15. julij 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Poslanske počitnice do 2. septembra

Poslance danes čaka še zadnji dan redne julijske seje. Jutri se bodo začele parlamentarne počitnice, ki bodo trajale do 2. septembra. Prvi dan počitnic bo za poslance delaven, saj je predvidena izredna seja o problematiki investicije v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). Sejo je zahtevala poslanska skupina SDS.

Mesto guvernerja Banke Slovenije bo v sredo kot četrti guverner v državi prevzel Boštjan Jazbec. Na tem mestu bo nasledil Marka Kranjca, ki mu vodilno mesto v slovenski centralni banki prepušča v nezavidljivih gospodarskih razmerah in pred ključnimi trenutki sanacije bančnega sistema, obremenjenega z visokimi izgubami.

Nemška kanclerka Angela Merkel se je včeraj v luči poročil o ameriškem spletnem nadzoru zavzela za stroga pravila EU glede zaščite podatkov, medtem ko od spletnih velikanov, kot sta Google in Facebook, pričakuje transparentno delovanje.

Vlada in sindikati javnega sektorja bodo prihodnji teden iskali rešitve za večjo fleksibilnost plačnega sistema. Vlada načrtuje spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivnih pogodb, sindikati pa bodo predvidoma predlagali še podpis dodatnega dogovora glede restriktivnega in selektivnega nadomeščanja javnih uslužbencev.

Poslanci so tik pred odločanjem o prenovljeni sodni zakonodaji. Noveli zakonov o sodiščih in sodniški službi bosta po pričakovanjih potrjeni, po napovedih pravosodnega ministrstva pa v sodstvo uvajata večjo učinkovitost ter tudi odgovornost. Nekateri predstavniki sodstva v to niso toliko prepričani, ministrstvo pa opozarja, da je reforma usklajena.

Cene stanovanjskih nepremičnin v območju z evrom so se v prvem četrtletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani znižale za 2,2 odstotka, v celotni EU pa za 1,4 odstotka. V Sloveniji so se cene v enaki primerjavi znižale za 4,3 odstotka, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.

Evropska komisija je ob začetku poletne sezone sprejela sveženj ukrepov za izboljšanje varstva turistov, in sicer s posodobitvijo pravil EU, ki veljajo za počitniške pakete. Ukrepi pomenijo izboljšanje potrošniških pravic za 120 milijonov turistov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
15.7.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju evidence o odpustu obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence (RS 59-2297/2013) Začne veljati
15.7.2013 Pravilnik o vodenju evidence o odpustu obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence (RS 83-3638/2008) Sprememba
15.7.2013 Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (RS 59-2360/2013) Začne veljati
15.7.2013 Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (RS 80-3184/2012) Preneha veljati
15.7.2013 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (RS 126-6413/2007) Sprememba
13.7.2013 Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (RS 95-4755/2007) Sprememba
13.7.2013 Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (RS 59-2299/2013) Začne veljati
13.7.2013 Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (RS 59-2295/2013) Začne veljati
13.7.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav (RS 59-2298/2013) Začne veljati
13.7.2013 Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav (RS 63-2941/2011) Sprememba
13.7.2013 Pravilnik o vsebini in obliki diplom visoke šole za tehnologije in sisteme (RS 97-4282/2009) Preneha veljati
13.7.2013 Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za tehnologije in sisteme (RS 59-2302/2013) Začne veljati
13.7.2013 Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom (RS 55-2066/2013) Začne veljati
13.7.2013 Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom (RS 72-3187/2009) Se preneha uporabljati
13.7.2013 Sklep o opravljanju menjalniških poslov (RS 30-1132/2013) Sprememba
13.7.2013 Splošni akt o uporabi sistema RDS (RS 75-3372/2004) Se preneha uporabljati
13.7.2013 Splošni Akt o uporabi sistema RDS (RS 55-2077/2013) Začne veljati
13.7.2013 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 58-2931/2003) Sprememba
13.7.2013 Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 59-2362/2013) Začne veljati
12.7.2013 Odločba o razveljavitvi 3. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert, kolikor kategorizira lokalno cesto "Gabrijele–Stražberk–V. Cirnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1148/0, k. o. Goveji Dol (RS 59-2300/2013) Začne veljati
12.7.2013 Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (RS 59-2363/2013) Začne veljati
12.7.2013 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2013 (RS 59-2301/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.7.2013 - 15.7.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti   2 novosti 1 novost 1 novost 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 2 novosti       1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost 1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 5 novosti   1 novost 1 novost 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti   1 novost   1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 56 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex