNDN24–30), EPA 1616-IX
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), nujni postopek, EPA 1623-IX
Poročilo k Predlogu zakona o pospešitvi postopkov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) (ZPRVPO) - Dopolnjen predlog zakona, nujni postopek, EPA 1581-IX