16. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Omejevanje dolgotrajnih bolniških odsotnosti

Ministrstvo za zdravje bo jeseni predstavilo osnutek novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo nadomestil stari zakon. Predlogi še niso javni, delovna skupina, ki pripravlja zakon, pa preučuje tudi smotrnost omejitve dolgotrajne bolniške odsotnosti na eno leto, uvajanje čakalnih dni za bolniško in zasebno zavarovanje za odsotnosti. Nad takšnimi predlogi sindikati pričakovano niso zadovoljni. Lučka Böhm iz ZSSS je za STA dejala, da so to že dlje časa znane delodajalske zahteve. Taki ukrepi po njenih navedbah vodijo do prezentizma, torej da se delavci kljub bolezni ne bi odločali za bolniško odsotnost, ampak bi ostali na delovnem mestu.

Ustavna odločba, da pokojninski zakon glede pogojev pokojninske dobe brez dokupa ni neustaven, zadeva približno 24.000 ljudi. Ti so si po prenehanju delovnega razmerja v času krize sami delno ali v celoti plačevali pokojninsko dobo, so za STA povedali v sindikatu delavcev trgovine, ki je s svobodnimi sindikati vložil zahtevo za ustavno presojo.

Poslanci bodo na redni seji ta teden glasovali o imenovanju novega ministra za kulturo. Kandidat za to funkcijo je Tone Peršak, ki se bo že danes predstavil pristojnemu delovnemu telesu. Na seji poslance čaka še odločanje o predlogu za razrešitev predsednika DZ Milana Brgleza ter imenovanje novega podpredsednika državnega zbora. Sicer pa bo, kot običajno, prvi del seje namenjen poslanskim vprašanjem predsedniku vlade Miru Cerarju in ministrom.

Slovenska podjetja, zavezana revidiranju, ki ne kotirajo na borzi, bodo po novem lahko uporabljala kodeks upravljanja, ki vsebuje priporočila dobre prakse. S tem bodo zadostila zakonski zahtevi, da v poslovno poročilo vključijo izjavo o upravljanju, za katero morajo uporabiti javno objavljen referenčni kodeks upravljanja.

Državna pomoč družbi Polzela, kot jo je konec leta 2014 priglasila država, je skladna z evropskimi pravili, je po navedbah gospodarskega ministrstva v četrtek odločila Evropska komisija. Država je zagotovila skupno milijon evrov za posojilo in poroštvo ter konvertirala terjatve v kapital, predvideno je tudi novo posojilo in podaljšanje poroštva.

Indeks zaupanja v tujih neposrednih investicijah, ki ga vsako leto objavlja svetovalno podjetje A.T. Kearney, kaže, da več kot 70 odstotkov podjetij načrtuje rast tujih neposrednih investicij. Sloveniji se tudi letos ni uspelo uvrstiti na lestvico, kljub rasti tujih neposrednih investicij. Kot ugotavljajo, Slovenija potrebuje strategijo.

Slovenija podpira stališče, da bi bila trgovinska sporazuma s Kanado (Ceta) in ZDA (TTIP) mešana sporazuma. Hkrati nasprotuje vključitvi dvostranskega investicijskega sodišča (ICS) v sporazuma, je v Bruslju dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Pri TTIP se je zavzel za transparentnost pogajanj.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.5.2016 Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (RS 50-2132/2015) Sprememba
14.5.2016 Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (RS 35-1479/2016) Začne veljati
14.5.2016 Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (RS 35-1484/2016) Začne veljati
14.5.2016 Poslovnik Državnotožilskega sveta (RS 35-1487/2016) Začne veljati
14.5.2016 Poslovnik Državnotožilskega sveta (RS 106-4701/2011) Preneha veljati
14.5.2016 Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2016 (RS 35-1481/2016) Začne veljati
14.5.2016 Pravilnik o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin (RS 12-455/2016) Sprememba
14.5.2016 Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin (RS 35-1482/2016) Začne veljati
14.5.2016 Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (RS 98-4184/2006) Sprememba
14.5.2016 Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (RS 35-1478/2016) Začne veljati
13.5.2016 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove "Ustanova Srček Bimbam" (RS 35-1485/2016) Začne veljati
13.5.2016 Odločba o ugotovitvi, da četrti in peti odstavek 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nista v neskladju z Ustavo (RS 35-1486/2016) Začne veljati
13.5.2016 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2016 (RS 35-1488/2016) Začne veljati
13.5.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 35-1474/2016) Začne veljati
13.5.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 35-1475/2016) Začne veljati
13.5.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 35-1476/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.5.2016 - 16.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 3 novosti     1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti       1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost     5 novosti  
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 4 novosti   1 novost 1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 11 novosti 1 novost 2 novosti 1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 1 novost   1 novost 8 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost     1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost      
11. OBČINE 42 novosti