7. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Podpora Mežnarjevi in Šorliju

Člani parlamentarne mandatno-volilne komisije so danes podprli kandidaturo za dva nova ustavna sodnika, včeraj pa sta se kandidata javnosti predstavila v predsedniški palači. Marko Šorli se je na javni poziv prijavil, saj si želi prizadevati za boljšo pravno državo in varstvo človekovih pravic. Ustavno sodišče je po njegovem v dobri kondiciji, sam pa k njegovemu delu želi prispevati s svojimi izkušnjami. Špelca Mežnar zase pravi, da ni pravna formalistka v strogem pomenu, ampak jo zanima pravo, ki mora biti pravično. Svetovnonazorsko je liberalka, na pomisleke glede svoje mladosti pa odgovarja, da je dobro, če je med ustavnimi sodniki tudi predstavnik mlajše generacije.

Pri davčnem prestrukturiranju, ki ga pripravlja ministrstvo za finance, sta odprti še vprašanji najvišjega in najnižjega dohodninskega razreda. O tem bo razpravljal še vrh koalicije, nato pa bodo šli predlogi sprememb v javno razpravo, ki bo potekala predvidoma do konca julija, je napovedal minister Dušan Mramor. Pri najvišjem dohodninskem razredu ministrstvo še vedno predlaga, da se stopnja zniža s 50 na 47 odstotkov, saj da bo le tako država na lestvicah konkurenčnosti napredovala. Pri najnižjem razredu pa morajo uskladiti še strukturo posebnih olajšav, da bi bil učinek za tiste z najnižjimi plačami čim večji.

Računsko sodišče je izdalo porevizijsko mnenje o popravljalnih ukrepih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede urejanja delovne obveznosti učiteljev v osnovnih šolah. Januarja je namreč sodišče izdalo revizijsko poročilo, v katerem je ministrstvu očitalo neučinkovito delovanje pri urejanju delovne obveznosti učiteljev. Računsko sodišče je s popravljalnimi ukrepi zadovoljno.

Kolegij predsednika DZ Milana Brgleza je odločil o postopku treh predlogov zakonov, ki bodo predvidoma obravnavani že na seji DZ prihodnji teden. Po skrajšanem postopku bo DZ obravnaval predlog novele zakona o letalstvu in predlog novele zakona o slovenskem filmskem centru, po nujnem pa predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe. Z novelo zakona o letalstvu želi skupina poslancev s prvopodpisanim Matejem Toninom urediti izvajanje vzdrževalnih del na javnih letališčih državnega pomena.

Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu je včeraj pričal vodja specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan. Ta je med dejavniki za dolgotrajnost postopkov omenil sodelovanje z bankami, ki da še danes ni dobro, pa tudi preobremenjenost sodišč. Zato se zavzema za uvedbo specializiranega sodišča.

Evropski parlament je sprejel uredbo o ustanovitvi Evropske mejne in obalne straže. Njena ključna naloga bo nuditi podporo članicam pri soočanju z izzivi, zlasti v povezavi z nezakonitimi migracijami in čezmejnim kriminalom. V primeru pritiskov na meje EU bo lahko v države članice napotila enote za hitro posredovanje. V enoti bo skupno 1500 pripadnikov iz držav članic schengenskega območja, od tega 35 iz Slovenije. Besedilo mora formalno sprejeti še Svet EU, v katerem so zastopane države članice, nova zakonodaja pa naj bi začela veljati jeseni.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.7.2016 - 7.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti   1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 2 novosti   3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   12 novosti   2 novosti 2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti   3 novosti 3 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex