1. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Poziv policiji tudi prek spleta

Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu je ena od prednostnih nalog policije. Za še večjo učinkovitost prometnih kontrol je policija na svoji spletni strani objavila aplikacijo Predlagaj prometno kontrolo, prek katere lahko občani predlagajo dodatno prisotnost policije na varnostno problematičnih lokacijah.

Da bi občanom lahko še bolj prisluhnili oz. pridobili informacije, kateri odseki, ulice, naselja in podobno so v Sloveniji tako problematični, da pri njih praktično vzbujajo občutek ogroženosti, so pripravili spletno aplikacijo, pojasnjujejo na ministrstvu. V aplikacijo lahko vstopite s klikom na pasico na spletni strani policije (http://www.policija.si/apps/predlogi_obcanov/zemljevid.php).

Cimosovi hčerinski družbi Sieva in Simit bosta morali zaradi nepravilnosti pri nabavi opreme, na račun katere so jima odobrili 36 milijonov evropskih sredstev, vrniti del denarja, so za Večer potrdili na gospodarskem ministrstvu. Nadzor je pokazal, da so del sredstev porabili za nakup stare opreme. Skupno naj bi družbi zdaj vrnili 3,5 milijona evrov. Ministrstvo je zaradi pomena razvojno-raziskovalne dejavnosti obeh razvojnih centrov za matično družbo pristalo na nadaljevanje projektov, pri čemer bosta morala oba centra vračati neupravičeno izplačana sredstva. Za kakšen znesek bo šlo in na kakšen način bo Cimos vračal denar, uradno še ni znano. Z obema primeroma se sicer ukvarjajo tudi kriminalisti in protikorupcijska komisija, navaja Večer.

Stopnja brezposelnosti v območju evra je junija po sezonsko prilagojenih podatkih dosegla 12,1 odstotka, torej prav toliko kot po popravljenih podatkih maja, je včeraj objavil evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji je stopnja brezposelnosti junija znašala 11,2 odstotka, potem ko je bila maja po revidiranih podatkih pri 11,3 odstotka.

V Zavarovalnici Triglav ocenjujejo, da je ponedeljkovo neurje povzročilo za približno tri milijone evrov škode. Do zdaj so zabeležili okoli 800 prijav škode, večji del prijav pa pričakujejo v prihodnjih dneh. Zavarovalnica zagotavlja, da bo škodne dogodke obravnavala ažurno, izplačila škod pa bodo sledila že dan po uspešno zaključeni cenitvi. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.8.2013 - 1.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       1 novost    
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE         1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 2 novosti 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost   1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 342. člena Kazenskega zakonika ni v neskladju z Ustavo
Poročilo o gibanju plač za maj 2013
Zakon o bančništvu (ZBan-1)
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)
Zakon o prevzemih (ZPre-1)
Zakon o revidiranju (ZRev-2)
Zakon o sodiščih (ZS)
Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 164/2012 - lastnost zavarovanca – status zavarovanca – odvetniška dejavnost – odvetnik – polovični delovni čas – prijava v obvezno zavarovanje
Sodba X Ips 284/2012 - davek po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 – retroaktivna uporaba zakona – obdavčitev nenapovedanih dohodkov fizičnih oseb - ocena davčne osnov...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 2624/2012 - tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe – izvršba na nepremičnino – pridobitev lastninske pravice v stečajnem postopku – originarna pridobitev la...
VSM sodba I Cp 466/2013 - odškodninska odgovornost države za protipravno ravnanje njenih organov – predpostavke odškodninske odgovornosti – protipravnost ravnanja ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-D), skrajšani postopek, EPA 1348-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obdavčevanje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov - nerezidentov