Dnevne zakonodajne novosti / 15. februar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 1 pravni akt
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
184 pritožb zdravnikov koncesionarjev
Tema dneva

Številni zdravniki koncesionarji so se pritožili na odločbe o časovno omejenih koncesijah za obdobje 15 let, ki so jih občine oziroma ministrstvo za zdravje izdali v skladu z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Nekateri so vložili tudi tožbo na upravno sodišče. Okoli 350 koncesionarjev je že pooblastilo odvetniško pisarno, ki je do sredine januarja vložila okoli 184 pritožb na občine in 47 tožb v upravnem sporu na upravno sodišče. Združenje zasebnih zdravnikov je tudi dalo pobudo za oceno ustavnosti več členov zakona.

Minimalno število prvih pregledov
Ministrstvo za zdravje med ukrepi za obvladovanje čakalnih dob med drugim načrtuje uvedbo minimalnega števila prvih pregledov po posameznih podvrstah zdravstvene dejavnosti. Kot je razvidno iz odgovora na poslansko vprašanje, ki ga je včeraj sprejela vlada, je ministrstvo napovedalo še izboljšanje sodelovanja med primarnim in sekundarnim nivojem. Minimalno število prvih pregledov na tim bo določeno na podlagi povprečnega planiranega števila prvih pregledov v letu 2018 in na podlagi povprečnega števila realiziranih prvih pregledov v letu 2017 in 2018 na tim po posameznih podvrstah zdravstvenih dejavnosti.

Novela zakona o rejniški dejavnosti
Vlada je sprejela predlog novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti in ga v DZ pošilja v obravnavo po skrajšanem postopku. Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, nekatere postopkovne in terminološke spremembe sledijo rešitvam iz novega družinskega zakonika. Vlada je tudi poudarila, da je osnovno načelo kakovostno izvajanje rejniške dejavnosti in pravna ureditev namestitve otroka, s preglednim in ekonomičnim ravnanjem sodišč in centrov za socialno delo ter varstvom največje koristi otroka. S predlaganimi spremembami urejajo tudi možnost podaljšanja veljavnosti rejniške pogodbe po polnoletnosti, tudi če se polnoletna oseba ne šola, vendar nima drugih možnosti bivanja.

Financiranje strank iz tujine
Preiskovalna komisija DZ o domnevnem pranju denarja v Novi KBM ter domnevno nezakonitem financiranju SDS je na ustanovni seji sprejela sklep, s katerim je pozvala računsko sodišče, naj jo seznani s svojimi ugotovitvami o finančnem poslovanju političnih strank. S tem je dopustila možnost razširitve preiskave s SDS tudi na druge stranke. Preiskovalna komisija je sklep sprejela na zaprtem delu seje, poziv računskemu sodišču pa se nanaša na obdobje od 1. januarja 2014 do 20. decembra 2018. Sicer pa se bo komisija najprej lotila dela v zvezi z Novo KBM in tako dokončala delo preiskovalne komisije iz prejšnjega sklica DZ.

Štirje meseci za popravo krivic
Komisija DZ za peticije je sprejela predlog sklepa njene predsednice Eve Irgl iz SDS in vladi predlagala, da najkasneje v štirih mesecih z dopolnitvijo zakonske ureditve popravi krivice, ki so bile storjene, ko so morali starši slepih in slabovidnih otrok izbirati med dodatkom za nego otroka in za pomoč in postrežbo, čeprav se ne izključujeta. Komisija je soglasno sprejela tudi sklep, po katerem naj državno odvetništvo takoj začasno prekine vse postopke v zvezi z obravnavano problematiko, tudi postopke izvršbe. Ministrica za delo Ksenija Klampfer je zagotovila, da aktivnosti za popravo krivic s posebnim zakonom že tečejo.

Soglasje za avtorske pravice v digitalni obliki
Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so v sredo dosegli načelno politično soglasje glede ureditve avtorskih pravic v digitalni dobi. S tem bodo po njihovem mnenju pridobila vsa kreativna področja, od tiska, raziskovanja, izobraževanja in kulturne dediščine do državljanov. V prihodnjih tednih oziroma še pred majskimi parlamentarnimi volitvami morata dogovor sicer potrditi še Svet EU in Evropski parlament. Evropska komisija je reformo avtorskega prava predlagala septembra 2016. Največ pozornosti sta vzbudila 11. in 13. člen direktive. Evropski poslanci so septembra lani predlog direktive potrdili, vendar pa so reformo zaustavila pogajanja med državami članicami.(TFL)